Bài tập máy điện không đồng bộ 3 pha

     

Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (88.27 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Bài tập máy điện không đồng bộ 3 pha

Câu 1. Một động cơ không đồng nhất ba pha tất cả các thông số như sau:Pđm = 11,2kW, Uđm = 220V, f = 50Hz, số đôi cực từ p. = 3, hệ số năng suất địnhmức cosϕđm = 0,825 và năng suất định nấc ηđm = 0,875. Biết rằng động cơ làmviệc ở chính sách định nút có thông số trượt sđm = 0,03 với tổn hao tảo pq = 280W.Hãy tính:a) dòng điện định mức của đụng cơ.b) tốc độ quay định nút của đụng cơ.c) công suất phản kháng động cơ tiêu thụ từ lưới điện.d) Mômen điện từ của động cơ.Câu 2. Một bộ động cơ không đồng điệu ba pha nối Y có các thông số như sau:Pđm = 93,25kW; Uđm = 440V; Iđm = 171A; tần số 50Hz; số đôi rất từ p. = 4; hiệu
suất định mức ηđm = 0,872; vận tốc định nút nđm = 727 vòng/phút. Động cơ làmviệc ở cơ chế định mức có tổn hao đồng cùng tổn hao sắt trên stato là pCu1 + pFe =9550W.Hãy tính: a) Hệ số hiệu suất cosϕđm.b) Tần số cái điện rôto f2đm.c) năng suất phản kháng động cơ tiêu thụ tự lưới điện.d) Mômen điện từ của hễ cơ.Câu 3. Một hộp động cơ không đồng điệu ba pha bao gồm các thông số như sau: Pđm = 18,5kW; Uđm = 380V; Iđm = 40A; tần số f = 50Hz; số đôi cực từ p = 4; hiệusuất định mức η
đm = 0,89 và tốc độ định nút nđm = 720 vòng/phút. Động cơ làmviệc ở chế độ định mức gồm tổn hao đồng trên dây quấn rôto pCu2 = 780W.Hãy tính:a) Hệ số công suất định nấc của cồn cơ.b) Tần số loại điện rôto f2đm.c) công suất phản kháng động cơ tiêu thụ trường đoản cú lưới điện. D) Mômen năng lượng điện từ của đụng cơ.ĐÁP ÁNCâu 1.a) công suất điện định mức: kWPPđm8,12875,02,11===đm1đđη(0,5 điểm)- chiếc điện định mức: A
UPI 72,40825,0.220.310.8,12cos33===đmđm1đđđmϕ(0,5 điểm)b) hiệu suất phản kháng động cơ tiêu thụ từ bỏ lưới điện:kVARtgPQ 768,8685,0.8,12. ===đm1đđϕ(1 điểm)c) Ta có: 1148028010.2,113=+=+=qpPPđmco W s/rad58,101)03,01(350.2
)s1(pf2)s1(1=−π=−π=−Ω=Ω- Mômen điện từ:(1 điểm)NmPM 11358,10111480==Ω=cCâu 2. A) tốc độ đồng bộ: 750450.60pf60n ===11
vòng/phút- hệ số trượt: 031,0750727750nnns1=−=−=âm1âm(0,5 điểm)- Tần số mẫu điện rôto: Hz55,150.031,0sff1===2âm(0,5 điểm)b) công suất điện định mức: kWPP 775,10489,025,93===
đmđm1đđη(0,5 điểm)- Hệ số năng suất định mức: 803,023,171.440.310.775,104 3cos3===đmđm1âmIUPmđϕ(0,5 điểm)c) Ta có: kWppPPFeCu795,9798,6775,104)(11=−=+−=đmđm- Mômen năng lượng điện từ:


Xem thêm: Ối Trời Ơi Tiếng Anh Là Gì ?, Tiếng Việt Tiếng Việt

NmpfPPM 12404/50.2795,97/211===Ω=ππđtđt(1 điểm)Câu 3. A) hiệu suất điện định mức: kWPP 79,2089,05,18===đmđm1đđη(0,5 điểm)- Hệ số công suất định mức: 79,040.380.310.79,20
=nnnsđm1âm(0,5 điểm)- Tần số cái điện rôto: Hzsff 250.04,01===2đđ(0,5 điểm)c) công suất phản kháng: RkVA13,16776,0.79,20tg.PQ1==ϕ=(1 điểm)d) Mômen năng lượng điện từ: NmpfspPMCu2484/50.204,0/780/2/1

*
Điều khiển động cơ không đồng nhất ba trộn theo phương pháp Sinpwm, sử dụng vi tinh chỉnh DSPLC30F6010 121 996 2
*
tư liệu Đồ án tốt nghiệp - xây dựng động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc ppt 47 661 3
*
tư liệu Quấn bộ động cơ không nhất quán ba trộn ppt 26 595 5
*
Tài liệu khối hệ thống điều khiển số (động cơ không nhất quán ba pha) pptx 19 561 4


Xem thêm: Đáp Án Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8 Tập 2 Nguyễn Thị Thu Huế

*
Tài liệu bài tập lâu năm máy điện I. ĐỀ BÀI : Cho bộ động cơ không nhất quán ba trộn roto lồng ppt 14 3 100