Bài Tập Thực Hành 1 Tin Học 12

     

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài bác Tập Tin học tập 12 – bài xích tập với thực hành thực tế 11 – bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu giúp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho những em có mặt và tăng trưởng năng lượng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông :

1. Mục đích, yêu cầu

– Qua bài xích toán thống trị một cơ sở marketing thương mại, HS cần đã có được những yêu cầu sau :– phát âm thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật tin tức CSDL .– Biết một trong những ít biện pháp thong dụng bảo mật thông tin CSDL .– có thái độ đúng chuẩn trong việc sử dụng và bảo mật thông tin CSDL .Bạn sẽ xem: Bài thực hành thực tế tin học tập 12 số 1

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 105 Tin 12): Một cửa hàng sắm sửa hàng điện tử tiếp tục nhận mặt hàng từ một vài công ty và bán lại mang lại khách hàng. Mặt hàng nhập cùng xuất thẳng từ kho của cửa hàng (để bài toán đơn giản, giảm bớt chỉ tất cả một chủ kho kiêm fan giao hàng). Siêu thị này đã xây dựng một cơ sở dữ liệu BAN_HANG (bán hàng) gồm những bảng sau:

– Bảng MAT_HANG ( loại sản phẩm – cai quản lí phần nhiều mẫu thành phầm ) .

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 1 tin học 12


*

– Bảng KHACH_HANG ( khách hàng-quản lí người mua ) .


*

– Bảng CONG_TI ( công ti-quản lí hầu hết công ti đáp ứng hàng ) .


*

– Bảng PHIEU_NHAP ( phiếu nhập – quản ngại lí phiếu nhập hàng ) .


*

– Bảng PHIEU_XUAT ( phiếu xuất – quản lí phiếu xuất hàng ) .

Xem thêm: Ngữ Văn 9 Bài Phép Phân Tích Và Tổng Hợp, Phép Phân Tích Và Tổng Hợp


*

Các đối tượng người tiêu dùng người chi tiêu và sử dụng sử dụng lịch trình quản lí csdl BAN_HANG là :– người sử dụng .– thủ kho ( kiêm người ship hàng ) .– kế toán tài chính .– fan quản lí siêu thị .Theo em, mỗi đối tượng người sử dụng người dùng trên sẽ yêu cầu chương trình tất cả những tác dụng gì ?

Trả lời:

– người tiêu dùng được biết tên, số lượng các món đồ còn trong cửa ngõ hàng, một vài thông tin cần thiết về mặt hàng.

Câu 2: (sgk trang 106 Tin 12):

Giả sử chương trình có những tác dụng :– người sử dụng được biết tên, con số những loại thành phầm còn vào shop, một số ít ít thông tin thiết yếu về loại sản phẩm .– các công ti nên biết tình hình đã bày bán hàng cho shop này .– chủ kho kiêm người phục vụ biết được tình hình hàng nhập xuất và tồn đọng .– kế toán biết được tình trạng thu, bỏ ra .– fan quản lí shop biết được đa số thông tin, vào đó quan trọng quan trọng âu yếm về tình hình xuất / nhập từng nhiều loại loại sản phẩm, tình hình lãi / lỗ của từng mẫu thành phầm .– bảo mật CSDL .Nếu thiên tài bảo mật thông tin CSDL được thực hiện bằng bảng phân quyền, thì từng đối tượng người tiêu dùng nêu trên trả toàn có thể được trao quyền ra làm sao ?

Trong bảng phân quyền kí hiệu: đọc (Đ), sửa (S), bổ sung (B), xóa (X), ko được truy vấn (K). Trong một vài bảng dữ liệu, đối tượng người tiêu dùng không được quyền Đ, S, B, X đối với một số cột thì ghi K đương nhiên chỉ số cột. Ví dụ, quyền của đối tượng người dùng khách hàng so với bảng HANG ví như ghi Đ(K6) thì được hiểu người tiêu dùng có quyền đọc những cột của bảng tài liệu HANG trừ cột 6 (là cột giá bán mua mặt hàng từ công ti cung ứng hàng mang đến cửa hàng, quý khách hàng không theo luồng thông tin có sẵn giá thiết lập mà chỉ được biết giá bán mặt hàng này).

Dưới đây là một bảng mô tả phân quyền, theo em có những điểm nào không phù hợp, vì chưng sao?


Trả lời:

– quý khách hàng : Sửa tin tức của mình, sót lại chỉ bao gồm quyền phát âm .– công ty được quyền sửa giá bán loại sản phẩm, thêm loại sản phẩm cho doanh nghiệp mình. Sót lại không được truy hỏi vấn .– thủ kho : Được quyền gọi .– kế toán : Được quyển đọc, sửa, bổ xung xóa phiếu nhập và xuất. Còn các chiếc khác chỉ đọc .– cai quản lí : Được toàn quyển đọc, sửa, xẻ trợ, xóa toàn bộ những bảng .

Xem thêm: Tả Người Thân Mà Em Yêu Quý Nhất Lớp 6, Tả Người Thân Trong Gia Đình Mà Em Yêu Quý

Câu 3: (sgk trang 107 Tin 12):

Trả lời:

– Làm do vậy để từng đối tượng người tiêu dùng người dùng chỉ trả toàn hoàn toàn có thể thực thi được phần nhiều tính năng khớp ứng với quyền của mình. Tránh sự truy tìm vấn trái phép của người tiêu dùng làm tăng thêm sự bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin thông tin .– ví dụ như : người tiêu dùng chỉ tất cả quyền xem tin tức về tin tức tài khoản của mình. Không được quyền chuyển đổi và xem thông tin về những người mua khác .