Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giải

     

Bài tập kế toán tài chính hành chính sự nghiệp – bài bác 1

*
Bài tập kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp

Bài tập kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp gồm lời giải

Bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệp tài giỏi liệu tại theo đơn vị HCSN A trong quý IV/ N như sau (đơn vị 1000 đ)

– TK 1111: 21.300

– TK 4612: 2.200.000

– TK 6612: 2.200.000

Các tài khoản khác tất cả số dư phù hợp.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giải

Trong kì – bài bác tập kế toán hành chính sự nghiệp

1. Ngày 2/10

GBC 12, đơn vị nhận cấp cho phát kinh phí theo lệnh bỏ ra tiền : 950.000.

2. Ngày 3/10Phiếu thu 76, rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh đưa ra tiền : 350.000

3. Ngày 5/10

Rút dự trù KPHĐ về quỹ tiền khía cạnh theo giấy rút dự trù kiêm lĩnh tiền phương diện số tiền là : 970.000.

4. Ngày 7/1

Phiếu nhập kho 179, đơn vị rút dự trù kinh phí hoạt động mua vật liệu nhập kho dùng cho HĐSN, giá tải chưa thuế GTGT :160.000, thuế GTGT 10% , giá cả vận gửi trả bằng chuyển khoản qua ngân hàng 2000.

5. Ngày 8/ 10

Phiếu bỏ ra 105, cấp kinh phí đầu tư cho cấp dưới bằng tiền phương diện : 192.000.

6. Ngày 10/10

Mua một cỗ máy vi tính áp dụng cho bộ phận văn phòng, giá mua chưa thuế GTGT là 14.000, thuế GTGT là 10%, chi phí vận chuyển 1.600. Đơn vị đang thanh toán toàn cục bằng tiền khía cạnh theo phiếu đưa ra 106.

7. Ngày 5/11

Nhượng phân phối một xe oto cũ của cục phậndự án. Nguyên giá 350.000, sẽ hao mọn 150.000. Tín đồ mua đồng ý với gia 220.000. Chi tiêu thanh lí đang trả bằng tiền mặt theo phiếu bỏ ra 107 là 105.000. Phần chênh lệch nên nộp chi phí nhà nước.

8. Ngày 10/12

Tình chi phí lương buộc phải trả đến CBCNV: 860.000

9. Ngày 10/12

Các khoản trích theo lương tính theo tỉ lệ thành phần quy định.

10. Ngày 15/12

Phiếu xuất kho 147, xuất kho vật liệu dùng đến HĐSN: 17.600.

11. Ngày 17/12

Phiếu bỏ ra 108, chi tiền mặt trả lương cán bộ công nhân viên chức đã tính ở ngày 10/12.

12. Ngày 19/12

Nhận viện trợ phi dự án công trình một TSCĐ trị giá 350.000, đơn vị chức năng chưa dìm được chứng từ ghi thu ghi chi giá thành . Gia sản đưa vào thực hiện ở bộ phận sự nghiệp.

13. Ngày 20/12

Chi tiền mặt tạm ứng mang đến viên chức theo phiếu đưa ra 109 : 17.000.

14. Ngày 21/12

Phiếu chi 110, chi hội họp bằng tiền phương diện cho hoạt động thường xuyên là 18.600, cho chuyển động dự án là 7.100.

15. Ngày 22/12

Thanh toán số thực chi vận động sự nghiệp từ bỏ tiền tạm bợ ứng 000, số sót lại nộp trả quỹ tiền khía cạnh theo phiếu thu 78 là 2000.

16. Ngày 23/12

Cấp ngân sách đầu tư cho cấp cho dưới bởi chuyển khoản: 72.400.

17. Ngày 25/12

Theo biên bản kiểm kê TSCĐ 05, một TSCĐ mất chưa rõ nguyên nhân . Nguyên giá 50.000, đang khấu hao 20.000. TSCĐ phục vụ hoạt động sự nghiệp.

18. Ngày 27/12

Tình hình mất TSCĐ ngày 25/12 đối kháng vị đưa ra quyết định bắt bồi thường 1/2 giá trị, đang thu bằng tiền mặt, 50% giá trị còn lại cho phép xoá bỏ, số còn sót lại phải nộp đơn vị nước.

19. Ngày 21/12

Điện nước dùng cho vận động sự nghiệp: 60.000. Vào đó, đơn vị chi trả bằng tiền phương diện theo phiếu bỏ ra 111 là 33.200, còn lại đơn vị rút dự toán chi vận động thanh toán.

20. Ngày 29/12

Nhận được triệu chứng từ ghi thu fhi chi chi tiêu của số tài sản được dìm viện trợ ngày 19/12.Tình hình thay thế sửa chữa lớn một TSCĐ thuộc bộ phận sự nghiệp chưa hoàn thành, địa thế căn cứ bảng xác nhận khối lượng sữa chữa lớn kết thúc tới ngày 31/12 là 26.400.Chuyển khoản toàn bộ số tiền cần nộp NSNN.

21. Ngày 31/12

Báo cáo quyết toán của đơn vị chức năng cấp dưới được phê phê chuẩn theo số thực tiễn đã cấp phép trong kì.Quyết toán kì trước được chu đáo theo số thực chi.Kết chuyển bỏ ra và nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay chờ quyết toán năm N +1.

Tham khảo:

Các khóa học chuyên sâu về hành chính sự nghiệp

Chế độ kế toán hành chính vì sự nghiệp năm 2018 mới nhất

Các khóa học hành chính vì sự nghiệp từ bỏ cơ bạn dạng đến sâu sát tại kế toán Việt Hưng

Yêu cầu bài xích tập kế toán hành chính vì sự nghiệp:

Định khoản những nghiệp vụ phạt sinh.Mở sổ cái TK tiền mặt (trích).

Giải bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệp

Định khoản những nghiệp vụ tạo nên – bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệp.

Nợ TK 111: 950.000

Có TK 4612: 950.000

2.

Nợ TK 111: 350.000

bao gồm TK 112: 350.000

3.

Xem thêm: 3 Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Khát Vọng Sống Đẹp, Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Bàn Về Khát Vọng

a, Nợ TK 111: 970.000

bao gồm TK 4612: 970.000

b, bao gồm TK 008: 970.000

4.

a, Nợ TK 152: 17.600

bao gồm TK 4612: 17.600

 b, Nợ TK 6612: 2000

có TK 112: 2000

5.

Nợ TK 341: 192.000

gồm TK 111: 192.000

6.

a, Nợ TK 211: 15.400

bao gồm TK 111: 15.400

b, Nợ TK 6612: 15.400

có TK 466: 15.400

7.

a,Nợ TK 466: 200.000

Nợ TK 214: 150.000

bao gồm TK 211: 350.000

b,Nợ TK 3118: 220.000

bao gồm TK 5118: 220.000

c, Nợ TK 5118: 220.000

bao gồm TK 333: 115.000

gồm TK 111: 105.000

8.

Nợ TK 6612: 860.000

gồm TK 334: 860.000

9.

Nợ TK 6612: 163.400

Nợ TK 334: 51.600

bao gồm TK 332: 215.000

10.

Nợ TK 6612: 17.600

gồm TK 152: 17.600

11.

Nợ TK 334: 808.400

có TK 111: 808.400

12.

a, Nợ TK 211: 350.000

gồm TK 521: 350.000

b, Nợ TK 6612: 360.000

bao gồm TK 466: 360.000

13.

Nợ TK 312: 17.000

tất cả TK 111: 17.000

14.

Nợ TK 6612: 18.600

Nợ TK 662: 7.100

bao gồm TK 111: 25.700

15.

Nợ TK 6612: 15.000

Nợ TK 111: 2.000

gồm TK 312: 17.000

16.

Nợ TK 341: 72.400

bao gồm TK 112: 72.400

17.

a, Nợ TK 466: 30.000

Nợ TK 214: 20.000

Có TK 211: 50.000

b, Nợ TK 3118: 30.000

có TK 5118: 30.000

18.

a, Nợ TK 111: 15.000

tất cả TK 3118: 15.000

b, Nợ TK 5118: 15.000

tất cả TK 3118: 15.000

c, Nợ TK 5118: 15.000

có TK 333: 15.000

19.

a, Nợ TK 6612: 60.000

gồm TK 111: 33.200

gồm TK 4612: 26.800

b, bao gồm TK 008: 26.800

20.

Nợ TK 521: 350.000

gồm TK 4612: 350.000

21.

Nợ TK 6612: 26.400

bao gồm TK 3372: 26.400

22.

Nợ TK 333: 130.000

bao gồm TK 112: 130.000

23.

Nợ TK 4612: 264.400

bao gồm TK 341: 264.400

24.

Nợ TK 4612: 2.200.000

có TK 6612: 2.200.000

25.

Xem thêm: Giải Vật Lí 9 Bài 19: Sử Dụng An Toàn Và Tiết Kiệm Điện, Sử Dụng An Toàn Và Tiết Kiệm Điện

a, Nợ TK 4612: 2.050.000

gồm TK 4611: 2.050.000

b, Nợ TK 6611: 1.538.400

gồm TK 6612: 1.538.400.

Mở sổ cái TK chi phí mặt – bài bác tập kế toán tài chính hành chính vì sự nghiệp

SỔ CÁI

(Theo vẻ ngoài chứng từ bỏ ghi sổ)

TK 111 (Tiền Mặt)

Ngày tháng ghi sổChứng từDiễn giảiSố hiệu TK đối ứngSố tiền (1000đ)Ghi chú
Số hiệu Ngày thángNợ
Số dư đầu kì21.300
Số tạo nên trong kì
03/1076Rút tiền gởi kho bạc đãi về quỹ tiền mặt để bỏ ra theo lệnh bỏ ra tiền112350.000
05/1077Rút dự toán KPHĐ về quỹ chi phí mặt4612970.000
08/10105Cấp kinh phí cho cấp dưới341192.000
10/10106Thanh toán tiền thiết lập máy vi tính21115.400
05/11107Chi tầm giá thanh lí TSCĐ5118105.000
07/11108Chi tiền mặt trả lương CBCNV334808.400
20/12109Chi tiền khía cạnh tạm ứng mang lại viên chức31217.000
21/12110Chi họp hành định kì cho vận động thường xuyên và chuyển động dự án6612_66225.700
22/1278Hoàn ứng vào quỹ tiền mặt3122.000
28/12111Chi trả tiền điện nước661233.200

 Tham khảo: khóa học nguyên lý kế toán hành chính vì sự nghiệp trên cameraquansat24h.vn