Bài tập về phương trình tiếp tuyến

     Bạn đang xem: Bài tập về phương trình tiếp tuyến

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp tuyến đường với vật dụng thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc tầm thường để lập được phương trình tiếp tuyến đường ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một số dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1.

Xem thêm: Đường Đi Đền Gióng Sóc Sơn Từ A, Đường Lên Đền GióngXem thêm: Giải Phương Trình 2Cos2X/1, Giải Phương Trình 2Cos2X/ 1

Phương pháp:

I. Kỹ năng cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp đường với đồ gia dụng thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp tuyến của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc bình thường để lập được phương trình tiếp tuyến đường ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một trong những dạng bài tập thường xuyên gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay