BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 9

     
Bạn sẽ xem tài liệu "Đề cương ôn tập chương I – Đại số 9", để tải tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Bạn đang xem: Bài tập ôn tập chương 1 đại số 9


I) TÍNH - RÚT GỌN BIỂU THỨCBài 1: Rút gọn các biểu thức sau bằng phương pháp đưa về các căn thức đồng dạng:1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) bài bác 2: biến hóa biểu thức trong dấu căn thành bình phương một tổng hay là 1 hiệu rồi áp dụng hằng đẳng thức nhằm khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) bài 3: Nhân biểu thức đã mang lại với và vận dụng để khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài bác 4: Tính và rút gọn những biểu thức sau:1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài 5: Áp dụng hằng đẳng thức để tính:1) 8) 2) 9) 3) 10) 4) 11) 5) 12) 6) 13) 7) 14) bài xích 6: Rút gọn (Nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) bài bác 7: Rút gọn các biểu thức 1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài 8: Tính giá chỉ trị của các biểu thức: 1) trên 2) trên 3) tại 4) tại 5) trên 6) trên 7) trên 8) tại II) BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC LẤY CĂNBài 1: Trục căn thức làm việc mẫu của những phân thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) bài 2: Trục căn thức ngơi nghỉ mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) bài bác 3: giả sử các biểu thức sau đều sở hữu nghĩa, hãy trục căn thức nghỉ ngơi mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài 4: Trục những căn thức ở mẫu mã (nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) bài 5: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) bài bác 6: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) bài xích 7: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) bài 8: Rút gọn gàng biểu thức (Nâng cao):1) 2) 3) 4) 5)6) 7) 8) 9) 10) bài bác 9: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) III) RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂNBài 1: Rút gọn những biểu thức sau:1) với với 2) với và 3) cùng với 4) với và 5) 6) 7) 8) bài bác 2: Rút gọn những biểu thức sau:1) với với 2) cùng với 3) với 4) với 5) với với 6) cùng với 7) 8) 9) 10) bài bác 3: Rút gọn các biểu thức sau: (chú ý đặt ĐKX Đ trước khi thực hiện phép rút gọn).1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) IV) CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG TỔNG HỢPBài 1: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) search x nhằm . 3) Tìm sao để cho .Bài 2: cho biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) search x nhằm . 3) Tìm nhằm .Bài 3: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa cùng rút gọn gàng P.2) tìm kiếm x để phường ≥ 2.3) Tìm nhằm .Bài 4: cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để p có nghĩa với rút gọn P.2) search x để .3) Tìm để .Bài 5: mang đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa cùng rút gọn P.2) kiếm tìm x để .3) Tìm để .Bài 6: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để p có nghĩa cùng rút gọn gàng P.2) tìm kiếm x sao cho .3) Tìm nhằm .Bài 7: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa với rút gọn P.2) tìm x làm sao cho .3) Tìm nhằm .Bài 8: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm đk để p.

Xem thêm: 1 Thùng Mì Hảo Hảo Giá Bao Nhiêu Tiền, Mì Tôm Chua Cay Hảo Hảo Thùng 30 Gói X 75GXem thêm: Giờ Đây Chúng Ta Là 2 Người Dưng Khác Lạ, Lời Bài Hát Hoa Nở Không Màu

Có nghĩa và rút gọn gàng P.2) tra cứu x làm sao cho .3) Tìm nhằm .Bài 9: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa và rút gọn gàng P.2) kiếm tìm x sao cho .3) Tìm để .Bài 10: cho biểu thức sau: 1) Tìm đk để phường có nghĩa với rút gọn P.2) tìm x sao để cho .3) Tìm để .Bài 11: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng A.2) kiếm tìm a làm thế nào cho .Bài 12: đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện của a để A gồm nghĩa.2) Rút gọn A.3) với giá trị như thế nào của a thì biểu thức A nhận cực hiếm nguyên.Bài 13: mang lại biểu thức sau: 1) tìm kiếm x làm sao để cho P = 0.2) tra cứu số nguyên x nhỏ tuổi nhất làm sao để cho P nhận cực hiếm nguyên.Bài 14: mang lại biểu thức sau: 1) Rút gọn phường (với ).2) kiếm tìm x sao cho P = 1.Bài 15: mang lại biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) Tính giá trị của p khi .3) tìm kiếm x để p. 1. Chứng minh rằng . 4) Tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất của P.Bài 24: cho biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) Tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của P.3) Tìm làm thế nào cho .Bài 25: mang lại biểu thức: 1) tra cứu x để phường có nghĩa và rút gọn P.2) Tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của P.