BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11

     
A. READING trang 136 sgk giờ đồng hồ Anh 112. While you read trang 137 sgk giờ Anh 11B. SPEAKING trang 139 sgk giờ đồng hồ Anh 11C. LISTENING trang 141 sgk giờ đồng hồ Anh 112. While you listen trang 142 sgk giờ Anh 11E. Language Focus trang 144 sgk giờ Anh 112. Grammar trang 144 sgk tiếng Anh 11G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 12. The Asian games trang 136 sgk giờ Anh 11 bao gồm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài bác tập bao gồm trong sách giáo khoa giờ anh lớp 11 với 4 năng lực đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, tự vựng,.. Sẽ giúp đỡ các em học tốt môn tiếng Anh lớp 11, luyện thi thpt Quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập bổ trợ tiếng anh 11


Unit 12. The Asian games – Đại hội thể thao Châu Á

A. READING trang 136 sgk giờ Anh 11

1. Before you read trang 136 sgk tiếng Anh 11

*

Work with a partner. Discuss the following questions

(Làm việc với một các bạn học. Bàn bạc các thắc mắc sau)

1. How often are the Asian Games held?

2. How many countries take part in the Asian Games?

3. What sports is Vietnam best at?

Answer: (Trả lời)

1. The Asian Games are held every four Years.

2. 44 countries take part in the Asian Games.

3. I think bodybuilding, billiards, women’s karatedo, shooting & wushu are the best sports of Vietnam.


Tạm dịch:

1. Đại hội thể dục thể thao Châu Á được tổ chức bao lâu một lần? ⇒ vậy vận hội châu Á được tổ chức mỗi 4 năm.

2. Gồm bao nhiêu quốc gia tham gia Đại hội thể thao Châu Á? ⇒ 44 tổ quốc tham gia thế vận hội châu Á.

3. Môn thể thao nào là thế mạnh của Việt Nam? ⇒ Tôi nghĩ rằng thể dục thể hình, bi-da, karatedo nữ, bắn nhau và wushu là phần đông môn thể thao mà Việt Nam xuất sắc nhất.

2. While you read trang 137 sgk tiếng Anh 11

Read the passage & then bởi the tasks that follow.

(Đọc bài và sau đó làm bài tập kèm theo)

The Asian Games, which take place every four years, are held for the purpose of developing intercultural knowledge và friendship within Asia. In this multi-sport event, young people from all over Asia gather together to lớn compete. It is an occasion when strength và sports skills are tested; friendship & solidarity are built and promoted.

During their five-decade history, the Asian Games have been advancing in all aspects. The number of participants has been increasing. The quality of athletes, officials & sports facilities has also been developing through time. New sports and traditional sports have been introduced and added to lớn the Games. The 1st Asian Games were held in New Delhi, India in 1951. Only 489 athletes from 11 nations took part in the Games. The six sports events at the first Games were basketball, cycling, football, aquatic sports, athletics và weightlifting. Boxing, shooting và wrestling were added at the 2nd Asian Games in Manila, the Philippines in 1954; và tennis, volleyball, table tennis and hockey were added at the 3rd Asian Games in Tokyo, japan in 1958. Squash, rugby, fencing & mountain biking were introduced for the first time at the 13th Asian Games in Bangkok. đất nước thái lan in 1998.


The 14th Asian Games, which were held in Busan, Korea in 2002, attracted 9,919 participants from 44 countries. The athletes competed in 38 different sports và won 427 gold medals. The Vietnamese participants took part in this sự kiện with great enthusiasm. Their efforts were much appreciated when they won 2 gold medals in bodybuilding & billiards, and 2 others in women’s karatedo. It is hoped that in the near future, Vietnam will become a host country and receive more medals in a variety of sports events.

Dịch bài:

Đại hội thể dục châu Á, diễn ra bốn năm một lần, được tổ chức triển khai với mục đích trở nên tân tiến kiến thức liên văn hóa truyền thống và tình hữu nghị trong khư vực châu Á. Vào sự kiện đa thể thao này, bạn teen từ khắp châu Á tập hợp lại cùng với nhau nhằm thi đấu. Đây là 1 trong những dịp sức khỏe và kĩ thuật thể thao được demo thách, tính hữu hảo và liên hiệp được gây ra và thêm sâu sắc.

Trong năm thập kỉ định kỳ sử. Đại hội thể thao châu Á đã có bước tiến trong tất cả các khía cạnh, số fan tham gia càng ngày tăng. Chất lượng của các vận động viên, quan liêu chức với trang sản phẩm công nghệ thể thao cũng đã được phát triển qua thời gian. Môn thể thao bắt đầu và thể thao truyền thống đã được ra mắt và đưa tiếp tế Đại hội cầm thao châu Á. Đại hội thể dục châu Á thứ nhất đã được tổ chức triển khai tại New Delhi. Ấn Độ năm 1951 chỉ gồm 489 vận chuyển viên tự 11 giang sơn đã thâm nhập vào Đại hội thể dục thể thao châu Á. Sáu môn thể dục thể thao được thi đấu ở Đại hội thể thao châu Á trước tiên là nhẵn rổ, đua xe pháo đạp, bóng đá, các môn thể thao dưới nước, điền kinh cùng cứ tạ. Quyền anh, bắn súng và đấu thứ đã được thêm vào. Đại hội thể thao châu Á lần 2 trên Manila, Philippines vào thời điểm năm 1954, vả quần vợt bóng chuyền, bóng bàn với khúc côn ước được thêm vào. Đại hội thể thao châu Á lần 3 tại Tokyo, Nhật phiên bản vào năm 1958. Quần vợt, bóng thai dục và xe đạp leo núi vẫn được ra mắt lần trước tiên tại Đại hội thể dục thể thao châu Á lần vật dụng 13 tại Bangkok, Thái Lan vào thời điểm năm 1998.

Đại hội thể dục thể thao châu Á 14, được tổ chức tại Busan, hàn quốc vào năm 2002, đã thu hút 9919 người từ 44 non sông tham gia. Các vận đụng viên thi đấu ở 38 môn thể thao không giống nhau vá giành được 427 huy chương vàng. Các vận cồn viên việt nam đã gia nhập vào sự khiếu nại này với sự nhiệt tình. Cố gắng nỗ lực của họ sẽ được đánh giá cao khi bọn họ giành được 2 huy chương quà ở môn thể hình cùng bi-a và 2 huy chương quà khác sinh sống karate nữ. Fan ta hy vọng rằng trong tương lai gần. Nước ta sẽ biến đổi nước gia chủ và giành được nhiều huy chương hơn trong số sự khiếu nại thể thao.

Task 1 trang 138 sgk giờ Anh 11

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.


(Những từ trong khung mở ra trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ yêu thích hợp.)

effort appreciated advancing

aquatic enthusiasm facilities

1. The hotel has special ______ for disabled athletes.

2. Swimming and water skiing are both ______ sports.

3. He never lost his ______ for training athletes.


4. I will make every ______ to arrive on time.

5. Our sports performances have been ______ considerably over recent years.

6. Your help was greatly ______.

Answer: (Trả lời)

1. The hotel has special facilities for disabled athletes.

2. Swimming và water skiing are both aquatic sports.


3. He never lost his enthusiasm for training athletes.

4. I will make every effort lớn arrive on time.

5. Our sports performances have been advancing considerably over recent years.

6. Your help was greatly appreciated.

Answer: (Trả lời)

1. Hotel có những tiện nghi quan trọng dành đến vận cổ vũ khuyết tật.

2. Tập bơi và trượt nước hầu như là thể thao bên dưới nước.

3. Anh ấy chưa khi nào đánh mất sự nhiệt độ tình của chính bản thân mình trong việc giảng dạy vận cồn viên.

4. Tôi sẽ nỗ lực hết mức độ để mang đến đúng giờ.

5. Các màn miêu tả thể thao của shop chúng tôi đã tiến bộ đáng kể trong những năm ngay sát đây.

6. Sự giúp đỡ của doanh nghiệp đã được đánh giá cao.

Task 2 trang 138 sgk giờ Anh 11

Scan the passage and match the following sentences.

(Đọc lướt qua và chấm dứt các câu sau đây.)

YearEvents
(1)_______The 1st Asian Games began in New Delhi, India.
1954Boxing, shooting và wrestling were added at (2)_______
(3)_______Tennis, volleyball, table tennis and hockey were added at the 3rd Asian Games held in Tokyo, Japan.
1998(4)_______ were introduced at the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand.
(5)______The 14,h Asian Games were held in Busan, Korea.

Answer: (Trả lời)

YearEvents
(1) 1951The 1st Asian Games began in New Delhi, India.
1954Boxing, shooting và wrestling were added at (2) the 2th Asian Games in Manila, the Philippines
(3) 1958Tennis, volleyball, table tennis và hockey were added at the 3rd Asian Games held in Tokyo, Japan.
1998(4) Squash, rugby, fencing và mountain biking were introduced at the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand.
(5) 2002The 14,h Asian Games were held in Busan, Korea.

Tạm dịch:

Năm Các sự kiện
(1) 1951Thế vận hội châu Á lần 1 được ban đầu ở New Delhi, Ấn Độ.
1954Quyền anh, bắn nhau và đấu vật đã được phân phối (2) tại nạm vận hội châu Á lần 2 tại Manila, Phi-lip-pin.
(3) 1958Quần vợt, trơn chuyền, nhẵn bàn và khúc côn ước được tiếp tế tại nạm vận hội châu Á lần 3 được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản.
1998(4) nhẵn rổ, bóng thai dục, đấu kiếm với đi xe đạp leo núi vẫn được trình làng tại rứa vận hội châu Á lần thiết bị 13 nghỉ ngơi Bắng Cốc, Thái Lan.
(5) 2002Thế vận hội châu Á lần đồ vật 14 đã được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc.
Task 3 trang 138 sgk giờ Anh 11

Answer the questions.

1. What is the purpose of the Asian Games?

2. How many countries took part in the 14th Asian Games?

3. In which sport events did the Vietnamese athletes win sold medals at the Busan Games?

Answer: (Trả lời)

1. The purpose of the Asian Games is lớn develope intercultural knowledge & friendship within Asia.

2. There were 44 countries took part in the 14th Asian Games.

3. They won the gold medals in bodybuilding, billiards and women’s karatedo at the Busan Games.

Tạm dịch:

1. Mục tiêu của Đại hội thể dục thể thao Châu Á là gì? ⇒ mục tiêu của Asian Games là cải cách và phát triển kiến thức liên văn hóa và tình hữu nghị làm việc Châu Á.

2. Tất cả bao nhiêu nước tham gia Đại hội thể thao Châu Á lần máy 14? ⇒ có 44 nước tham gia Đại hội thể dục thể thao Châu Á lần vật dụng 14

3. Các vận động viên vn đã giành huy chương tiến thưởng ở các môn tranh tài nào tại rứa vận hội Busan? ⇒ Họ đang giành được huy chương quà trong thể hình, bi-da với karatedo của thiếu phụ tại nạm vận hội Busan.

3. After you read trang 138 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in groups. Talk about the history of the Asian Games.

(Làm việc theo nhóm. Nói về lịch sử dân tộc của Đại hội thể dục thể thao châu Á.)

Answer: (Trả lời)

– In 1951, the 1st Asian Games were held in New Delhi. 489 athletes from 11 nations took part in the Games.

– Boxing, shooting and wresting were added at the 2nd Asian Games in Manila, the Philippines in 1954.

– Tennis, volleyball, table tennis and hockey were added at the 3rd Asian Games in Tokyo, nhật bản in 1958.

– Squash, rugby, fencing and mountain biking were introduced for the first time at the 13th Asian Games in Bangkok.

– The 14th, which were held in Busan, Korea in 2002, attracted 9,919 participants from 44 countries.

Tạm dịch:

– Năm 1951, nuốm vận hội Châu Á lần thứ nhất được tổ chức triển khai tại New Delhi. 489 chuyển động viên tới từ 11 non sông đã tham gia thế vận hội.

– Đấm bốc, bắn súng và đấu vật vẫn được cung cấp tại nuốm vận hội Châu Á lần thứ hai tại Manila, Philippines vào khoảng thời gian 1954.

– Quần vợt, láng chuyền, trơn bàn cùng khúc côn ước đã được bổ sung cập nhật tại cố vận hội Châu Á lần thứ ba tại Tokyo, Nhật phiên bản năm 1958.

– trơn rổ, bóng thai dục, đấu kiếm và leo núi vẫn được reviews lần thứ nhất tại thế vận hội châu Á lần lắp thêm 13 sinh sống Băng Cốc.

– núm vận hội Châu Á lần trang bị 14, được tổ chức tại Busan, nước hàn năm 2002, đang thu hút 9.919 tín đồ từ 44 quốc gia.

B. SPEAKING trang 139 sgk giờ Anh 11

1. Task 1 trang 139 sgk giờ Anh 11

Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the fable below.

(Làm bài toán theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc về Đại hội thể thao châu Á bằng phương pháp sử dụng những thông tin từ bỏ bảng dưới đây.)

Example:

A: When and where were the 1st Asian Games held?

B: In 1951 in India.

A: How many countries took part in the Games?

B: Eleven.

A: How many sports were there at the Games?

B: Six.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: cầm vận hội châu Á lần trước tiên được tổ chức khi nào và ở đâu?

B: Năm 1951 tại Ấn Độ.

A: bao nhiêu nước tham quyền năng vận hội?

B: 11.

A: có bao nhiêu môn thể dục tại gắng vận hội?

B: 6.

2. Task 2 trang 140 sgk giờ đồng hồ Anh 11


Work in groups. Take turns lớn talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 14th Asian Games.

(Làm bài toán theo nhóm. Ráng phiên nhau nói về công dụng thể thao của những vận hễ viên việt nam tại Đại hội thể dục thể thao châu Á lần vật dụng 14.)

*

Answer: (Trả lời)

– In billiards, the Vietnamese athletes won one gold medal & one silver medal.

– In karatedo, the Vietnamese athletes won two gold medals & one bronze medal.

– In shooting, the Vietnamese athletes won one bronze medal.

– In wushu, the Vietnamese athletes won one silver medal and one bronze medal.

Tạm dịch:

Ví dụ: Ở môn thể dục thể thao thể hình các vận cồn viên việt nam đã được 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

***

– Ở môn bi-da, những vận rượu cồn viên vn đã giành được một huy chương vàng với một huy chương bạc.

– Ở môn karatedo, những vận cồn viên vn đã giành được hai huy chương vàng với một huy chương đồng.

– Ở môn bắn súng, những vận rượu cồn viên nước ta đã giành được một huy chương đồng.

– Ở môn wushu, những vận rượu cồn viên vn đã giành được một huy chương bội nghĩa và một huy chương đồng.

C. LISTENING trang 141 sgk giờ Anh 11

1. Before you listen trang 141 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work with a partner. Look at the pictures & answer the questions.

(Làm bài toán với một các bạn học. Nhìn vào hình ảnh và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the names of these sports?

2. Have you ever watched sports lượt thích these on television?

3. Which sport(s) vì you like best? Why?

Answer: (Trả lời)

1. High jump, swimming, gymnastics, long jump

2. – No, I haven’t.

– Yes, I often watch these sports on TV every night.

3. I like swimming best because swimming is easy on the joints, making it suitable for every age and stage of life.

Tạm dịch:

1. Tên các môn thể thao này là gì? ⇒ nhảy cao, bơi lội lội, thể dục dụng cụ, nhảy đầm xa.

2. Bạn đã có lần xem những môn thể dục như này trên TV chưa? ⇒ Không, tôi chưa.

Rồi, Tôi thường xuyên xem mọi môn thể thao này trên TV mỗi đêm.

3. Bạn thích môn thể thao nào nhất? tại sao? ⇒ Tôi ưa thích bơi tốt nhất có thể vì bơi lội rất dễ ợt khi kết hợp các khớp, tương xứng với các lứa tuổi và quá trình của cuộc sống.

Liste and repeat. (Nghe cùng lặp lại)

coming live freestyle gymnasium land Lee Bong-ju

land bar gymnast Vichai

2. While you listen trang 142 sgk tiếng Anh 11

Task 1 trang 142 sgk giờ Anh 11

Listen & choose the best answer A, B, C or D for the following sentences.

(Lắng nghe và chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D cho các câu sau đây.)

Questions

1. Yuko won the gold medal in women’s swimming. She mix a new world record time of……

A. 200 seconds

C. 1 minute 58 seconds

B. 1 minute 38 seconds

D. 1 minute 48 seconds

2. Lily got an average of……………points in her gymnastics event.

A. 9.5; B. 5.9; C. 15; D. 5

3. Lee Bong-ju jumped ……………..and he won the gold medal in men’s long jump.

A. 8.5 m; B. 8.9 m; C. 9.8 m; D. 18 m

4. The bar that Vichai had lớn jump over was at……………..

A. 3.2m; B. 2.3 m; C. 2.0 m; D. 2.5 m

5. Which of the following sports events was NOT mentioned in the report?

A. Swimming; C. Long and high jumps

B. Gymnastics; D. Weightlifting

Answer: (Trả lời)

1. C; 2. A; 3. B; 4. B; 5. D

Tạm dịch:

1. Yuko giành được huy chương quà ở nội dung tập bơi nữ. Cô đã tùy chỉnh thiết lập một kỷ lục thế giới mới … …

A. 200 giây; C. 1 phút 58 giây

B. 1 phút 38 giây; D. 1 phút 48 giây

2. Lily đạt vừa phải …………… điểm vào sự khiếu nại thể dục nguyên lý của cô.

A. 9,5; B. 5,9; C. 15; D. 5

3. Lee Bong-ju nhảy …………… .. Và anh sẽ giành huy chương kim cương ở câu chữ nhảy xa của nam.

A. 8,5 m; B. 8,9 m; C. 9,8; m; D. 18 m

4. Xà ngang cơ mà Vichai phải nhảy qua thì cao …………… ..

A. 3,2 m; B. 2,3 m; C. 2,0 m; D. 2,5 m

5. Những sự kiện thể thao nào dưới đây KHÔNG được đề cập trong báo cáo?

A. Bơi; C. Nhảy đầm xa cùng cao

B. Thể thao dụng cụ; D. Cử tạ

Audio script: (Bài nghe)

Good evening. It’s 10.15 và it’s time for “The Asian Games Report”. It’s the 3rd day of the Games. Well, today’s most important sự kiện was the women’s 200 metre freestyle. The Japanese, Yuko was first & got the gold medal. She made a new world record time of 1 minute 58 seconds. The Japanese athletes won two gold medals yesterday, và three the day before, so in the first three days they’ve won six gold medals.

Here were in the Gymnasium. Lily, the Chinese gymnast, has just finished her display. She’s got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Lily’s won the gold medal!

And this is Lee Bong-ju coming from Korea. This is the second time he competed in the long jump at the Asian Games. Last time, he jumped 8.5 metres. Today he’s won a gold medal for men’s long jump. He jumped 8.9 metres.

Now we’re waiting for the last high jumper. Vichai coming from Thailand, the bar is at 2.30 metres and… it seems too high for him. Vichai has just jumped!

Oh! He’s crashed into the bar! He’s landing. The bar has fallen too. He’s getting up and walking away. But he’s very disappointed.

Tạm dịch:

Chào buổi tối. Hiện nay là 10 giờ 15 phút cùng là thời hạn của công tác “Tường thuật cụ vận hội châu Á” . Hôm nay là ngày vật dụng 3 của gắng vận hội. Vâng, sự kiện đặc biệt nhất lúc này là bơi tự do 200 mét nữ. Vận tải viên bạn Nhật Bản, Yuko là tín đồ về nhất với giành được huy chương vàng. Cô sẽ lập kỷ lục bắt đầu của trái đất là 1 phút 58 giây. Những vận động viên Nhật sẽ giành được hai huy chương vàng trong ngày hôm qua, và ba huy chương vàng ngày hôm trước đó, bởi vì vậy trong bố ngày đầu họ vẫn giành được sáu huy chương vàng.

Bây giờ là thể thao dụng cụ. Lily, đi lại viên thể dục thể thao Trung Quốc, đã kết thúc màn mô tả của cô. Cô ấy có trung bình 9,5 điểm. Đó là điểm số cao nhất ngày hôm nay!Lily sẽ giành được huy chương vàng!

Và đấy là Lee Bong-ju đến từ Hàn Quốc. Đây là lần thiết bị hai anh thi đấu trong một thời gian dài trên Asian Games. Lần trước, anh ta sẽ nhảy 8,5 mét. Hôm nay, anh vẫn giành được một huy chương vàng cho câu chữ nhảy xa của nam. Anh ta dancing tới 8.9m.

Bây giờ bọn họ đang chờ đón người nhảy đầm cao nhất. Vichai tới từ Thái Lan, xà ngang ở độ cao 2,30 mét với … có vẻ như không hề thấp so với anh ấy. Vichai vẫn nhảy qua! Oh! Anh ta chui vào thanh! Anh ta rơi xuống. Xà ngang rơi xuống. Anh ấy đứng dậy và cách đi. Tuy vậy anh ấy khôn cùng thất vọng.

Xem thêm: Choose The Underlines Word Or Phrase That Needs Correcting, He Is Enough Strong To Carry The Heavy Luggage

Task 2 trang 142 sgk tiếng Anh 11

Listen again và answer the following questions.

(Lắng nghe một lần tiếp nữa và trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What time was “The Asian Games Report” programme?

2. How many gold medals have the Japanese athletes won in the first three days?

3. How many times has Lee Bong-ju competed in the long jump?

4. What was the last sports event mentioned in the report?

5. How was Vichai after he finished his performance?

Answer: (Trả lời)

1. 10.15 p.m

2. 6 gold medals.

3. 2 times.

4. High jump.

5. He was very disappointed.

Tạm dịch:

1. Lịch trình “Tường thuật nạm vận hội Châu Á” vào tầm khoảng mấy giờ? ⇒ 10 giờ 15 phút tối.

2. Vận tải viên tín đồ Nhật giành được bao nhiêu huy chương quà trong ba ngày tranh tài đầu tiên? ⇒ 6 huy chương vàng.

3. Lee Bong-ju vẫn tham gia nhảy xa từng nào lần? ⇒ 2 lần.

4. Môn thi thể thao làm sao được đề cập sau cuối trong bài tường thuật? ⇒ dancing cao

5. Vichai cảm giác thế nào sau khi anh ta dứt màn trình diễn? ⇒ Anh ta cực kỳ thất vọng.

3. After you listen trang 142 sgk tiếng Anh 11

Work in groups. Talk about a famous athlete you know.

(Làm việc theo nhóm. Nói đến một vận động viên lừng danh mà chúng ta biết.)

Be ready lớn talk about:

– His/ her life.

– His/ her achievenients (for example, how many medals has he/ she won?)

– What you like about him/ her?

Answer: (Trả lời)

Golfing genius

Tiger Woods was born on 30th December 1975 in Califortia, USA, of mixed heritage: he describes himself as quarter black, a quarter Thai, a quarter Chinese, an eighth white and an eighth American Indian. His father, Earl Woods, named him Tiger as his friend’s name who saved his life in the Vietnam war.

He was only nine months old when he started to lớn play golf & play his first trò chơi at 1.5 years old. His father was first teacher.

He helps lớn make golf more popular with all ages and levels, & people agree that he is probably the greatest golfer of all time. Certainly, he is already one of the richest.

He now earns more than $50.000.000 a year. He has a $100 million giảm giá khuyến mãi with Nike and also American Express, Buick Rolexand Wheaties.

What advice would he give prospective parents of golf champions? “Do not force kids into sports. It has to be fun”.

The best advice he ever got/ from his dad is: “Always be yourself”.

Tạm dịch:

Chuẩn bị nói về:

– cuộc sống đời thường của họ.

– phần đông thành tựu của chính mình (ví dụ: có bao nhiêu huy chương)

– đầy đủ gì bạn muốn về anh ta / cô ấy?

Tiger Woods sinh ngày 30 mon 12 năm 1975 trên Califortia, Mỹ, là việc hội tụ của tinh hoa: ông biểu lộ mình 1/4 là da đen, một phần tư tín đồ Thái, một trong những phần tư bạn Trung Quốc, 1/8 bạn da trắng với 1/8 Ấn Mỹ. Phụ thân của ông, Earl Woods, đánh tên ông là Tiger như thương hiệu người các bạn đã cứu vãn sống ông trong trận chiến tranh Việt Nam.

Anh new chỉ 9 tháng tuổi thì ban đầu chơi golf và chơi trò giải trí đầu tiên của mình lúc 1,5 tuổi. Phụ vương của ông là cô giáo đầu tiên.

Ông giúp golf trở nên phổ cập ở đa số lứa tuổi và phần đa cấp độ, và đông đảo người đồng ý rằng ông chắc rằng là tay golf tuyệt vời nhất hồ hết thời đại. Vững chắc chắn, ông sẽ là trong những người nhiều nhất.

Hiện ni ông kiếm được hơn 50.000.000 đô la một năm. Ông ấy tất cả hợp đồng trị giá bán 100 triệu đô với Nike cùng cũng American Express, Buick Rolexand Wheaties.

Lời khuyên cơ mà ông giới thiệu cho bố mẹ tương lai cho ở trong phòng vô địch golf là gì ? “Đừng ép trẻ em chơi thể thao. Nó đề xuất được hào hứng “.

Lời khuyên tốt nhất mà anh ta đã có được từ phụ thân là: “Hãy luôn luôn là bao gồm mình”.

D. WRITING trang 143 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Suppose Vietnam is going khổng lồ host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games using the cues given below.

(Giả sử vn sẽ đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á sắp đến tới. Viết một quãng văn khoảng 120 từ để biểu thị việc sẵn sàng cho Đại hội thể thao châu Á.)

• build-one more National Stadium, some sports buildings và car parks
• upgrade– National Sports Centres & local stadiums (because they are not in good condition)
• widen– training areas và roads khổng lồ sports buildings
• equip– hotels, guest houses with modem facilities (also special services for disabled athletes)
• promote và advertise– preparations for the Asian Games on the radio và TV
• recruit– volunteers lớn serve the Games (university teachers & students with good English)
• hold– competition to choose an official song

You may begin with:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things lớn do. First of all, we will build one more National Stadium and…

*

Answer: (Trả lời)

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to lớn do. First of all, we will build one more National Stadium, some sports buildings và car parks. The National Sports Centers và local stadiums are not in good condition, so they need lớn be upgraded. & we will Widen the training areas, roads & sports buildings. Then we have to equip all hotels và guest houses with modern facilities lớn welcome foreign athletes and visitors. These hotels should also have special services for disable athletes. It is necessary khổng lồ promote và advertise all the preparations for the Asian Games on the radio và T.V. Finally, we need khổng lồ recruit volunteers to serve the Games. These people should be university teachers và students with good English. One more important thing is that we have lớn hold a competition to lớn choose an official tuy nhiên for welcoming the Asian Games.

Tạm dịch:

• xây dựng– một sân di chuyển quốc gia, những tòa nhà thể thao và bến bãi đỗ xe
• nâng cấp– các trung trung ương thể thao non sông và các sân tải địa phương (vì tình trạng không tốt)
• mở rộng– hồ hết khu hướng dẫn và đường đến những tòa đơn vị thể thao
• trang bị– khách hàng sạn, công ty sách với đại lý vật chất văn minh (cũng gồm dịch vụ đặc trưng dành mang lại vận động viên khuyết tật)
• tuyên truyền và quảng bá– chuẩn bị cho chũm vận hội châu Á bên trên đài vạc thanh với vô tuyến
• tuyển chọn dụng– các tình nguyện viên để phục vụ cho thế vận hội (giáo viên cùng sinh viên đại học giỏi tiếng Anh)
• tổ chức– cuộc thi để chọn ra bài hát bao gồm thức

Để sẵn sàng cho thế vận hội sắp tới tới, họ có tương đối nhiều việc nhằm làm. Trước tiên, họ sẽ xây đắp thêm một Sân vận tải Quốc gia, một trong những tòa bên thể thao và bến bãi đỗ xe. Những Trung tâm Thể thao đất nước và sân chuyển vận địa phương ko ở trong triệu chứng tốt, vày vậy chúng cần phải nâng cấp. Và họ sẽ không ngừng mở rộng các quần thể đào tạo, mặt đường sá và các tòa đơn vị thể thao. Sau đó, chúng ta phải trang bị cho toàn bộ các khách sạn với nhà khách các tiện nghi tân tiến để tiếp nhận các chuyển vận viên nước ngoài và du khách. Các khách sạn này cũng đề xuất có những dịch vụ quan trọng dành cho vận động viên tàn tật. Rất cần phải tuyên truyền và quảng cáo toàn bộ sự sẵn sàng cho cầm vận hội Châu Á trên đài vạc thanh cùng TV. Cuối cùng, họ cần tuyển tuyển mộ tình nguyện viên để giao hàng cho nuốm vận hội. Những người này yêu cầu là giáo viên đh và sinh viên tốt tiếng Anh. Một điều đặc trưng nữa là bọn họ phải tổ chức một cuộc thi để chọn 1 bài hát chấp nhận để chào đón Đại hội thể dục châu Á.

E. Language Focus trang 144 sgk giờ Anh 11

– Pronunciation: /str/ – /skr/ – /skw/

– Grammar:

+ Relative clauses (revision)

+ Omission of relative pronouns

Tạm dịch:

– vạc âm: /str/ – /skr/ – /skw/

– Ngữ pháp:

+ Mệnh đề quan hệ nam nữ (ôn tập)

+ Lược bỏ đại từ quan lại hệ

1. Pronunciation trang 144 sgk giờ Anh 11

Listen and repeat. (Nghe với lặp lại)

/str//skr//skw/
streetscreamsquare
strongscreensqueeze
strangescrewsqueak
strengthscratchsqueal

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành đọc to các câu sau)

1. There was a strong man on the street at night.

2. The strong man looked very strange.

3. He was holding an ice-cream in one hand, và a rubber doll in the other hand.

4. The man was eating the ice-cream, squeezing the doll và it was squeaking.

5. The man was screaming while walking lớn the square.

6. Nobody knew why he was doing the strange things.

Tạm dịch:

1. Vào trời tối có một người bọn ông trẻ trung và tràn đầy năng lượng trên con đường phố.

2. Người đàn ông trẻ trung và tràn đầy năng lượng trông rất lạ.

3. Ông ta nỗ lực một que kem một tay, và một con búp bê bằng cao su đặc trên tay còn lại.

4. Người lũ ông đang ăn uống kem, ôm nhỏ búp bê vào lòng cùng nó vẫn kêu.

5. Người bọn ông vẫn la hét trong khi quốc bộ tới quảng trường.

6. Không có bất kì ai biết vì sao ông lại làm hầu như điều kỳ lạ này.

2. Grammar trang 144 sgk tiếng Anh 11

Exercise 1 trang 144 sgk tiếng Anh 11

Complete each of the following sentences, using a suitable sentence in the box to make a relative clause without a relative pronoun.

(Hoàn thành phần đông câu sau, thực hiện một câu phù hợp trong form để khiến cho mệnh đề tình dục mà không tồn tại đại từ quan lại hệ)

Mary is wearing it

we had for lunch

John told them

you lost it

we met this morning

he invited to lớn the birthday party

I bought yesterday

Example:

I like the kim cương ring___________________ .

– I like the kim cương ring Mary is wearing.

1. Have you found the bike _____?

2. Most of the classmates _____ couldn’t come.

3. The short stories _____ were very funny.

4. The dictionary _____ is expensive, but very interesting.

5. I didn’t like the man _____.

6. The beef _____ was really delicious.

Answer: (Trả lời)

1. Have you found the xe đạp you lost?

2. Most of the classmates he invited lớn the birthday party couldn’t come.

3. The short stories John told were very funny.

4. The dictionary I bought yesterday is expensive, but very interesting.

5. I didn’t like the man we met this morning.

6. The beef we had for lunch was really delicious.

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi thích cái nhẫn mà Mary đã đeo.

1. Bạn đã tìm kiếm thấy chiếc xe đạp mà các bạn bị mất chưa?

2. Hầu hết các bạn học mà lại anh ấy mời tham dự bữa tiệc sinh nhật cần yếu đến.

3. Những mẩu truyện ngắn của John kể rất bi hùng cười.

4. Quyển từ điển tôi đã cài đặt ngày ngày qua đắt tiền, tuy vậy rất thú vị.

5. Tôi không say đắm người lũ ông mà bọn chúng tôi gặp mặt nhau sáng nay.

6. Thịt trườn mà công ty chúng tôi đã nạp năng lượng ở bữa trưa hết sức ngon.

Exercise 2 trang 145 sgk giờ Anh 11

Complete each of the following sentences, using a suitable sentence … . (Hoàn thành mỗi câu sau, thực hiện một câu thích hợp trong khung để làm một mệnh đề dục tình với một giới từ.)

Answer: (Trả lời)

1. I enjoy my job because I like the people I work with.

2. The dinner buổi tiệc nhỏ we went khổng lồ wasn’t very enjoyable.

3. The house we’re living in is not in good condition.

4. I wasn’t interested in the things they were talking about.

5. He didn’t get the job he applied for.

6. The bed I slept in was very modern.

Exercise 3 trang 145 sgk giờ Anh 11

Tick (✓) the sentences in which the relative pronoun can be omitted.

(Đánh vết ✓ vào hầu như câu hoàn toàn có thể lược bỏ đại từ quan liêu hệ)

✓ 0. Are these the keys that you are looking for?

□ 1. The girl who we are going to lớn see is from Britain.

□ 2. He works for a company that makes cars.

□ 3. What was the name of the man who you met yesterday?

□ 4. The table that was broken has now been repaired.

□ 5. Vì you know the girl who he is talking to?

□ 6. This is the novel that I’ve been expecting.

Answer: (Trả lời)

✓ 0. Are these the keys that you are looking for?

✓ 1. The girl who we are going to lớn see is from Britain.

□ 2. He works for a company that makes cars.

✓ 3. What was the name of the man who you met yesterday?

□ 4. The table that was broken has now been repaired.

✓ 5. Vì you know the girl who he is talking to?

✓ 6. This is the novel that I’ve been expecting.

Tạm dịch:

✓ 0. Đây có phải là chìa khóa mà bạn đang tìm?

✓ 1. Cô gái mà chúng ta sẽ đến chạm mặt đến từ bỏ Anh.

□ 2. Anh ta làm việc cho một doanh nghiệp sản xuất ô tô.

✓ 3. Thương hiệu người lũ ông nhưng bạn gặp mặt ngày ngày hôm qua là gì?

□ 4. Bàn loại mà đã biết thành hỏng đã có được sửa.

✓ 5. Các bạn có biết cô nàng mà anh ấy đang rỉ tai không?

✓ 6. Đây là cuốn tè thuyết nhưng tôi đã mong mỏi đợi.

F. Vocabulary (Phần từ vựng)

TừPhân loạiNgữ âmNghĩa
advancev/ədˈvɑːns/tiến bộ
aquatic sports/əˈkwætɪk spɔːts/thể thao dưới nước
appreciatev/əˈpriːʃieɪt/đánh giá
Asiana/ˈeɪʃn/thuộc châu Á
athleten/ˈæθliːt/vận động viên điền kinh
barn/bɑː(r)/thanh, xà
bodybuildingn/ˈbɒdibɪldɪŋ/thể dục thể hình
bronzen/brɒnz/(huy chương) đồng
effortn/ˈefət/cố gắng
fencingn/ˈfensɪŋ/môn đấu kiếm
freestylen/ˈfriːstaɪl/kiểu tập bơi tự do
gatherv/ˈɡæðə(r)/tập hợp, tụ họp
gymnasiumn/dʒɪmˈneɪziəm/phòng thể dục dụng cụ
gymnastn/ˈdʒɪmnæst/vận khích lệ thể dục
intercultural knowledgen/ˌɪntəˈkʌltʃərəlˈnɒlɪdʒ/kiến thức liên văn hóa
landv/lænd/hạ, rơi
officialn/əˈfɪʃl/quan chức
rugbyn/ˈrʌɡbi/bóng bầu dục
silvern/ˈsɪlvə(r)/(huy chương) bạc
solidarityn/ˌsɒlɪˈdærəti/tình đoàn kết
squashn/skwɒʃ/bóng quần
varietyn/vəˈraɪəti/nhiều loại khác nhau, sự nhiều dạng

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Ôn tập mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề tình dục là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề thiết yếu bởi những đại từ quan hệ tình dục như who, whom, whose, which, that hay các trạng từ quan hệ tình dục như where, when, why. Mệnh đề quan hệ nam nữ đứng ngay phía sau danh từ, đại từ trong mệnh đề thiết yếu để bổ sung cập nhật ý nghĩa mang lại danh từ, đại từ ấy,phân biệt danh trường đoản cú đại từ bỏ ấy với những danh từ bỏ đại từ khác. Tính năng của nó hệt như một tính từ vì vậy nó còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.

a) Mệnh đề quan liêu hệ xác định (Defining relative clauses)

Mệnh đề quan tiền hệ xác minh chỉ cho những người đọc biết chính xác về đối tượng (người, vật,…) mà bọn họ đang nói tới trong câu. Giả dụ mệnh đề khẳng định bị lược bỏ khỏi câu thì ý nghĩa sâu sắc của toàn cục câu sẽ biến đổi một phương pháp đáng kể. Mệnh đề xác minh không bị chia giảm với phần còn sót lại của câu văn bởi bất kì dấu phẩy hay vệt ngoặc đơn nào.

Ví dụ:

a. The woman who visited me in the hospital was very kind.

b. The vase that my mother bought last week is already broken.

c. The man who stole my wallet has been arrested.

d. The weather that we had this summer was beautiful.

b) Mệnh đề quan hệ không khẳng định (Non-defining relative clauses)

Mệnh đề không xác định có tác dụng bổ sung thêm tin tức về tín đồ hay vật dụng mà họ đang đề cập đến trong câu. Giả dụ mệnh đề không khẳng định bị lược bỏ, thì một trong những thông tin về công ty thể có khả năng sẽ bị thiếu sót, nhưng nhìn bao quát thì ý nghĩa sâu sắc của câu vẫn giữ nguyên. Mệnh đề không xác định luôn được chia cắt vì dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.

Ví dụ:

a. The farmer, whose name was Frankie, sold us 10 pounds of potatoes.

b. Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.

c. The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.

d. My grandmother, who is 86, lives in sai Gon.

Lưu ý khi thực hiện mệnh đề quan lại hệ

– trường hợp trong mệnh đề quan liêu hệ bao gồm giới từ bỏ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ vận dụng với whom cùng which)

Ví dụ:

Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

– rất có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ví dụ:

She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad.

→ She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

Ở vị trí túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who.

Ví dụ: I’d lượt thích to talk lớn the man whom/who I met at your birthday party.

– trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh , chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ quan hệ làm cho túc từ: whom, which.

Ví dụ:

The girl you met yesterday is my close friend.

→ The book you lent me was very interesting.

– những cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of ,… hoàn toàn có thể được dùng trước whom, which với whose.

Ví dụ:

I have two sisters, both of whom are students.

→ She tried on three dresses, none of which fitted her.

Xem thêm: Viết Lại Câu Giữ Nguyên Nghĩa Theo Chủ Điểm Ngữ Pháp: Trợ Từ Ngữ Khí Cuối Câu

2. Lược vứt đại từ quan hệ giới tính (Obmission of relative pronouns)

Trường hợp hoàn toàn có thể lược bỏ đại từ tình dục who, which, whom,… :

– lúc nó làm tân ngữ, phía đằng trước nó không có dấu phẩy, không có giới tự (whose không được bỏ).

Ví dụ:

Here is the máy vi tính which I bought. (= Here is the máy tính xách tay I bought.)

This is my book , which I bought 2 years ago. (Trước chữ which tất cả dấu phẩy yêu cầu không thể quăng quật được.)

This is the house in which I live. (Trước which tất cả giới từ bỏ in cần cũng không quăng quật which đựơc.)

This is the man who lives near my house. (who là công ty từ ( của hễ từ lives ) đề xuất không thể vứt nó được.)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài bác tập vào Unit 12. The Asian games trang 136 sgk giờ đồng hồ Anh 11 đầy đủ, gọn nhẹ và đúng đắn nhất. Chúc các bạn làm bài Tiếng Anh tốt!