Top 15+ Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 Thí Điểm Hay Nhất

     

Lời giải sách bài xích tập tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past hay, chi tiết giúp học viên làm bài bác tập vào SBT giờ Anh 8.

Bạn đang xem: Top 15+ bài tập tiếng anh lớp 8 unit 4 thí điểm hay nhất


Giải SBT tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past

1 (trang 34 sách bài tập tiếng Anh 8) Write the past simple form of the verbs (Viết dạng đối chọi quá khứ của các động từ)

a) vì – did

b) go – _______

c) tell – _______

d) buy – _______

e) give – _______

f) spend – _______

g) fly – _______

h) drink – _______

i) swim – _______

j) sleep – _______

Đáp án:

a. Bởi vì – did f. Spend – spent

b. Go – went g. Fly – flew

c. Tell – told h. Drink- drank

d. Buy – bought i. Swim – swam

e. Give – gave j. Sleep – slept

2 (trang 34 sách bài bác tập giờ Anh 8) Put one of the verbs in the box in the right size in each sentence (Đặt một trong những động từ bỏ vào ô ở dạng cân xứng trong từng câu)

do

give

take

have

buy

be

spend

get up

teach

go

eat

a) Nam’s father_________ him how khổng lồ ride a xe đạp when he was 7.

b) I___________ only one glass of milk for breakfast this morning.

c) tía usually has some rice for lunch, but today he___________ noodles (Pho).

d) – Where did you go last Sunday?

– I __________ to lớn my cousin’s birthday party.

e) Someone came and ____________ me this parcel.

f) She ____________ her homework, & then she went to the market.

g) Tom __________ hours trying to lớn repair his Computer set.

h) Yesterday Mrs. Hong ___________ her children to Lenin Park.

i) Tom usually gets up early. This morning he ____________ at 8.30.

j) My brother__________ very interested in playing soccer when he lived in the countryside.

Đáp án:

a. Taught

b. Had

c. Eat

d. Went

e. Gave

f. Did

g. Spent

h. Took

i. Got up

j. Was

Hướng dẫn dịch:

a) ba của Nam đang dạy anh ấy phương pháp đi xe đạp khi anh ấy 7 tuổi.

b) Tôi chỉ tất cả một ly sữa cho bữa sớm sáng nay.

c) bố thường ăn cơm trưa, nhưng lúc này ba ăn uống mì (Phở).

d) - nhà nhật tuần trước bạn đã đi đâu?

- Tôi đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của anh ý họ tôi.

e) Có fan đến với đưa mang đến tôi bưu kiện này.

f) Cô ấy làm bài bác tập về nhà, và kế tiếp cô ấy đi chợ.

g) Tom đã đạt hàng giờ nhằm sửa chữa bộ máy tính của mình.

h) hôm qua Mrs. Chị Hồng đưa các con đến công viên Lê Nin.

i) Tom thường xuyên dậy sớm. Sáng nay anh ấy dậy thời gian 8h30.

j) Anh trai tôi khôn xiết thích chơi đá bóng khi anh ấy sống làm việc nông thôn.

3 (trang 35 sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 8) Complete the dialogues using the past simple (Hoàn thành những cuộc đối thoại bởi quá khứ đơn)

a) A: __________________________________?

B: I went to school by bus.

b) A: __________________________________ yesterday morning?

B: Early? No. I got up at about 9 o’clock. Yesterday was Sunday.

c) A: Where did you go last summer?

B:___________________________________ Ha Long Bay.

d) A:_________________________________ in the supermarket?

B: I bought some beef & oranges.

e) A: What did you drink at the party?

B:____________________ some Coca-Cola.

f) A:_____________________ last night?

B: I slept very well.

g) A: What story did she tell you?

B:______________________ me “The Last Leaf”, an interesting short story.

Đáp án:

a. How did you go khổng lồ school?

b. Did you get up early.

c. I went to

d. What did you buy?

e. I drank

f. How did you sleep

g. She told

Hướng dẫn dịch:

a) A: bạn đã tới trường như vắt nào?

B: Tôi đã đến trường bởi xe buýt.

b) A: bạn có dậy sớm vào sáng ngày qua không?

B: Sớm? Không. Tôi thức dậy vào tầm 9 giờ. Ngày hôm qua là chủ nhật.

c) A: các bạn đã đi đâu vào ngày hè năm ngoái?

B: Tôi đã đến Vịnh Hạ Long.

d) A: chúng ta đã thiết lập gì trong khôn cùng thị?

B: Tôi đã cài đặt một không nhiều thịt trườn và cam.

e) A: các bạn đã uống gì vào bữa tiệc?

B: Tôi đang uống một ít Coca-Cola.

f) A: bạn ngủ đêm qua như thế nào?

B: Tôi ngủ khôn cùng ngon.

g) A: Cô ấy vẫn kể cho bạn nghe câu chuyện gì?

B: Cô ấy nói cùng với tôi “Chiếc lá cuối cùng”, một mẩu truyện ngắn thú vị.

4 (trang 35-36 sách bài tập giờ Anh 8) Match a line in (I) with a line in (II). Complete the line in (II) with a subject và used to (Nối một cái trong (I) cùng với một dòng trong (II). Xong xuôi dòng vào (II) cùng với một chủ ngữ cùng used to)

(I)

a) My grandfather was very fit ‘when he was young.

b) My grandmother was very good at swimming.

c) My parents had some lovely holidays.

d) My uncle was a pilot for Vietnam Airlines.

e) My dad didn’t have a motorbike.

f) I had a dog when I was a kid.

g) When my mom was young, she had a sweet voice.

(II)

A. ____________ fly a T.U 134.

B. ____________ go everywhere by bicycle.

C. ____________ go swimming in the moring in summer.

D. ____________ visit the beautiíul places in Ha Noi & Ha Long.

E. ____________ a famous singer.

F. ____________ follow me everywhere.

Đáp án:

I.

a. G

b. C

c. D

d. A

e. B

f. F

g. E

II.

A. He used to

B. He used to

C. She used to

D. They used to

E. She used to be

F. It used to

G. He used to

Hướng dẫn dịch:

I.

a) Ông tôi rất phù hợp khi ông còn trẻ.

b) Bà tôi tập bơi rất giỏi.

c) cha mẹ tôi đã có một số trong những kỳ nghỉ đáng yêu.

d) Chú tôi là phi công của Vietnam Airlines.

e) ba tôi không có xe máy.

f) Tôi có một con chó khi tôi còn nhỏ.

g) Khi chị em tôi còn trẻ, bà tất cả một tiếng nói ngọt ngào.

II.

A. Anh ấy đã từng lái loại T.U 134.

B. Anh ấy thường đi mọi nơi bằng xe pháo đạp.

C. Cô ấy đã có lần đi tập bơi trong vườn cửa vào mùa hè.

D. Họ đã từng đến đó thăm các vị trí đẹp ở hà nội thủ đô và Hạ Long.

E. Cô ấy đã có lần với một ca sĩ nổi tiếng.

F. Anh ấy đã từng theo tôi khắp gần như nơi.

5 (trang 36 sách bài tập tiếng Anh 8) Answer the questions about you and your relatives (Trả lời các câu hỏi về bạn và người thân của bạn)

a) Did you use khổng lồ cry so much every night when you were a baby?

b) Did you use to follow your mom lớn the market when you were a kid?

c) Where did you use to lớn go in summer?

d) What did you use to vày in the summer in those days?

e) Where did your grandparents use khổng lồ live?

f) Did your father use to lớn smoke when he was young?

g) Did your mom use to lớn help your grandmother with housework when she was a child?

h) Did your grandmother use khổng lồ tell you folktales?

i) How did your parents use khổng lồ go to lớn school?

Gợi ý:

a. No, I didn"t. I didn"t used lớn cry so much when I was a kid.

b. Yes, I did. I used khổng lồ follow my mom khổng lồ the market when I was a kid.

c. I used lớn go to Ha Noi in summer to lớn visit my grandmother & relatives.

d. I used to lớn go to around the thành phố with my cousins in the summer in those days.

e. My grandparents used to live in Ha Noi.

f. No, he didn"t. He didn"t used to smoke when he was young.

g. Yes. My mom used khổng lồ help my grandmother with housework when she was a child.

h. Yes. My grandmother used lớn tell us folktales.

i. My parents used khổng lồ go to school on foot.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn đã có lần khóc không hề ít mỗi đêm khi bạn còn là 1 đứa trẻ?

- Không, tôi ko có. Tôi đang không từng khóc đôi lúc tôi còn là một trong những đứa trẻ.

b) Hồi nhỏ dại bạn gồm từng theo chị em đi chợ không?

- Có. Tôi đã từng theo người mẹ đi chợ khi còn nhỏ.

c) Bạn đã từng đi đâu vào mùa hè?

- Tôi đã từng ra hà thành vào mùa hè để thăm bà và họ hàng.

Xem thêm: Bố Của Xi Mông Ngữ Văn 9 Soạn Bài Bố Của Xi, Soạn Bài Bố Của Xi

d) Vào mùa hè trong số những ngày đó các bạn thường có tác dụng gì?

- Tôi đã từng đi quanh tp với phần đa người bạn bè họ của chính mình vào mùa hè trong những ngày đó.

e) Ông bà của bạn đã từng sống ngơi nghỉ đâu?

- Ông bà tôi từng sống nghỉ ngơi Hà Nội.

f) Bố của doanh nghiệp có hút thuốc lúc còn trẻ không?

- Không, ông ấy không làm vậy. Ông ấy không từng hút thuốc lúc còn trẻ.

g) khi còn nhỏ, mẹ bạn bao gồm giúp bà nội bạn làm việc nhà không?

- Có. Mẹ tôi thường giúp bà tôi thao tác nhà khi bà còn nhỏ.

h) Bà của người sử dụng có hay kể chuyện dân gian cho chính mình nghe không?

- Có. Bà tôi thường nói cho shop chúng tôi nghe những mẩu truyện dân gian.

i) cha mẹ bạn đã thực hiện cách nào để đi học?

- bố mẹ tôi thường đi bộ đến trường.

6 (trang 37 sách bài xích tập giờ Anh 8) Look at the pictures. Write seven sentences about what Long used to vày when he was a child (Nhìn vào đầy đủ bức tranh. Viết 7 câu về những câu hỏi Long thường làm khi còn nhỏ)

Đáp án:

a. Long used to lớn fly a kite.

b. Long used to go swimming.

c. Long used lớn climb trees.

d. Long used khổng lồ listen to lớn music.

e. Long used lớn go fishing.

f. Long used to get up late.

g. Long used to lớn get bad marks.

Hướng dẫn dịch:

a. Long đã từng thả diều.

b. Long đã từng đi bơi.

c. Long đã từng có lần leo cây.

d. Long vẫn nghe nhạc.

e. Long từng đi câu cá.

f. Long quen dậy muộn.

g. Long từng bị điểm kém.

7 (trang 38-39 sách bài tập tiếng Anh 8) Make up sentences using prepositions of time: in, at, on, before, after, between (Tạo thành câu thực hiện giới trường đoản cú chỉ thời gian: in, at, on, before, after, between)

a) I/ usually/ go lớn school/ 6 o’clock.

b) We/ have/ English lessons/ Monday, Wednesday và Friday.

c) He/ be/ back/ 4.15 & 4.30.

d) I/ phone/ you/ Tuesday morning/ about 10 o’clock.

e) My dad/ go to work/ breakfast.

f) Everyone/ be/ busy/ Tet holiday.

g) I/ usually/ listen/ music/ Sunday moring.

h) We/ often/ watch/ The Moming News/ TV/ breakfast.

Đáp án:

a. I usually go khổng lồ school at 6 o"clock.

b. We have English lessons on Monday, Wednesday & Friday.

c. He will be back/ is going khổng lồ be back between 4.15 và 4.30.

d. I will phone you on Tuesday morning at about 10 o"clock.

e. My dad goes to lớn work after breakfast.

f. Everyone are busy on Tet holiday.

g. I usually listen khổng lồ music on Sunday morning.

h. We often watch The Morning News on TV before breakfast.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi thường mang đến trường thời gian 6 giờ.

b. Cửa hàng chúng tôi có những buổi học tiếng Anh vào thứ Hai, thứ bốn và sản phẩm Sáu.

c. Anh ấy sẽ trở về trong khoảng thời gian từ 4.15 đến 4.30.

d. Tôi sẽ gọi cho bạn vào sáng thứ tía lúc khoảng chừng 10 giờ.

e. Bố tôi đi làm sau khi ăn uống sáng.

f. Ngày Tết ai ai cũng bận rộn.

g. Tôi hay nghe nhạc vào sáng công ty nhật.

h. Chúng tôi thường xem Tin tức buổi sáng sớm trên TV trước lúc ăn sáng.

8 (trang 39 sách bài tập giờ đồng hồ Anh 8) Fill in the gap with your own information (Điền vào tầm khoảng trống bằng tin tức của riêng rẽ bạn)

a) I learned to ride a bicycle when I was ____________ .

b) My house was built _____________ years ago.

c) I started learning English when I was______________ years old.

d) I didn’t leam lớn read until I was _____________ .

e) I learned to lớn swim _____________ ago.

Gợi ý:

a. A child

b. Three

c. Eleven

d. Six

e. Three years

Hướng dẫn dịch:

a) Tôi học tập đi xe đạp lúc còn nhỏ.

b) Ngôi nhà của tôi được xây dựng cách đây 3 năm.

c) Tôi bước đầu học giờ Anh lúc tôi 11 tuổi.

d) Tôi dường như không đọc cho tới khi tôi 6 tuổi.

e) Tôi đã học bơi từ thời điểm cách đó 3 năm.

Now answer these questions about the past. (Bây tiếng hãy vấn đáp những thắc mắc này về quá khứ.)

a) How old were you when you started Grade 6?

b) How long ago did your teacher start teaching?

c) When did you go lớn the kindergarten?

d) How old were you when you read your first novel?

e) How long ago was your school built?

Gợi ý:

a. I started Grade 6 when I was 11 years old.

b. My teacher started teaching over trăng tròn years ago.

c. I went yo the kindergarten when I was four (years old).

d. I read the first novel when I was 15 years old.

e. Our school was built over 100 years ago.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn bắt đầu học lớp 6 bao nhiêu tuổi?

- Tôi bắt đầu học lớp 6 lúc tôi 11 tuổi.

b) thầy giáo của bạn bước đầu dạy từ thời điểm cách đó bao lâu?

- Thầy tôi ban đầu dạy từ thời điểm cách đây hơn trăng tròn năm.

c) chúng ta đến trường mẫu mã giáo khi nào?

- Tôi đang đi tới nhà trẻ khi tôi tứ tuổi.

d) độc giả cuốn đái thuyết đầu tiên của mình bao nhiêu tuổi?

- Tôi gọi cuốn tiểu thuyết thứ nhất khi tôi 15 tuổi.

e) Trường của bạn được xây dựng cách đây bao lâu?

- Trường học của cửa hàng chúng tôi được xây dựng cách đó hơn 100 năm.

9 (trang 40 sách bài tập giờ đồng hồ Anh 8) Read the passage & fill in each gap with the correct khung of a verb from the box. You can use a verb more than once (Đọc đoạn văn và điền vào mỗi địa điểm trống với dạng đúng của động từ vào hộp. Chúng ta có thể sử dụng một hễ từ nhiều hơn một lần)

grow up

explore

write

spend

help

think be

behave

educate

give

have to

get

go

stay

Mary Kingsley spent eighteen months between 1893 and 1895 (1) West Africa. The two books she (2) ________________ và the lectures she back in England about her travels (4)___________ to change the way Europeans (5) _________ about their Aírican colonies. Kingsley also (6)_________ khổng lồ start the study of people’s customs và lives in Africa. Mary Kingsley (7)__________ bom near London in 1862 và (8)___________ while Victoria was Queen of England. At that time, women were expected to (9) ________________ at home, take care of their husbands & children, & (10) _______ like ladies. Mary’s íather was a doctor, and her mother was his cook. The parents (11)__________ married only four days before Mary was bom. Her father (12)_________ most of his time traveling in far-off countries. Her mother was never well và Mary (13)____________ take care of her, so Mary never married. She never (14)___________ to lớn school either. She had to lớn (15) ________ herself.

Đáp án:

1. Exploring

2. Wrote

3. Gave

4. Helped

5. Thought

6. Had to

7. Was

8. Grew up

9. Stay

10. Behaved

11. Got

12. Spent

13. Had to

14. Went

15. Educate

Hướng dẫn dịch:

Mary Kingsley đã trải qua mười tám tháng thân năm 1893 với 1895 để khám phá Tây Phi. Nhì cuốn sách nhưng bà viết cùng những bài xích giảng cơ mà bà chỉ dẫn ở Anh về chuyến du hành của bà giúp đổi khác cách tín đồ Châu Âu nghĩ về những thuộc địa châu Phi của họ.Kingsley cũng đã giúp bắt đầu nhân học, nghiên cứu và phân tích về phong tục và cuộc sống đời thường của bạn dân, của Châu Phi.

Kingsley hiện ra ở ngay sát London năm 1862 và bự lên khi Victoria là cô bé hoàng Anh. Vào thời điểm đó, thanh nữ được nghĩ là yêu cầu ở nhà, chăm lo chồng và hành xử như người thiếu phụ bình thường. Phụ vương của Mary là một trong những bác sĩ, và chị em bà là bạn nấu ăn. Bố mẹ kết hôn chỉ 4 ngày trước khi Mary ra đời. Phụ vương bà vẫn dành đa số thời gian đi du ngoạn ở các nước xa xôi, cùng ông phần đông không bao giờ trở về nhà. Bà bầu bà sức mạnh không tốt và bà đã chiếm lĩnh cả cuộc đời của bản thân trong phòng để ngủ với tất cả các màn cửa đóng lại. Tất nhiên, Mary phải chăm lo mẹ, vị vậy Mary không kết hôn. Bà cũng không lúc nào đi học; cô nên tự học.

10 (trang 40-41 sách bài tập giờ Anh 8) Read the passage and answer the multiple-choice questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm)

Early people lived by hunting animals và gathering grains. A tribe lived in an area until its food supply dwindled. Then the tribe had to move to lớn new hunting grounds where there was more food. This way of life caused a special problem for the tribes. They had to lớn depend on luck, as well as on their hunting skill. If they could find no animals, the whole tribe was in danger of starving. & even when the hunters had good luck one day, they were not sure to lớn find animals the next time. The tribe moved often because much land was needed to support a few people.

Finally, people learned that they could grow their food. At first, the women of the tribe raised patches of wild grain. Later, people discovered that they could plant their own seed."Farming slowly became a way of life. As people turned away from hunting lớn farming, their lives changed. When the food supply became more constant, they no longer moved from place lớn place. The success of their crops depended partly on the weather, but there were things they could bởi to help crops grow. Now, the tribe could grow in kích cỡ because farming provided a way to feed people.

a) Early people íirst lived by__________ .

A. Farming B. Hunting C. Fishing

b) It was easy for early people lớn find food.

A. Trae B. False C. Not mentioned

c) Why did the early tribes move so often?

A. They moved because the weather was bad.

B. They did not like to stay in one place.

C. They moved because the hunting was poor.

d) The women of the tribe learned to___________ .

A. Raise patches of wild grain

B. Hunt for wild animals

C. Gather wild grains

e) The main idea of the passage is__________ .

A. Special problems in the Middle Ages

B. How farming became a way of life

C. How to have good luck at hunting

Đáp án:

a. B

b. B

c. C

d. A

e. B

Hướng dẫn dịch:

Người xưa sống bằng săn bắn động vật và thu hái ngũ cốc. Một cỗ tộc sinh sống trong một vùng cho đến khi nguồn cung ứng lương thực ở đó cạn dần. Sau đó, bộ lạc phải dịch rời đến các khu vực săn phun mới nơi có không ít thức ăn hơn. Phương pháp sống này gây nên một vấn đề đặc biệt cho các bộ lạc. Chúng ta phải phụ thuộc vào may mắn, cũng giống như về năng lực săn bắn của họ. Ví như họ không tìm thấy đụng vật, cả bộ lạc đều có nguy cơ bị đói. Và trong cả khi đầy đủ thợ săn có như ý một ngày như thế nào đó, họ không chắc chắn là sẽ tra cứu thấy rượu cồn vật trong thời gian ngày kế tiếp. Bộ tộc di chuyển thường vì phải nhiều đất để hỗ trợ.

Xem thêm: Các Món Khai Vị Rất Đặc Biệt Dành Cho Các Bữa Tiệc Không Thể Bỏ Qua

Cuối cùng, mọi bạn đã phát âm được rằng họ rất có thể trồng hoa màu của họ. Dịp đầu, đa số người thiếu nữ của bộ tộc trồng hạt dại. Sau đó, mọi fan phát hiển thị rằng họ rất có thể tự trồng hạt tương đương của họ. "Làm nông dần dần trở thành một cách làm sống. Khi mọi người quay sống lưng từ săn bắn sang canh tác, cuộc sống thường ngày của bọn họ đã chũm đổi. Cung cấp thực phẩm trở nên liên tục, họ không hề cần dịch rời từ khu vực này cho nơi khác. Sự thành công xuất sắc của cây cỏ phụ thuộc một phần vào thời tiết, nhưng bao hàm thứ họ hoàn toàn có thể làm nhằm giúp cây cối phát triển. Bây giờ, bộ lạc có thể phát triển về quy mô vì canh tác là một phương pháp để nuôi sống nhỏ người.