Bài Tập Về Thì Hiện Tại Đơn Lớp 6

     

Thì hiện tại đơn là thì cơ phiên bản và thường xuyên xuất hiện thêm trong những đề soát sổ của lịch trình hợp lớp 6. Vì chưng vậy, chúng ta cần cố gắng vững để gia công tốt bài xích kiểm tra cùng học những chương trình nâng cấp cho giỏi hơn. Hãy thuộc WElearn khám phá về công thức thì bây giờ đơn lớp 6 thường gặp mặt nhé!


Nội dung bài viết2. Phương pháp thì hiện tại đơn lớp 67. Bài xích tập áp dụng công thức thì lúc này đơn lớp 6

1. Thì lúc này đơn là gì?

Thì lúc này đơn (Simple Present tense) là thì cần sử dụng để miêu tả một hành động 

Mang tính liên tiếp (regular action)Theo kinh nghiệm (habitual action)Lặp đi lặp lại có tính quy luậtDiễn tả đạo lý và thực sự hiển nhiên.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6

Ví dụ

I clean the house every day. ( Tôi lau đơn vị hằng ngày)Janny often plays badminton. (Janny liên tục chơi mong lông)

2. Công thức thì bây giờ đơn lớp 6

Thì hiện tại đơn được chia ra 2 dạng: Động từ hay và đụng từ tobe

2.1. Động từ hay tobe

2.1.1. Thể khẳng định

S + am/ is/ are + N/ Adj

Trong đó:

(subject): chủ ngữN/ Adj (Noun/ Adjective): Danh từ/ tính từ

Lưu ý:

S = I + amS = He/ She/ It + isS = You/ We/ They + are

*
Thì hiện tại đơn
Ví dụ:

Hoa’s mother is a doctor (Mẹ của Hoa là một trong bác sĩ)John and his friends are worker (John và những người bạn của anh ý ấy là công nhân)I am a good student. (Tôi là một học sinh tốt)

Như vậy với chủ ngữ không giống nhau động tự “to be” chia khác nhau.

2.1.2. Thể đậy định

S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Lưu ý:

“Am not” không có dạng viết tắtIs not = Isn’tAre not = Aren’t

Ví dụ:

I am not a bad student. (Tôi chưa phải một học sinh hư.)My little sister isn’t tall. (Em gái tôi không cao.)You aren’t from Vietnam. (Bạn không tới từ Việt Nam.)2.1.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No

Am/ Is/ Are + S (+ not) + N/ Adj?

Trả lời:

Yes, S + am/ is/ are.No, S + am/ is/ are + not.

Ví dụ:

Is he intelligent? (Anh ấy gồm thông minh không?)Yes, he is./ No, she isn’t.Are they here? (Họ có tại đây không?)Yes, they are./ No, they aren’t.Am I good enough? (Tớ tất cả đủ xuất sắc không?)Yes, you are./ No, you aren’t.

Câu hỏi WH- question

WH-word + am/ is/ are + S (+ not) +…?

Trả lời: S + am/ is/ are (+ not) +…

Các Wh-word gồm: what (cái gi), which (cái nào), where (ở đâu). When (khi nào), why (tại sao). Who (ai), how (thế nào)

Ví dụ:

What is it? (Đây là dòng gì?)Where am I? (Tôi vẫn ở đâu?)Who is this? (Đây là ai?)

2.2. Động từ hay thường

2.2.1. Thể khẳng định

S + V(s/ es) +…

Trong đó:

(subject): nhà ngữV (verb): Động từ

*
Thì bây giờ đơn với các động từ thường
Lưu ý:

S = I/ You/ We/ They/ Danh tự số nhiều + ĐỘNG TỪ sinh sống dạng NGUYÊN MẪUS = He/ She/ It/ Danh tự số ít + ĐỘNG TỪ thêm “S” hoặc “ES”

Ví dụ

I usually get up early. (tôi tiếp tục dậy sớm)She does homework every evening. (Cô ấy làm bài bác về nhà mỗi tối)The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây)2.2.2. Thể bao phủ định

S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Ta có: 

Do not = don’tDoes not = doesn’t

Lưu ý:

S = I/ We/ You/ They/ Danh từ bỏ số nhiều + do + notS = He/ She/ It/ Danh từ bỏ số không nhiều + does + not

Ví dụ:

I don’t go to bed early. (Tôi hay không đi ngủ sớm.)

→ vào câu này, công ty ngữ là “I” phải mượn trợ hễ từ “do” + not, và rượu cồn từ “go” theo sau sinh sống dạng NGUYÊN MẪU.

He doesn’t go out on Sunday. (Anh ấy ko đi ra bên ngoài vào công ty nhật.)

→ Ở lấy ví dụ như này, công ty ngữ là “He” bắt buộc phải mượn trợ hễ từ “does” + not, cồn từ “work” theo sau ở dạng NGUYÊN MẪU.

2.2.3. Thể nghi vấnCâu hỏi Yes/No question 

Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

Trả lời:

Yes, S + do/ does.No, S + do/ does + not.

Ví dụ:

Do you like eating pizza? (Bạn gồm thích ăn pizza không?)

Yes, I do./ No, I don’t.

Xem thêm: Gạo Nếp Gạo Tẻ Tap 9 Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2, Xem Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 9 Vietsub

→ Ở ví dụ này, công ty ngữ là “you” bắt buộc ta mượn trợ đụng từ “do”, rượu cồn từ “like” được phân chia ở dạng nguyên mẫu.

Does your sister go swimming? (Chị gái của các bạn sẽ đi tập bơi chứ?)

Yes, she does./ No, she doesn’t.

→ vào câu này, chủ ngữ là “your sister” (tương ứng với ngôi “she”) buộc phải ta mượn trợ đụng từ “Does” đứng trước chủ ngữ, rượu cồn từ bao gồm “go” được phân tách ở dạng nguyên mẫu.

Câu hỏi WH- question

WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Trả lời: S + V(s/ es) +…

Ví dụ:

What do you do in your freetime (Bạn làm gì vào thời gian rảnh?)Where does she come from? (Cô ấy đến từ đâu?)

3. Biện pháp dùng bí quyết thì hiện tại đơn lớp 6

Thì bây giờ đơn được sử dụng khi

Nói về một thói quen lặp đi tái diễn hàng ngày: I alway get up at 6.am (tôi luôn luôn ngủ dậy vào 6h sáng)Nói về sự thật, chân lý hiển nhiên (là những sự vật, hiện tượng kỳ lạ hiển nhiên trong cuộc sống đời thường không gồm gì để tranh luận): The sun sets in the west (Mặt Trời luôn luôn mọc ở hướng Đông).Nói về tài năng của ai đó: She plays basketball very well (Cô ấy đùa bóng rổ rất tốt).Nói về định kỳ trình định sẵn thường xuyên xuyên, quy trình: This train goes lớn Milan at 9a.m tomorrow. (Xe lửa sẽ đến Milan vào 9h sáng sủa mai)

4. Vệt hiệu phân biệt thì hiện tại đơn lớp 6

Thì lúc này đơn thường đi với những trạng từ thường xuyên xuyên

always (luôn luôn)usually (thường xuyên)often (thường xuyên)frequently (thường xuyên)sometimes (thỉnh thoảng)seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi)hardly (hiếm khi)never (không bao giờ)generally (nhìn chung)regularly (thường xuyên)

*
Trạng trường đoản cú chỉ tuần suất
Lưu ý: Trong câu bây giờ đơn, những trạng trường đoản cú chỉ tần suất, thường xuyên đứng trước cồn từ thường, thua cuộc động từ bỏ tobe và trợ rượu cồn từ.

Ngoài ra, thì lúc này đơn thường xuyên còn hay đi với các trạng từ chỉ sự cường độ sau

Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, sản phẩm năm)

5. Luật lệ thêm “S” hoặc “ES” sau đụng từ trong bí quyết thì lúc này đơn

Ở thì lúc này đơn, các động từ thường xuyên khi đi cùng với ngôi lắp thêm 3 số không nhiều (câu khẳng định) ta buộc phải thêm “s” hoặc “es”. Có những quy tắc thêm “s” hoặc “es” dưới các bạn nên thuộc:

Thêm s vào đằng sau hầu như các động từ: want – wants; work – works;…Thêm es vào các động từ xong bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss – misses; wash – washes; fix – fixes; teach – teaches; go – goes …Bỏ y và thêm ies vào sau những động từ dứt bởi một phụ âm + y: study – studies; fly – flies; try – tries …Nếu một rượu cồn từ bao gồm đuôi “Y” nhưng trước nó là một trong những nguyên âm (a, u, e, i, o) thì ta giữ nguyên “Y”, thêm “S”: obey – obeys; slay – slays; annoy – annoys; display – displays;…Trong ngôi trường hợp đặc biệt, có “have” lúc đi với ngôi đồ vật 3 số không nhiều sẽ thay đổi “has”.

6. Bí quyết đọc động từ có “S” hoặc “ES” trong cách làm thì lúc này đơn

Lưu ý những phát âm phụ âm cuối này phải nhờ vào phiên âm nước ngoài mà không phải phụ thuộc cách viết.

/s/: khi từ gồm tận cùng là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð//iz/:Khi từ có tận cùng là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường bao gồm tận thuộc là những chữ chiếc ce, x, z, sh, ch, s, ge)/z/: khi từ tất cả tận cùng là nguyên âm và những phụ âm còn lại

7. Bài bác tập áp dụng công thức thì hiện tại đơn lớp 6

Bài 1: Điền trợ đụng từI ……….want to lớn drink milktea.He ………. Play video clip games on Sunday.You ………. Get up early.They……….do homework on weekends.The bus ……….arrive at 8.30 a.m.My younger sister ……….watch TV at 8 p.m.Our friends ………. Play game together.The dog ………. Like Lan.Bài 2: thực hiện những rượu cồn từ cho sau đây để điền vào địa điểm trống phù hợp

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

Jason ………. Japanese very well.I don’t often …… ……lemon juice.The store . . … at 8 every morning.Bad driving … . .. .. … many accidents.My aunt’s family .. .. . …in a small vilage.The Olympic Games .. … place every four years.The Panama Canal …… the Atlantic and Pacific Oceans.

Xem thêm: Soạn Bài Câu Nghi Vấn Tuthienbao Mới Nhất 5/2022 # Top Like, Soạn Bài Đi Bộ Ngao Du Tuthienbao

Bài 3: Viết lại thành câu hoàn chỉnh

Eg: They/ wear suits to lớn work? => vày they wear suits to work?

she/not/come back trang chủ at the weekend =>Hoa/ believe/ ghost=>__you/know/this house?=>They/not/ go out on Monday=>David/ want some coffee? =>__she/ have three pencils =>__when/ she/ visit her teacher? =>__why/ I/ have to clean up? =>__

Đáp án

Bài 1: Điền trợ hễ từI don’t want to milktea.He doesn’t play video games on Sunday.You don’t get up early.They don’t bởi vì homework on weekends.The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.My younger sister doesn’t watch TV at 8 p.m.Our friends don’t play game together.The dog doesn’t like LanBài 2: thực hiện những hễ từ cho dưới đây để điền vào khu vực trống ham mê hợpspeaksdrinkopenscauseslivetakeconnectsBài 3: Viết lại thành câu hoàn chỉnhShe doesn’t come back home at the weekend.Hoa believes in ghost.Do you know this house?They don’t go out on MondayDoes David want some coffee?Her teacher has three pencils.When does she visit her teacher?Why vì chưng I have to clean up?

Như vậy, Trung trung tâm gia sư WElearn sẽ tổng vừa lòng lại các công thức thì lúc này đơn lớp 6 cùng những bài bác tập chi tiết. Hy vọng các chúng ta cũng có thể hiểu và bổ sung cập nhật kiến thức của mình. Chúc các bạn thành công!


? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, hỗ trợ và cai quản Gia sư.? Đội ngũ Gia sư với trên 1000 thầy giáo được kiểm phê duyệt kỹ càng.? tiêu chí của shop chúng tôi là cấp tốc CHÓNG và HIỆU QUẢ. Nhanh CHÓNG tất cả Gia sư với HIỆU QUẢ vào giảng dạy.