Bài Tập Nâng Cao Về Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

     
Bài tập nâng cao: Hệ thức lượng vào tam giác vuông, tỷ số lượng giác góc nhọn

Câu 1. Cho là một điểm bất kỳ thuộc miền vào của hình chữ nhật . Chứng minh rằng

*
.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao về hệ thức lượng trong tam giác vuông

Câu 2. Cho tứ giác có

*
. Chứng minh rằng
*
.

Câu 3. Cho tam giác vuông tại , đường cao

*
. Lấy
*
thuộc cạnh
*
, điểm thuộc tia đối của tia
*
làm sao cho
*
. Chứng minh rằng
*
.

Câu 4. Cho hình vuông . Qua vẽ một cat tuyến bất kỳ cắt các canh và (hoặc đường thẳng chứa những cạnh đó) tại những điểm cùng

*
.Chứng minh rằng:
*

Câu 5. Cho hình thoi với

*
. Tia
*
tạo với tia
*
góc
*
bằng
*
với cắt cạnh tại , cắt đường thẳng tại
*
. Chứng minh rằng:
*
.

Xem thêm: Những Nguyên Nhân Dẫn Đến Tai Nạn Giao Thông, Tai Nạn Giao Thông

Câu 6. Cho tam giác cân ,

*
. Chứng minh rằng:
*
.

Câu 7. Cho tam giác có tía góc nhọn, . Chứng minh rằng:

*
.

Câu 8. Cho tam giác gồm . Chứng minh rằng:

*
.

Xem thêm: Star

Câu 9. Cho góc vuông

*
cùng điểm cố định thuộc tia
*
, điểm
*
làm sao cho
*
. Điểm chạy bên trên tia
*
. Đường vuông góc với
*
tại
*
cắt
*
*
. Chứng minh tổng
*
không đổi.

Câu 10. Cho hình thang vuông

*
bao gồm
*
. Điểm thuộc cạnh làm sao cho
*

a) Chứng minh:

*

b) Tính

*

Cùng siêng đề:

Bài tập nâng cao: Sự xác định đường tròn, quan tiền hệ nhị đường tròn, góc với đường tròn >>