Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

     

Quá khứ đối chọi và thừa khứ tiếp diễn là 2 thì tương đối thường chạm mặt trong những bài tập trắc nghiệm giờ Anh. Bài bác học bây giờ chúng ta cùng thử sức xem mình nắm được tới đâu về 2 thì này thông qua bài tập thì vượt khứ đối chọi và bài bác tập thì vượt khứ tiếp nối nhé!

Đầu tiên, trước lúc bắt tay vào làm bài tập thì thừa khứ đối kháng và bài bác tập thì vượt khứ tiếp diễn, chúng ta cũng có thể phân biệt 2 thì quá khứ đối chọi và vượt khứ tiếp tục này thông qua bảng so sánh dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

→ Xem video kiến thức trước lúc bắt tay vào làm bài bác tập thì quá khứ solo nhé!


→ Xem đoạn clip kiến thức trước khi bắt tay vào làm bài xích tập thì vượt khứ tiếp nối nhé!

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành vi xảy ra thứu tự trong quá khứDiễn tả nhiều hành động xảy ra bên cạnh đó trong quá khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + giờ vượt khứ.

Và hiện nay hãy cùng cameraquansat24h.vn thực hành những bài tập thì quá khứ đối kháng và quá khứ tiếp diễn nhé!

Bài tập 1: chọn đúng thì của những câu sau (quá khứ đơn và vượt khứ tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking khổng lồ each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi tiệc nhỏ last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. Yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong số câu sau (quá khứ solo và vượt khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.

Xem thêm: Soạn Công Nghệ 7 Bài 32 : Sự Sinh Trưởng Và Phát Dục Của Vật Nuôi

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend & I go lớn the beach on the bus.

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: ngừng các câu sau thực hiện thì quá khứ đối kháng và quá khứ tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. You/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: phân tách đúng các động trường đoản cú sau nghỉ ngơi thì vượt khứ 1-1 và vượt khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle và my father (drink) (3) …………. Some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea and his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the end of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered him.

*
Bài tập thì vượt khứ 1-1 và vượt khứ tiếp diễn

Đáp án phần bài tập thì thừa khứ solo và thừa khứ tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. Saw

2. Were you doing

3. Didn’t visit

4. Rained

5. Was reading

6. Ate

7. Were running

8. Did you find

9. Did she dance

10. Were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early and had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I went lớn the beach on the bus.

9. While I was listening lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Xem thêm: Nguồn Gốc Ngày 20/11 - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I went lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle & my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair was beautiful black. He was very tall và thin và his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered him.

Vậy là đã xong xong những bài tập thì quá khứ đơn và thừa khứ tiếp nối rồi, thực tế cũng không thực sự khó đúng không ạ nào những bạn! bạn nào bao gồm sách của cameraquansat24h.vn hoặc khoá học cameraquansat24h.vn Online thì rất có thể tiếp tục luyện tập thêm ở trong phần bài tập thì quá đối kháng và quá khứ tiếp tục nhé! Chúc các bạn học tốt!