100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 10 CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN

     

Các dạng bài tập Hóa 10 chương 2 là tư liệu rất có lợi mà cameraquansat24h.vn muốn trình làng đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 10 tham khảo.

Bạn đang xem: 100 câu trắc nghiệm hóa 10 chương 2: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cực hay có đáp án

Bài tập Hóa 10 chương 2 tổng hợp toàn thể các dạng bài xích tập trường đoản cú luận cùng trắc nghiệm về Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định phương pháp tuần hoàn. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu ôn tập, củng cố kỹ năng để giải nhanh những bài tập Hóa học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.

Các dạng bài xích tập Hóa 10 chương 2

DẠNG 1: MỐI quan liêu HỆ GIỮA VỊ TRÍ VỚI CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT NGUYÊN TỐ, TÍNH CHẤT HỢP CHẤT

Bài 1: mang đến nguyên tử tất cả kí hiệu 1632X

a/ xác minh các giá trị A, Z, p, n, e? thương hiệu X? thông số kỹ thuật e?


b/ Xác xác định trí X vào bảng tuần hoàn?

c/ X là kim loại, phi kim tốt khí hiếm? Giải thích?

d/ Hóa trị cao nhất với oxi? phương pháp oxit cao nhất?

e/ Hóa trị với H trong hợp chất khí? công thức hợp chất khí với H? (nếu có).

f/ phương pháp hidroxit tương ứng? cho thấy nó bao gồm tính axit tuyệt bazo?

Bài 2: yếu tố Y ở trong chu kì 3, nhóm VA.

a/ Y có bao nhiêu lớp e? Y tất cả bao nhiêu e hóa trị? những e hóa trị này trực thuộc lớp e nào?

b/ Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của Y?

Bài 3: yếu tố X ở trong chu kì 4, nhóm IIIB.

a/ Y có bao nhiêu lớp e? X có bao nhiêu e hóa trị? các e hóa trị này nằm trong lớp e nào?

b/ Viết cấu hình e nguyên tử của X?

Bài 4: X thuộc chu kì 4, có một e hóa trị. Xác định cấu hình e của X? X là KL, đánh nhau hay khí hiếm? Giải thích?

Bài 5: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử X thuộc team VIIA là 52. Viết thông số kỹ thuật e và xác định vị trí của yếu tố trong BTH?

Bài 6: Một nguyên tử R bao gồm tổng số những hạt là 115. Số hạt với điện nhiều hơn nữa số hạt không mạng điện là 25 hạt. Xác định vị trí của R vào BTH?


DẠNG 2: SO SÁNH TÍNH CHẤT CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN VÀ HỢP CHẤT OXIT, HIDROXIT CỦA CHÚNG

Bài 1. sắp xếp những nguyên tố sau: O, C, N, F, B, Be, Li theo chiều tăng cao tính phi kim? Giải thích?

Bài 2. chuẩn bị xếp những nguyên tố sau: Na, Li, Cs, K, Rb theo chiều giảm dần tính kim loại? Giải thích?

Bài 3. Chuẩn bị xếp các nguyên tố sau: N, O, P, F theo chiều bớt dần tính phi kim? Giải thích?

Bài 4. sắp xếp những nguyên tố sau: Na, K, Rb, Mg, Al theo chiều tăng ngày một nhiều tính kim loại? Giải thích?

Bài 5. Chuẩn bị xếp các nguyên tố sau: C, S, N, F, O, H, Si, Cl theo chiều tăng vọt tính phi kim? Giải thích?

Bài 6. sắp tới xếp các hợp hóa học sau theo chiều bớt dần tính bazo: Al2O3, Na2O, SiO2, MgO, SO3,P2O5, Cl2O7

Bài 7. sắp đến xếp các hợp hóa học sau theo chiều tăng cao tính axit: NaOH, H2SiO3,HClO4, Mg(OH)2, Al(OH)3, H2SO4

Bài 8. chuẩn bị xếp những nguyên tố sau: Si, S, Cl, Na, Cl, P, Mg, Al theo hướng tăng dần nửa đường kính nguyên tử? Giải thích?

Bài 9. sắp đến xếp những nguyên tố sau: Be, Mg, Ca, Sr, bố theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử? Giải thích?

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH nhị NGUYÊN TỐ THUỘC CÙNG 1 CHU KÌ Ở 2 hai NHÓM A LIÊN TIẾP.

Bài 1: nhì nguyên tố X cùng Y thuộc cùng 1 chu kì và thuộc hai ô thường xuyên nhau trong bảng HTTH, tổng số đơn vị đthn của X với Y là 25.


a. Xác định X cùng Y. Viết cấu hình e của X cùng Y?

b. X, Y là kim loại, phi kim tốt khí hiếm? CT oxit cao nhất và CT hợp hóa học khí cùng với hidro của X với Y.

Bài 2: Phân tử X2Y có tổng số phân tử proton là 23, biết X với Y ở nhị ô tiếp tục trong 1 chu kì. Khẳng định X với Y, viết thông số kỹ thuật e của X cùng Y, bí quyết hợp chất?

Bài 3*: nhị nguyên tố X cùng Y nghỉ ngơi hai đội A liên tục trong BTH. Y thuộc team VA. Ở trạng thái đối chọi chất X với Y ko phản ứng với nhau. Tổng số proton trong phân tử nhân của X cùng Y là 23. Xác định X, Y. Viết cấu hình e và khẳng định tính hóa chất cơ phiên bản của chúng?

DẠNG 4: XÁC ĐỊNH nhị NGUYÊN TỐ THUỘC CÙNG 1 NHÓM A Ở hai CHU KÌ LIÊN TIẾP

Bài 1. Hai nhân tố A với B thuộc cùng một đội nhóm A với ở hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của A với B là 52.

a. Xác địnhA với B?

b. Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của A với B?

Bài 2. Hai nguyên tố A và B gồm tổng số điện tích hạt nhân là 58. Biết A với B thuộc và một phân nhóm với ở nhì chu kỳ thường xuyên của bảng tuần hoàn.

a. Xác địnhA cùng B?

b. Viết cấu hình electron nguyên tử của A với B?

DẠNG 5: XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ DỰA VÀO CÔNG THỨC OXIT CAO NHẤT VÀ CÔNG THỨC HỢP CHẤT KHÍ VỚI HIDRO

Bài 1. A) Oxit cao nhất của thành phần R thuộc đội IIA đựng 71,43% trọng lượng của R. Xác định tên R?

b) Hợp chất khí với H của yếu tắc R thuộc team VA đựng 17,65% trọng lượng H. Xác định R?

Bài 2. Hợp hóa học khí với hidro của một nguyên tử ứng với bí quyết RH4. Oxit cao nhất của nó đựng 53,3% oxi. Search nguyên tố đó.

Bài 3. Hợp hóa học khí cùng với hidro của một nguyên tử ứng với cách làm RH3. Oxit tối đa của nó đựng 56,33% trọng lượng của oxi. Tìm nguyên tố đó.


Bài 4. Oxit cao nhất của yếu tắc R bao gồm công thức RO3. Hợp chất khí của chính nó với hiđro tất cả 5,88 % hiđro về khối lượng. Search R.

Bài 5. Oxit tối đa của một nhân tố ứng với phương pháp R2O5. Trong hợp chất của nó cùng với hidro đựng thành phần cân nặng R là 82,35%. Kiếm tìm nguyên tố đó.

Bài 6. yếu tắc R thuộc nhóm IIIA và tất cả tổng số phân tử cơ phiên bản là 40.

a) xác định số hiệu nguyên tử và viết thông số kỹ thuật electron của R.

b) Tính % theo cân nặng của R trong oxit cao nhất của nó.

Bài 7. Hợp chất khí cùng với hiđro của yếu tố R là RH2. Vào oxit cao nhất, tỉ lệ khối lượng giữa R và oxi là 2:3. Tra cứu R.

Bài 8. thành phần R thuộc đội VA. Tỉ trọng về cân nặng giữa hợp hóa học khí cùng với hiđro và oxit cao nhất của R là 17:71. Khẳng định tên R.

Bài 9. X là nguyên tố thuộc team VIIA. Oxit tối đa của nó có phân tử khối là 183.

a) xác định tên X.

b) Y là sắt kẽm kim loại hóa trị III. Mang lại 10,08 (lit) khí X (đkc) tác dụng Y nhận được 40,05 (g) muối. Kiếm tìm tên Y.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. địa điểm của nguyên tử có cấu hình electron 1s² 2s²2p6 3s²3p5 vào bảng tuần hoàn là

A. ô máy 17, chu kì 3, nhóm VIIA

B. ô vật dụng 17, chu kì 2, nhóm VIIA

C. ô trang bị 16, chu kì 3, nhóm VIIA

D. ô lắp thêm 12, chu kì 2, team VIIA

Câu 2. nguyên tố M có thông số kỹ thuật electron phân phần bên ngoài cùng là 3s1. Vị trí của M trong bảng tuần trả là

A. ô thiết bị 10, chu kì 2, nhóm IIA

B. ô trang bị 18, chu kì 3, nhóm VIIIA

C. ô trang bị 11, chu kì 3, nhóm IA

D. ô đồ vật 12, chu kì 2, nhóm VIIA

Câu 3. nguyên tố A bao gồm Z = 10, địa chỉ của A vào bảng tuần trả là

A. Chu kì 1, đội VIIA

B. Chu kì 2, team VIIIA

C. Chu kì 4, team VIA

D. Chu kì 3, nhóm IVA

Câu 4. nhân tố G sinh sống chu kì 3, đội IIA. Thông số kỹ thuật electron của G là

A. 1s² 2s².

B. 1s² 2s²2p63s²3p4.

C. 1s² 2s²2p63s3.

D. 1s² 2s²2p6 3s².

Câu 5. cho thấy thêm Cr gồm 1s² 2s²2p6 3s²3p63d5 4s1. địa điểm của Cr vào bảng tuần hoàn là

A. ô 17, chu kì 4, đội IA

B. ô 24, chu kì 4, đội VIB

C. ô 24, chu kì 3, team VB

D. ô 27, chu kì 4, team IB

Câu 6. Ion X2+ có thông số kỹ thuật electron 1s²2s²2p6. địa điểm của X trong bảng tuần trả là


A. ô đồ vật 10, chu kì 3, nhóm IA.

B. ô trang bị 8, chu kì 2, đội VIA.

Xem thêm: Có Mấy Loại Đường Giao Thông, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ Có Mấy Loại Đường

C. ô thiết bị 12, chu kì 2, team VIIA.

D. ô trang bị 12, chu kì 3, team IIA.

Câu 7. Cation R3+ có cấu hình electron ở phân phần ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X vào bảng tuần hoàn là

A. ô thiết bị 10, chu kì 2, team VIIIA

B. ô lắp thêm 16, chu kì 3, nhóm VIA

C. ô trang bị 13, chu kì 2, team IIIA

D. ô sản phẩm 13, chu kì 3, nhóm IIIA

Câu 8. Anion X3– có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s²3p6. Vị trí của X trong bảng tuần trả là

A. ô vật dụng 15, chu kì 3, nhóm VA

B. ô đồ vật 16, chu kì 2, team VA

C. ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA

D. ô máy 21, chu kì 4, team IIIB

Câu 9. Tổng số phân tử e, p, n của một yếu tắc thuộc nhóm VIA là 25. Nguyên tố kia là

A. F (Z = 9)

B. S (Z = 16)

C. O (Z = 8)

D. Mn (Z = 25).

Câu 10. Nguyên tố tất cả tính kim loại mạnh nhất là

A. Cl

B. F

C. K

D. Cs

Câu 11. sắp xếp theo chiều tăng vọt tính kim loại của các nguyên tố: 14Si, 13Al, 12Mg, 11Na.

A. Si; Mg; Na; Al.

B. Si; A; Mg; Na

C. Al; Mg; Na; Al

D. Na; Mg; Al; Si

Câu 12. sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim loại của những nguyên tố sau 19K, 11Na, 12Mg, 13Al

A. Na; Mg; Al; K

B. K; Al; Mg; Na

C. K; Na; Mg; Al

D. Al; Na; Mg; K

Câu 13. sắp xếp theo chiều tăng nhiều tính phi kim của các nguyên tố sau 14Si, 17Cl, 15P, 16S.

A. Cl > S > say mê > P

B. Cl > S > p > Si

C. P. > S > Cl > Si

D. Si F > I > Br

B. I > Br > Cl > F

C. F > Cl > Br > I

D. I > Br > F > Cl

Câu 15. bán kính nguyên tử các nguyên tố Na, Li, Be, B theo chiều tăng nhiều là

A. B 12Mg, 17Cl, 16S, 11Na

A. Na; Mg; S; Cl

B. Cl; S; Mg; Na

C. S; Mg; Cl; Na

D. Na; Mg; S; Cl

Câu 17. Tính axit tăng vọt trong dãy

A. H3PO4; H2SO4; H3AsO4.

B. H2SO4; H3AsO4; H3PO4.

C. H3PO4; H3AsO4; H2SO4.

D. H3AsO4; H3PO4; H2SO4.

Câu 18. đối chiếu tính bazơ của những oxit sau Na2O, Al2O3, MgO, SiO2.

A. Na2O > Al2O3> MgO > SiO2.

B. Al2O3> SiO2 > MgO > Na2O.

C. Na2O > MgO > Al2O3> SiO2.

D. MgO 2O 2O32.

Câu 19. Tính bazơ tăng đột biến trong dãy

A. K2O; Al2O3; MgO; CaO

B. Al2O3; MgO; CaO; K2O

C. MgO; CaO; Al2O3; K2O

D. CaO; Al2O3; K2O; MgO

Câu 20. sắp xếp tính Bazơ của những hiđroxit sau NaOH, Mg(OH)2, Si(OH)4, Al(OH)3 theo chiều giảm dần

A,. Al(OH)3; NaOH; Mg(OH)2; Si(OH)4.

B. NaOH; Mg(OH)4; Si(OH)4; Al(OH)3.

C. NaOH; Mg(OH)2; Al(OH)3; Si(OH)4.

D. Si(OH)4; NaOH; Mg(OH)2; Al(OH)3.


Câu 21. Mg là nguyên tố team IIA, oxit cao nhất của nó bao gồm công thức là

A. MgO.

B. MgO4.

C. Mg2O.

D. Mg2O3.

Câu 22. Nguyên tố R có cấu hình e 1s² 2s²2p3 công thức hợp chất khí với Hidro và công thức hợp chất oxit cao nhất là

A. RH4và RO2.

B. RH3và R2O5.

C. RH2 và RO3.

D. RH3 và R2O3.

Câu 23. Hợp chất RH3, vào đó Hidro chiếm 17,65% về khối lượng. Nguyên tố R là

A. K= 39.

B. N = 14.

C. P. = 31.

D. Br = 80.

Câu 24. Mệnh đề nào tiếp sau đây không đúng?

A. Trong chu kỳ, các nguyên tố được bố trí theo chiều tăng nhiều hóa trị nguyên tố.

Xem thêm: Câu Chuyện Về Các Loài Hoa Mầm Non, Truyện Sự Tích Các Loài Hoa Mầm Non

B. Vào chu kỳ, những nguyên tố được bố trí theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.