UNIT 5

     

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 5: Can you swim? (Bạn có thể bơi không?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong công tác Tiếng Anh 4 ra mắt về công ty đề xuyên thấu toàn bài. Bài viết cung cấp lưu ý giải bài tập cùng phần dịch nghĩa giúp đỡ bạn hiểu cùng làm bài bác tập tốt hơn.


*

1. Listen và repeat.

Bạn đang xem: Unit 5

(Nghe với nhắc lại)

s:sing.I can sing. (Tôi có thể hát.)sw:swim.I can"t swim. (Tôi tất yêu bơi.)

2. Listen và circle. Then write và say aloud.(Nghe và khoanh tròn. Tiếp nối viết với đọc lớn.)

a. 4b. 1c. 2d. 3

Audio script – Nội dung bài bác nghe:

Can you swim?Can you sit on the chair?Can you swing?Can you sing?

3. Let’s chant.(Chúng ta thuộc hát ca.)

Can you swim?(Bạn rất có thể bơi không?)

Can you sing? (Bạn có thể hát không?)No, I can"t. (Không, tôi ko thể.)I can"t sing. (Tôi cần thiết hát.)Can you swim? (Bạn rất có thể bơi không?)No, I can"t. (Không, tôi không thể.)I can"t swim. (Tôi quan yếu bơi.)Can you swing? (Bạn có thể nhún nhảy không?)No, I can"t. (Không, tôi không thể.)I can"t swing. (Tôi quan trọng nhún nhảỵ.)

4. Read andcomplete.

Xem thêm: Khoảng Cách Từ Hà Nội Đến Ninh Bình Bao Nhiêu Km ? Đi Mất Bao Lâu?

(Đọc cùng trả lời.)

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Bản thân tên là Mai.Mình khôn cùng thích âm nhạc. Mình rất có thể hát với nhảy múa dẫu vậy mình cần thiết chơi bọn piano. Bạn của chính bản thân mình là Nam với Phong. Phong rất có thể chơi ước lông nhưng lại cậu ấy cấp thiết chơi đá bóng. Nam rất có thể chơi cờ vua mà lại cậu đấy thiết yếu bơi.

Nam.Phong.Mai.

5. Write about you.

Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 62 Sgk Toán 10 : Giải Các Phương Trình Sau, Bài 6 Trang 62 Sgk Đại Số 10

(Viết về em.)

Bài làm:

My name"s Thanh Thanh. I can sing, but I can"t dance.I can"t play the guitar. I can swim. I can ride a bike. I can speak English. What about you?

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Thanh Thanh.Tôi có thể hát tuy thế tôi trù trừ nhảy múa. Tôi bắt buộc chơi lũ ghi-ta. Tôi hoàn toàn có thể bơi. Tôi hoàn toàn có thể đi xe cộ đạp. Tôi nói cách khác tiếng Anh. Còn bạn thì sao?

6. Project.(Dự án.)

Interview three friends & complete the chart(Phỏng vấn cha người bạn và dứt bảng sau)

Nam: Can you swim, Trinh? (Bạn hoàn toàn có thể bơi không, Trinh?)Trinh: Yes, I can. (Vâng, tôi bao gồm thể.)Nam: Can you play badminton? (Bạn hoàn toàn có thể chơi mong lông không?)Trinh: No, I can"t. (Không, tôi không thể.)Nam: Can you play chess? (Bạn hoàn toàn có thể chơi cờ vua không?)Trinh: Yes, I can. (Vâng, tôi bao gồm thể.)Nam: Can you play the piano? (Bạn có thể chơi đàn piano không?)Trinh: Yes, I can. (Vâng, tôi bao gồm thể.)
NamSwimPlay badmintonPlay chessPlay the piano
Trinh
Thanh
Trang