Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 14 making plans có đáp án

     

Listen and read. Then practise with a partner. (Lắng nghe và đọc. Tiếp nối thực hành với bạn cùng học.)


bài xích 1

1. Listen và read. Then practise with a partner.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 14 making plans có đáp án

(Lắng nghe cùng đọc. Kế tiếp thực hành với chúng ta cùng học.)

*

*

Lời giải đưa ra tiết:

Tạm dịch: 

Ba: Trong kỳ nghỉ mát hè bọn họ sẽ làm gì?

Lan: bọn họ đi cẩm trại đi!

Nam: bọn họ không gồm lều. Họ đi Huế đi.

Nga: Tôi không muốn đi Huế. Chúng ta đi miếu Hương đi.

Ba: Đó là ý tuyệt đấy. Chủng ta sẽ đi bàng biện pháp nào?

Lan: chúng ta hãy di cỗ đến đấy.

Nam: Không, xa lẩm. Chủng ta đi xe đạp đi.

Nga: Không, trời rét lắm.

Ba: chúng ta đi bằng xe buýt nhỏ nhé.

Nam: Ừm. Ý tuyệt đấy.


bài xích 2

2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

Xem thêm: Ý Tưởng Vẽ Tranh Bầu Trời Bằng Màu Nước, Ý Tưởng Vẽ Phong Cảnh Đơn Giản Bằng Màu Nước

(Trả lời. Sau đó viết câu trá lời vào tập bài tập của em.)

Example

What does Lan want khổng lồ do? -> She wants khổng lồ go camping. 

a. What does phái mạnh want to do?

b. What does Nga want lớn do?

c. How does Lan want to travel?

d. Why doesn’t nam want lớn walk?

e. How does he want khổng lồ travel?

f. Why doesn’t Nga want khổng lồ go by bike?

g. How does tía want to lớn go?

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải: 

a. He wants to go to Hue.

b. She wants to lớn go khổng lồ Huong Pagoda.

c. She wants to lớn go on foot. 

d. Because it’s too far.

e. He wants khổng lồ go by bike.

f. Because it’s too hot.

g. He wants to go by minibus.

Tạm dịch:

a) Nam ước ao làm gì? -> Anh ấy muốn đến Huế. 

b) Nga muốn làm gì? -> Cô ấy mong mỏi đến chùa Hương.

Xem thêm: Bộ Sách Chicken Soup For The Soul Song Ngữ Pdf, Thư Viện Pdf

c) Lan mong đi bằng phương tiện gì? -> Cô ấy ao ước đi bộ. 

d) nguyên nhân Nam không thích đi bộ? -> vị nó quá xa. 

e) Anh ấy mong đi bằng phương tiện gì? -> Anh ấy mong mỏi đi bởi xe đạp. 

f) tại sao Nga không thích đi bởi xe đạp? -> vì chưng trời thừa nóng. 

g) Ba mong đi bằng phương tiện gì? -> Anh ấy ước ao đi bằng xe buýt nhỏ. 


bài xích 3

3. Look at the pictures. Work with a partner & make suggestions about them.

(Hãy nhìn vào những hình. Thực hành thực tế với các bạn cùng học cùng viết câu đề xuất vể đều hình này.)