Bài tập giao thoa sóng cơ

     

Giao thoa là một tính chất quan trọng đặc biệt và đặc thù của sóng cơ. Để củng vậy thêm kiến thức và kỹ năng đã học về giao sứt sóng, bài hôm nay chúng ta thuộc giải các bài tập giao trét sóng nhé!


Contents

I. Những dạng bài bác tập giao quẹt sóng quan lại trọngDạng 3: khẳng định số điểm cực đại cùng trộn – ngược trộn với nguồn trên đoạn S1S2 (S1; S2 cùng pha)Dạng 4: xác định biên độ giao sứt sóng:II. Bài tập vận dụng

I. Những dạng bài bác tập giao trét sóng quan liêu trọng

Dạng 1: xác định số cực lớn – rất tiểu giữa hai điểm MN bất kỳ với độ lệch pha bất kỳ:

*

Dạng 2: khẳng định số cực đại, cực tiểu bên trên đoạn S1S2 (Khi này M trùng cho tới S1, N trùng cùng với S2)

Tổng quát:

*

Dạng 3: xác minh số điểm cực lớn cùng pha – ngược pha với mối cung cấp trên đoạn S1S2 (S1; S2 cùng pha)

a) nhì nguồn biện pháp nhau chẵn λ

*

*

b) nhị nguồn biện pháp nhau lẻ λ

*

*

Dạng 4: khẳng định biên độ giao trét sóng:

a) nhì nguồn thuộc biên độ

*

b) nhị nguồn khác biên độ:

Xây dựng phương trình sóng từ nguồn 1 cho tới M; phương trình từ nguồn 2 tới M

=> tiến hành bài toán tổng hợp giao động điều hòa sử dụng máy tính:

*

Dạng 5: vấn đề đường trung trực

Phương trình điểm M – cùng pha cùng với nguồn

*

II. Bài tập vận dụng

Câu 1:

Thực hiện thí nghiệm giao bôi sóng cơ trên mặt nước với hai nguồn thuộc pha gồm tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 50 cm/s. Hỏi tại địa điểm M bí quyết nguồn 1 một đoạn d1 = trăng tròn cm và phương pháp nguồn 2 một quãng d2 = 25 cm, là điểm cực lớn hay rất tiểu, và là điểm cực đại hay điểm rất tiểu số mấy?

Giải:

Câu 2:

Thực hiện nay thí nghiệm giao quẹt sóng cơ xung quanh nước với hai nguồn cùng pha bao gồm tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là v= 50 cm/s. Hỏi tại địa chỉ M cách nguồn 1 một quãng d1 =17,5 cm và giải pháp nguồn 2 một quãng d2 =25 cm, là điểm cực to hay cực tiểu số mấy?

Giải:

Câu 3:

Thực hiện thí nghiệm giao quẹt sóng cơ trên mặt hóa học lỏng với 2 nguồn cùng pha có tần số f= 30 Hz, vận tốc truyền sóng trong môi trường thiên nhiên là 150 cm/s. Xung quanh chất gồm 4 điểm bao gồm tọa độ so với những nguồn thứu tự như sau: M (d1=25 cm; d2=30 cm); N (d1=5cm; d2=10 cm); O (d1=7cm; d2=12cm); p. (d1=27,5 cm; d2=30 cm). Hỏi có mấy điểm nằm tại đường cực lớn số 1.

Bạn đang xem: Bài tập giao thoa sóng cơ

Giải:

Câu 4:

Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 9 cm, lắp ở đầu một yêu cầu rung gồm tần số f=100 Hz được để cho đụng nhẹ vào mặt một hóa học lỏng. Tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là v=0,8 m/s. Gõ vơi cho yêu cầu rung thì 2 điểm S1, S2 xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình dạng: u=acos2πft. Điểm M bên trên mặt hóa học lỏng bí quyết đều và giao động cùng pha S1, S2 ngay gần S1, S2 nhất tất cả phương trình dao động như nào?

Giải:

Câu 5:

Hai mũi nhọn S1. S2 cách nhau 9 cm, lắp ở đầu một cầu rung gồm tần số f = 100Hz được để cho va nhẹ vào phương diện một chất lỏng. Gia tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ vơi cho nên rung thì 2 điểm S1,S2 xê dịch theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: u = acos2πft. Điểm M trên mặt chất lỏng cách đều và giao động cùng trộn S1 , S2 sát S1 , S2 tuyệt nhất .Xác định khoảng cách của M đến S1S2.

Giải:

Câu 6:

Thực hiện tại thí nghiệm giao thoa sóng cơ với nhị nguồn S1S2 thuộc pha bí quyết nhau 4m. Tần số của hai nguồn là 10Hz, gia tốc truyền sóng trong môi trường thiên nhiên là 16m/s. Từ bỏ S1x kẻ đường thẳng vuông góc với S1S2 trên S1 và quan liền kề trên Sx thấy tại điểm M là điểm cực đại. Hãy tìm khoảng cách MS1 nhỏ dại nhất.

Xem thêm: Sử Ký Tinh Vân: 20 Năm Sẻ Chia Và Sáng Tạo, Lớp Học Vui Nhộn Số 149

Giải:

Câu 7:

Thực hiện nay thí nghiệm giao sứt sóng trên mặt nươc với nhị nguồn sóng thuộc pha S1S2 bí quyết nhau 6λ. Hỏi trên S1 S2 gồm bao nhiêu điểm dao động cực to và cùng pha với nhị nguồn.

Giải:

Câu 8:

Thực hiện tại thí nghiệm giao quẹt sóng cơ trên mặt nước với nhị nguồn thuộc pha có tần số là 10 Hz, . M là vấn đề cực tiểu có khoảng cách đến nguồn một là d1 = 25 centimet và bí quyết nguồn 2 là d2 = 40 cm. Biết giữa M và con đường trung trực còn có 1 cực đại nữa. Xác định vận tốc truyền sóng xung quanh nước.

Xem thêm: Dấu Hiệu Thì Tương Lai Gần (Be Going To), Thì Tương Lai Gần (Be Going To)

Giải:

Câu 9:

Tại 2 điểm O1 , O2 giải pháp nhau 48 centimet trên mặt hóa học lỏng tất cả 2 mối cung cấp phát sóng giao động theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình: u1 = 5cos( 100π t) (mm) ; u2 = 5cos(100π t + π /2) (mm). Tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là 2 m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quy trình truyền sóng. Số điểm bên trên đoạn O1O2 dao động với biên độ cực to ( không đề cập O1 , O2) là bao nhiêu?

Giải:

Câu 10:

Hai nguồn sóng cơ dao động cùng tần số, cùng pha.Quan sát hiện tượng giao quẹt thấy bên trên đoạn AB bao gồm 5 điểm xê dịch với biên độ cực lớn (kể cả A với B). Số điểm không giao động trên đoạn AB là bao nhiêu?

Giải:

Trên phía trên là cách thức giải và các bài tập giao trét sóng. Chúc các bạn học giỏi môn Lý.