Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Có Đáp Án

     

Thì hiện tại tại dứt tiếp diễn là một trong những thì thân quen và thường xuyên được áp dụng trong ngữ pháp giờ Anh. Bài tập thì hiện tại ngừng tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense) dưới đây sẽ giúp đỡ bạn củng cố kiến thức và kỹ năng và nạm chắc cách sử dụng phần kỹ năng này. Hãy thuộc theo dõi cùng làm bài xích tập tiếp sau đây cùng TOPICA Native nhé!

1. Nắm tắt kim chỉ nan thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense)

1.1. Khái niệm

Thì hiện tại tại dứt tiếp diễn là gì? Thì hiện tại xong tiếp diễn (Present Perfect Continuous) được dùng làm chỉ một sự việc đã xảy ra ở trong thừa khứ nhưng vẫn còn thường xuyên ở lúc này và hoàn toàn có thể sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Dạng thì này thường xuyên được áp dụng để nói về việc việc đã xong xuôi tuy nhiên họ vẫn còn thấy tác động đến hiện tại tại.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án

1.2. Phương pháp thì hiện tại tại dứt tiếp diễn

Cấu trúcVí dụNghĩa
Khẳng địnhS (Subject) +have/has+ been+ V(Verb)_ingThey have been fighting for a long time.Họ đã đánh nhau trong khoảng thời hạn dài.
Phủ địnhS (Subject) + have/has + not + been + V(Verb)_ingAli has not been taking shower for 2 days.Ali dường như không tắm trong 2 ngày.
Câu hỏi nghi vấnHave/ Has + S (Subject) + been + V(Verb)_ing?

=> Yes, S(Subject) + have/has been +

No, S(Subject) + have/has + not + been

Has you been staying up late?Bạn vẫn đã thức khuya sao?

1.3. Cách sử dụng thì hiện tại tại xong tiếp diễn

Để có thể làm giỏi bài tập hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn, họ cần nắm vững cách sử dụng thì này để tránh gần như sai sót khi có tác dụng bài. Bên dưới đây, Topica sẽ share 3 biện pháp dùng thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn, cùng theo dõi nhé!

Diễn tả hành động bắt đầu ở thừa khứ với còn đang liên tục ở bây giờ nhấn mạnh bạo tính liên tục.

VD: She has been waiting for you all day. (Cô ấy đang đợi chúng ta cả ngày)


*

Cách áp dụng thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn


Diễn tả hành vi đã ngừng trong thừa khứ nhưng bọn họ quan trọng điểm tới công dụng tới hiện nay tại.

VD: She has been cooking since last night. (Cô ấy sẽ nấu ăn tối hôm qua)

Nhấn táo bạo sự tiếp diễn của hành vi kéo dài từ thừa khứ và còn liên tiếp đến hiện tại.

VD: I have been writing this assignment since morning. (Tôi đã cùng vẫn vẫn viết bài viết này từ bỏ sáng)


Để nâng cấp trình độ giờ đồng hồ Anh, tăng thời cơ thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày cùng 365 chủ thể thực tiễn. khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và điều đình cùng giao viên trường đoản cú Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa huấn luyện thử, hưởng thụ sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!

1.4. Lốt hiệu nhận ra thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn

Để nhận thấy động từ cần chia sinh hoạt thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn. Đặc biệt là phân biệt những bài tập về thì hiện tại tại xong và thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn, chúng ta nên chăm chú những từ bỏ sau tất cả trong câu:

How long: bao lâuSince + mốc thời gian. Ex: since 2000For + khoảng thời gian Ex: for 3 yearsAll one’s life: cả đờiAll day/ all morning: cả ngày/ cả buổi sáng

1.5. Phân biệt thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành

Hai thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn và thì hiện nay tại dứt sẽ gồm cách dùng gần như giống nhau. Do thế, đôi khi các bạn sẽ khó có thể phân biệt được chúng. Cùng chú ý các điểm sau để tránh bị nhầm lẫn khi làm bài bác tập riêng biệt hiện tại xong và hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn nhé!

Cấu trúc
Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn
Thì hiện tại hoàn thànhS + has/have + VIIS + has/have + not + VIIHas/Have + S + VII ..?
Thì hiện tại dứt tiếp diễnS + has/have + been + VingS + has/have + not + been + VingHas/Have + S + been + Ving?
Chức năngThì hiện tại trả thành nhấn mạnh đến tính kết quả của một hành độngThì hiện tại chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh bạo tính liên tục của một hành độngDấu hiệu nhấn biết

Để làm bài xích tập hiện tại tại xong và hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn chúng ta nên chú ý những tín hiệu sau:

Với lúc này hoàn thành: Ever, never, just, already, recently, since, forVới hiện tại chấm dứt tiếp diễn: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

2. Bài tập về thì hiện tại ngừng tiếp diễn

Vừa rồi Topica đã giúp bạn thống kê một vài kiến thức cơ bản. Hãy cùng luyện tập những bài tập về thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn có đáp án bên dưới nhé!

Xem đoạn clip để làm rõ hơn kỹ năng và làm giỏi bài tập thì hiện tại xong xuôi và hoàn thành tiếp diễn

2.1. Bài bác tập về hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn – cơ bản

Bài 1: chia động từ bài tập hiện tại ngừng tiếp diễn cân xứng trong câu She ______ (work) here for five years. I ______ (study) all day. You ______ (eat) a lot recently.  We ______ (live) in London for six months. He _____ (play) football, so he’s tired. They _____ (learn) English for two years. I _____ (cook) so I’m really hot. She ____ (go) to lớn the cinema every weekend for years. It _____ (rain) the pavement is wet. You ____ (sleep) for twelve hours. I ______ (not/work) today. You _____ (not/eat) well recently. We _____ (not/exercise) enough. She _____ (not/study) today. They _____ (not/live) here for very long. It _____ (not/snow). He _____ (not/play) football for five years. We _____ (not/drink) enough water – that’s why we feel tired. I ______ (not/sleep), I was reading.  They _____ (not/watch) TV much recently. We would lượt thích to eat something because we ________ (not eat) for the whole day.It ______ (rain) for the whole morning, so she doesn’t want to lớn go out.John Wick _____ (watch) his favorite film since I came.
*

Bài tập thì hiện tại dứt tiếp diễn


Bài 2: ngừng những thắc mắc dưới trên đây ở thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễnHow long ……………………………………. For me? (you | wait) What ……………………………… since he returned? (John | do) Why …………………………….. Meat lately? (you | not eat) There’s so much snow on the road. …………………………………………….. All night? (it | snow) Why ………………………………………………… for such a long time? (Sam và Mary | argue) ……………………. My shampoo? There’s not much left. (you | use) How long ……………………………………… glasses? (Jill | not wear) ……………………………………. Since you decided to take the exam? (you | revise) Where ………………………………………………. Lately? (your dad | work) Your hands are covered with chocolate. …………………………….. A cake? (you | make) Bài 3: trả tất các câu sau nhờ vào những từ lưu ý cho sẵnWe/not/want/go/because/be/play/footballChingun/be/sleep/hours//so/house/quiet.He/drink/alcohol/since/we/see/I/do/work/whole/day//now/be/tired.She/not/see/parents/so long/because/she/busy.Bài 4: Sử dụng thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn để xong xuôi các câu sau

(Make present perfect continuous questions).

How long ……………………………………………………………. For me? (you | wait)What …………………………………………………….. Since he returned? (John | do)Why ……………………………………………………….. Meat lately? (you | not eat)There’s so much snow on the road. ………………………… all night? (it | snow)Why …………………………… for such a long time? (Peter & Jolly | argue)……………………………… my shampoo? There’s not much left. (you | use)How long ………………………………………… glasses? (Ben | not wear)……………………….. Since you decided lớn take the exam? (you | revise)Where ………………………………… lately? (your dad | work)Your hands are covered with chocolate. ………………… a cake? (you | make)

2.2. Bài xích tập về hiện tại tại xong tiếp diễn – nâng cao

Bài tập 1: Chia phần nhiều động từ vào ngoặc nghỉ ngơi thì đúng để chấm dứt những đối thoại sau

A: George, how long ……………..you ………………………………….. Japanese? (learn) 

B: Japanese? Wait a minute. For about five years. 

A: What a lovely smell! 

B: My mum …………………………………………….. Some cakes. (bake) 

A: Why are your hands so dirty? 

B: I ……………………………………………………… my car. (clean) 

A: You look so tired. You should have a rest. 

B: Should I? But I …………………………………………………….. So hard. (not work) 

A: Why ……………….. Sarah ……………………………………… out lately? (not go) 

B: She broke her leg while she was skiing. 

A: Peter, why are you so noisy? I want lớn sleep! 

B: bởi you mean it? I ………………………………………………… any noise since I got up. (not make) 

A: …………….. You ……………………………………… for a long time? (cough) 

B: Not really. It started the day before yesterday. 

A: Mr. Gregson, how long ……………… you ……………………………………….. English? (not teach) 

B: to tell the truth I’ve never taught English. But I’d like to try it. 

9.

A Hi, Sam. How is your new girlfriend doing? 

B Susan? She ……………………………………………………. To lớn me since we had an argument. (not speak) 

10.

A: Have you heard about the ngân hàng robbery in King Street? 

B: Yes, I have. The police ……………………………………………….. For the robbers day và night. (look) 


Để cải thiện trình độ giờ Anh, tăng thời cơ thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ đề thực tiễn.

Xem thêm: Kể Chuyện Quả Táo Của Bác Hồ ”, Câu Chuyện Qủa Táo Bác Hồ

cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và thảo luận cùng giao viên tự Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa huấn luyện thử, trải nghiệm sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!

Bài tập 
2: chia động từ trong ngoặc sinh hoạt thì hiện tại tại xong hoặc thì hiện nay tại dứt tiếp diễnHow often ______ (you clean) the windows this year?I ______ (work) all day & (just come) home from the office.The girls _______ (be) at school since 7 o’clock.We _____ (play) basketball for the last few hours. (play)I _____ (wait) for the train for half an hour, but it still _____ (not arrive) yet.She ______ (not cook) anything yet because she _____ (talk) to lớn her neighbour all the time.She _____ (work) for the company since she graduated from university.They _____ (live) in Boston since they arrived in the USA ten years ago. (live)Ben, where have you been? I ______ (wait) for you since 2 o’clock.My wife is exhausted because she _____ (work) too hard all day. (work)It ______ (rain) all week. I hope it will stop by Saturday.She ______ (perform) in eight movies since she began acting.Jane _____ (work) on the computer for hours, & she (not finish) yet.The department store is still closed. It ____ (not open) yet. How many times ____ (you take) this exam?Bài tập 3: For each situation, write two sentences using the words in bracketsTom started reading a book two hours ago. He is still reading it & now he is on page 53.

(read/ for two hours) He …….

(read/ 53 pages so far) He …….

Rachel is from Australia. She is travelling round Europe at the moment. She began her trip three months ago.

(travel/ for three months) She …….

(visit/six countries so far) …….

Patrick is a tennis player.He began playing tennis when he was ten years old. This year he is national champion again – for the fourth time

(win/ the national championships/ four times) …….

(play/ tennis since he was ten) …….

When they left college, Lisa và Sue started making films together.They still make films.

(make/ five films since they left college) ……

Bài tập 4: Chọn giải đáp đúng: bài tập thì hiện tại tại kết thúc và hiện nay tại ngừng tiếp diễnI (have been waiting/have waited) for two hours, but she (has not been coming/has not come) yet.She (has been reading/has read) all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books (have you read/have been you reading)?He (has written/has been writing) a novel for one year, but she (hasn’t finished/has not been finishing) it yet.Mary (has been losing/has lost) her bag & she (has been looking/has looked) for it until now.Sarah is exhausted. She (has finished/has been finishing) her internship report.

3. Đáp án bài xích tập thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn

3.1. Bài tập cơ bản

Bài tập 1 has been working have been studying have been eating have been living has been playing have been learning have been cooking has been going has been raining have been sleeping have not been working have not been eating have not been exercising has not been studying have not been living has been snowing has been playing have been drinking have been sleeping have not been watchinghaven’t been eatinghas been raininghas been watching
*

Đáp án bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn


Bài tập 2How long have you been waiting for me? What has John been doing since he returned? Why have you not been eating | haven’t you been eating meat lately? Has it been snowing all night? Why have Sam and Mary been arguing for such a long time? Have you been using my shampoo? How long has Jill not been wearing | hasn’t Jill been wearing glasses? Have you been revising since you decided lớn take the exam? Where has your dad been working lately? Have you been making a cake? Bài tập 3We don’t want khổng lồ go out because We have been playing football.Chingun has been sleeping for hours, so the house is very quiet.He has been drinking alcohol since we saw him.I have been doing my homework for the whole day, so now I am tired.She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy.Bài tập 4
1. Have you been waiting2. Has John been doing
3. Haven’t you been eating4. Has it been snowing
5. Have Peter và Joly been arguing6. Have you been using
7. Hasn’t Ben been wearing8. Have you been revising
9. Has your dad been working10. Have you been making

3.2. Bài xích tập nâng cao

Bài tập 1have you been learning has been baking have been cleaning have not been workinghas … not been goinghave not been makinghave … been coughing have … not been teaching has not been speaking have been lookingBài tập 2have you cleanedhave been working all day – have just comehave beenhave been playinghave been waiting – have not arrivedhas not cooked – has been talking has been workinghave been livinghave been waitinghas been workinghas been raininghas been actinghas been working – have not finished has not opened have you takenBài tập 3He has been reading for two hours./ He has read 53 pages so far.She’s been traveling for three months./ She’s visited six countries so far.He’s won the national championships four times./ He’s been playing tennis since he was ten.They’ve made five films since they left college./ They’ve been making films since they left college.Bài tập 4I have been waiting for two hours, but she hasn’t come yet.She has read all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you have you read?He has been writing a novel for one year, but she hasn’t finished it yet.Mary has lost her bag & she has been looking for it until now.Sarah is exhausted. She has been finishing her internship report.

Trên đấy là phần bài bác tập thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn gồm đáp án để các bạn tham khảo. Việc cần cù làm bài tập không thiếu sẽ giúp bạn nắm chắc kỹ năng và kiến thức và cách thực hiện thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn. Chúc chúng ta học tập tốt và lấy điểm cao.

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh đến riêng bạn, kết nối và nhận ngay hỗ trợ tư vấn từ chuyên viên của TOPICA NATIVE, cải thiện trình độ giờ Anh tức thì hôm nay!


Để nâng cấp trình độ giờ Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ thể thực tiễn.

Xem thêm: Cách Chỉnh Độ Rộng Cột Trong Excel 2007, Chỉnh Độ Rộng Cột Trong Excel 2007

cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và dàn xếp cùng giao viên từ bỏ Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa huấn luyện và đào tạo thử, thử dùng sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!