UNIT 12 LỚP 7: GETTING STARTED TRANG 58, 59

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 12: Getting started trang 58, 59 chi tiết đầy đủ những phần giúp học sinh làm bài tập tiếng Anh 7 thí điểm thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 7: getting started trang 58, 59


Tiếng Anh 7 Unit 12: Getting started trang 58, 59

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 12 An overcrowded world: Getting started

1 (trang 58-59 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Listen & read (Nghe cùng đọc)

Bài nghe:


Nam: Welcome back, Phuong! Brazil is amazing, isn’t it?

Phuong: It is, Nam, và it’s very diverse!

Nam: What vày you mean?

Phuong: The beaches in the south are so peaceful, while cities lượt thích Rio are overcrowded.

Nam: What about the people?

Phuong: In Rio some people are wealthy, with high living standards. But there are also poor people who live in slums.

Nam: Life must be difficult in the slums.

Phuong: Yes, the slums are overcrowded, và crime is a major problem there.

Nam: Crime affects everyone in the city, doesn’t it?

Phuong: It does, Nam. But there are probably other problems in the slums too, like disease, and poor healthcare, ...

Nam: Wow, did you see that yourself?

Phuong: No, visitors don’t usually visit the slums. It’s too dangerous.

Nam: There are probably fewer things to see and to bởi in the slums, aren’t there?

Phuong: Yes. However, I love Brazil & I had a very good time there.

Nam: Sure, it’s a real experience, isn’t it?

Phuong: It is.

Hướng dẫn dịch:

Nam: chào đón trở lại, Phương! Brazil thật giỏi đúng không?

Phuong: Đúng rồi Nam, và rất đa dạng.

Nam: Ý chúng ta là sao?

Phuong: Những bãi biển ở phía nam vô cùng thanh bình, trong những lúc đó những thành phố như Rio lại quá đông đúc.

Nam: nuốm còn bạn dân?

Phuong: Ở Rio một số người vô cùng giàu và có tiêu chuẩn chỉnh sống cao. Nhưng cũng đều có những fan nghèo sống giữa những khu ổ chuột.

Nam: cuộc sống đời thường trong khu ổ chuột chắc là rất khó khăn.

Phuong: Ừ, những khu ổ loài chuột quá đông đúc với tội phạm là một trong những vẩn đề to ở đó.

Nam: Tội phạm ảnh hưởng đến toàn bộ mọi bạn trong tp đúng không?

Phuong: Đúng rồi, Nam. Nhưng có lẽ rằng có những vấn đề khác ở khu vực ổ loài chuột nữa như thể bệnh tật, thương mại dịch vụ y tế kém,...

Nam: Wow, chúng ta có tự bản thân thấy điều này không?

Phuong: Không, khách tham quan thường không tới những khu ổ chuột. Nó thừa nguy hiểm.

Nam: chắc hẳn rằng có ít thứ nhằm ngắm và làm ở kia đúng không?

Phuong: Ừ. Tuy nhiên tớ vẫn thích Brazil và tớ đã siêu vui lúc ở đó.

Nam: chắc hẳn rằng rồi, đó là một trong trải nghiệm thực tế đúng không?

Phuong: buộc phải rồi.

a. Read the conversation again và tick () true (T) or false (F.) (Đọc bài hội thoại và lưu lại () đúng (T) hoặc không đúng (F))

1. Phuong thinks Brazil is interesting.

2. Places in Brazil are very different.

3. Rio’s problems are only in the slums.

4. It is not safe for tourists to visit the slums.

5. Nam giới thinks Phuong’s visit to Brazil is not worthwhile.

Đáp án:

1.T

2. T

3. F

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Phương cho là Braxin thật thú vị.

Xem thêm: Đọc Truyện Tranh Trạng Quỷnh Full Màu, Truyện Tranh Trạng Quỷnh

2. Phần đa nơi ở Braxin siêu khác biệt.

3. Những vụ việc của Rio chỉ nằm ở khu ổ chuột.

4. Không an toàn cho khác nước ngoài khi mang lại thăm phần nhiều khu ổ chuột.

5. Phái mạnh nghĩ rằng chuyến du ngoạn của Phương đến Braxin ko xứng đáng.

b. Read the conversation again. Find a word or phrase khổng lồ match the following. (Đọc lại bài xích hội thoại. Tra cứu một tự hoặc cụm từ để nối.)

1. Very different

2. Rich

3. Big or serious

4. Small houses in bad condition where poor people live

5. Bad action against the community

Đáp án:

1. Diverse (khác biệt)

2. Wealthy (giàu có)

3. Major (chính)

4. Slums (khu ổ chuột)

5. Crime (tội ác)

2 (trang 59 tiếng Anh lớp 7) Match the words in the box with the pictures. Then listen and repeat the words. (Nối các từ trong khung với hình ảnh. Tiếp nối nghe cùng lặp lại những từ.)

Bài nghe:


Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. E

5. D

Hướng dẫn dịch:

Overcrowded (quá đông đúc)

Peaceful (yên bình)

Wealthy (giàu có)

Spacious (nhiều không gian)

Poor (nghèo khổ)

3 (trang 59 giờ Anh lớp 7) Use some of the words in 2 to lớn describe a person or a place you know. (Sử dụng các từ trong bài 2 để biểu đạt một người hay một vị trí bạn biết.)

Gợi ý:

1. Ha Noi is overcrowded now.

2. There are a lot of wealthy people in the U.S.

3. Our country is beautiful và peaceful.

4. There are a lot of poor people in this slum.

5. Our garden is not so spacious.

Hướng dẫn dịch:

1. Hà Nội hiện nay quá đông đúc.

2. Có tương đối nhiều người giàu sang ở Hoa Kỳ.

3. Đất vn tươi đẹp với thanh bình.

4. Có nhiều người nghèo trong khu ổ loài chuột này.

5. Khu vườn của shop chúng tôi không quá rộng rãi.

4 (trang 59 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Work in groups. Make a danh mục of the problems which you think are connected to lớn an overcrowded area. (Làm việc theo nhóm. Lên danh sách những vấn đề bạn nghĩ có tương quan đến một vùng đông dân.)

Gợi ý:

There is not enough space to play in. (Không bao gồm đủ không khí để chơi.)

The atmosphere is polluted. (Bầu bầu không khí bị ô nhiễm.)

The traffic is bad. (Giao thông tồi tệ.)

There are a lot of thieves và robbers. (Có không hề ít kẻ trộm và cướp.)

There is so much noise. (Có không hề ít tiếng ồn.)

Life is too fast và people are usually not friendly. (Cuộc sinh sống quá cấp tốc và mọi người thường ko thân thiện.)

5 (trang 59 giờ đồng hồ Anh lớp 7) chia sẻ your list with the class and see if they agree with you. (Chia sẻ list vời cả lớp và xem xem họ có gật đầu với các bạn không.)

Bài giảng giờ Anh 7 Unit 12 An overcrowded world: Getting started

Unit 12: từ vựng tiếng Anh: Liệt kê các từ vựng được học tập trong bài...

Unit 12: A closer look 1 (trang 60, 61): Listen and number the words in the order you hear them...

Unit 12: A closer look 2 (trang 61): Read the sentences...

Unit 12: Communication (trang 63): Look at the pictures & discuss...

Unit 12: Skills 1 (trang 64): Look at the các mục of cities below. Which bởi vì you think has the largest population...

Xem thêm: Câu Chuyện Con Voi Và Sợi Dây Thừng, Câu Chuyện Về Con Voi Và Sợi Dây Thừng

Unit 12: Skills 2 (trang 65): Look at the film poster below. What vị you think the film is about...