Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Lớp 9 Có Đáp Án

     

Trong cấu trúc đề thi THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh năm 2020, 2 bài Đọc hiểu sở hữu tới 20% số câu hỏi. Nhằm mang về cho các em học sinh lớp 12 một tư liệu ôn tập quality bám sát cấu tạo đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đó là tuyển tập các bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể từng câu và bài bác dịch thanh lịch tiếng Việt. Chúc những em ôn tập tốt!

6 mẹo làm cho đề đọc hiểu giờ đồng hồ Anh đúng mực siêu vận tốc ăn có thể điểm 10

*
Phần Đọc phát âm trong đề thi trung học phổ thông QG gồm gồm 2 phần: 1 bài đọc phát âm ngắn với 1 bài xích đọc đọc dài. Mỗi bài xích gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 9 có đáp án


Contents

1 1, bài bác tập hiểu hiểu tiếng anh có đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài xích tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài bác tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài gọi hiểu

In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to lớn turn và make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together và make them bigger, we can use them lớn move things

In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, & the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting to watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster & faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, & soon we will use it to bởi lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to lớn charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things lượt thích cars and furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter và Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, lớn help them see, hear và communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to lớn use social media or search the internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, và a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying khổng lồ develop a space solar power nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want to lớn use wheels

C, most inventions were to bởi with farming

D, it took time for new ideas to change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, lớn explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, lớn explain how space travel started.

D, to lớn show how an invention developed quickly.

*
Máy bay được nói tới trong bài đọc như một lấy ví dụ như về hiện đại khoa học tập kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting to lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, & nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier to lớn build a solar power station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More and more inventions

D, Progress now & then

Bài tập phát âm hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Nhà văn bảo rằng trong thừa khứ

A, mọi người đã không phát minh sáng tạo ra nhiều thứ

B, gần như người không muốn sử dụng bánh xe

C, số đông các phát minh sáng tạo là để làm nông nghiệp

D, yêu cầu mất thời hạn để những ý tưởng phát minh mới thay đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world.

Tạm dịch: Trong thừa khứ, công nghệ và văn minh rất chậm. Tín đồ dân đã sáng tạo ra canh tác từ thời điểm cách đó 12.000 năm nhưng cần mất 8.000 năm chú ý tưởng đi khắp cố gắng giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Tại sao công ty văn áp dụng ví dụ về sản phẩm công nghệ bay?

A, Để phân tích và lý giải tại sao giao thông đổi khác trong thay kỷ 20.

B, cũng chính vì ông nghĩ rằng đó là phát minh đặc biệt nhất trong định kỳ sử.

C, Để phân tích và lý giải cách du ngoạn vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một sáng tạo đã phạt triển hối hả như cố kỉnh nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: trong vài chũm kỷ qua, mọi thứ đã bước đầu tiến cách nhanh hơn. Lấy một sáng tạo của thay kỷ 20 như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, họ không thể biết phương tiện truyền thông xã hội phổ cập nhất sẽ là gì.

B, Vi mạch sẽ trở buộc phải nhanh hơn.

C, bọn họ sẽ không thực hiện internet nhiều.

D, bọn họ sẽ ko cần các thiết bị như điện thoại cảm ứng thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to lớn use social truyền thông or search the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

Tạm dịch: chúng ta sẽ không cần điện thoại cảm ứng thông minh để thực hiện phương tiện truyền thông xã hội hoặc kiếm tìm kiếm internet do internet đã ở trong đầu chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về năng lượng mặt trời trong ko gian?

A, Đó là 1 trong những ý tưởng cũ, cơ mà mọi người chỉ ban đầu phát triển nó dịp này.

B, Đó là một trong những ý tưởng công nghệ viễn tưởng và không người nào thực sự cho là nó đang hoạt động.

C, việc xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian tiện lợi hơn những so với bên trên Trái đất.

D, Mọi fan đã demo nó vào thời điểm năm 1941, tuy vậy họ dường như không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying khổng lồ develop a space solar nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, nhà văn Isaac Asimov đang viết về một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian. Mọi bạn cười nhạo ý tưởng của ông, nhưng họ lẽ ra cần lắng nghe ông. Ngày nay, không ít người dân đang cố gắng phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian.

Xem thêm: Cho Bản Thân Mình Vì Đánh Mất Em, C H I L L +

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Tiêu đề tốt nhất có thể cho nội dung bài viết sẽ là

A, Con fan trong ko gian

B, máy tính sẽ thống trị thế giới?

C, Ngày càng các phát minh

D, Tiến bộ hiện thời và sau đó

Bài viết nói về các văn minh ở quá khứ, bây giờ đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài bác tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài đọc hiểu

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Accidents bởi vì not occur at random. People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely lớn die accidentally than are children five to lớn nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone khổng lồ risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites khổng lồ die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often to lớn poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely to use safety belts. People in rural areas have more accidents than city or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office & because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income & rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according khổng lồ the passage?

A, Children aged five to lớn nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 and over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According to the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, trắng Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing and working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài đọc:

Các lịch trình đô thị hóa sẽ được triển khai ở các nơi trên rứa giới, đặc biệt là ở đa số vùng có tỷ lệ dân sư sinh sống um tùm với đất đai với tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu hèn của phát triển tài chính và công nghiệp hóa. Nó đã đem đến rất nhiều tác dụng cho buôn bản hội của bọn chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng đề ra nhiều vấn đề không giống nhau cho chính quyền địa phương và các nhà hoạch định thị xã trong quá trình duy trì đô thị hóa bền vững, đặc biệt là ở những nước sẽ phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường chạm chán trong những bài đọc hiểu giờ đồng hồ anh

Khi rất nhiều người chi chít vào một khu vực nhỏ, hạ tầng đô thị có thể không đủ nhằm đáp ứng. Vẫn thiếu nhà ở, năng lượng và nước Điều này sẽ tạo nên ra những đô thị quá đông đảo mà không tồn tại cơ sở vật chất thích hợp. Hiện tại nay, quá trình đô thị hóa nhanh đang diễn ra chủ yếu ở các nước đang cách tân và phát triển nơi thành phố hóa chắc chắn ít liên quan đến cuộc sống đời thường của fan dân. Công ty ở của mình chỉ là đều khu ổ con chuột tồi tàn cùng với điều kiện lau chùi kém.

Con cái của mình chỉ đạt được giáo dục cơ bản. Vì chưng đó, cuộc chiến tranh tồn tại là ưu tiên bậc nhất của bọn họ hơn là bất cứ điều gì khác. Chỉ khi chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện, họ mới có thể tìm kiếm phần đa giá trị cao không giống trong cuộc sống thường ngày của họ.

Bài tập gọi hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập phát âm hiểu giờ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, điều như thế nào dưới đây là đúng?

A, con trẻ em từ năm đến chín tuổi đương đầu với tỷ lệ tai nàn cao nhất.

B, tất cả mọi người đối mặt với phần trăm tai nạn như nhau.

C, Cứ 1 trong các 22 bạn trong lứa tuổi 85 sẽ chết bởi tai nạn.

D, Nguy cơ gặp gỡ tai nạn cao hơn trong một trong những nhóm người nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro tai nạn ở những nhóm tín đồ khác nhau, ví dụ như tin tức dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age & older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five khổng lồ nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: người từ 85 tuổi trở lên có khả năng chết bởi tai nạn cao hơn nữa 21 lần so với trẻ nhỏ 5-9 tuổi. Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ bản địa gấp 4 lần fan Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): kém hơn, tốt hơn

low-quality: chất lượng kém

modern (adj): hiện nay đại

well-equipped: trang bị tốt

unsafe (adj): ko an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo khó nhận được thương mại dịch vụ y tế kém, thường xuyên ở giữa những ngôi nhà gồm lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện, tài xế cũ rộng với ít tính năng bình an hơn, với ít sử dụng dây an toàn hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập phát âm hiểu tiếng anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm fan nào dưới đây ở Mỹ có nguy cơ gặp mặt tai nàn cao nhất?

A, tín đồ Mỹ bản địa

B, người Mỹ cội Á

C, fan Mỹ domain authority trắng

D, bạn Mỹ nơi bắt đầu Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho người Mĩ phiên bản địa vội 4 lần người Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập đọc hiểu giờ anh có đáp án cụ thể như sau

Từ “that” trong đoạn văn kể tới điều gì?

A, nam giới giới

B, bạn Mỹ bản địa

C, nguy cơ

D, bạn Mỹ nơi bắt đầu Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho người Mĩ phiên bản địa cấp 4 lần fan Mĩ cội Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Điều như thế nào KHÔNG được đề cập như một tại sao cho phần trăm tại nạn cao hơn nữa trong nhóm tín đồ nghèo?

A, Ít kỹ năng và kiến thức về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ thương mại y tế.

C, nhà tại và điều kiện thao tác làm việc kém.

D, sử dụng ô tô phối kết hợp ít tính năng an toàn hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely to lớn use safety belts.

Xem thêm: Top 18 Danh Lam Thắng Cảnh Ở Ninh Bình, Top 10 Thắng Cảnh Ở Tỉnh Ninh Bình

Tạm dịch: những người sống nghèo nàn nhận được dịch vụ y tế hèn (câu B), thường xuyên ở giữa những ngôi nhà bao gồm lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện (câu C), lái xe cũ hơn với không nhiều tính năng an ninh hơn (câu D), cùng ít sử dụng dây bình an hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT non sông môn giờ Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp toàn cục Ngữ pháp có trong đề thi, gồm định hướng và bài bác tập vận dụng. Dễ dàng tra cứu và ôn tập

Chinh phục ngữ pháp giờ Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: bí quyết chinh phục điểm trên cao kỳ thi THPT quốc gia môn giờ Anh