BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL

     

Các em đã tò mò về đặc điểm vật lý, đặc thù hóa học, bí quyết phân nhiều loại điều chế và ứng dụng của Ancol, Phenol cùng dẫn xuất của Halogen trong các bài học tập trước.

Bạn đang xem: Bài tập dẫn xuất halogen ancol phenol


Việc củng cố, hệ thống lại kiến thức về dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol về đặc điểm hóa học, đặc điểm vật lý, giải pháp điều chế, áp dụng và rèn luyện kĩ năng viết phương trình là điều rất buộc phải thiết. Bởi vậy bọn họ hãy tham khảo nội dung bài viết này.

I. Ancol, Phenol, dẫn xuất Halogen: kiến thức và kỹ năng cần vậy vững

Bạn đã xem: Ancol, Phenol với Dẫn xuất Halogen: bài bác tập luyện tập – Hóa 11 bài bác 42


 

Dẫn xuất halogen

CxHyX

Ancol

Cn­H2n + 1OH

Phenol

C6H5OH

Bậc của tập thể nhóm chức

Bậc của dẫn xuất halogen bởi bậc của nguyên tử C link với đội chức

Bậc của ancol bởi bậc của nguyên tử cacbon liên kết với team -OH

 

 

Thế X hoặc OH

CxHyX → CxHyOH

CnH2n+1OH → CnH2n+1Br

2CnH2n+1OH →(to, xt) CnH2n+1O CnH2n+1 + H2O

 

 

Thế H của -OH

 

2ROH + 2Na → 2RONa + H2

R là CnH2n+1 hoặc C6H5

Phản ứng tách bóc HX hoặc H2O

CnH2n+1X → CnH2n + HX

CnH2n+1OH →(to, xt) CnH2n + H2O

 

Phản ứng vắt H sống vòng benzen

 

 

C6H5OH →(+Br2) Br3C6H2OH

C6H5OH →(+HNO3/H2SO4) (NO2)3C6H2OH

Phản ứng thoái hóa không hoàn toàn

 

RCH2OH →(CuO, to) RCH=O

RCH(OH)R1 →(CuO, to) RCO R1

 

Điều chế

Thế H của hidrocacbon bằng X.

Cộng HX hoặc X2 và anken, ankin,…

Cộng H2O vào anken.

Thế X của dẫn xuất halohgen.

Điều chế etanol trường đoản cú tinh bột.

Thế H của benzen.

Oxi hóa cumen.

 

II. Ancol, Phenol và dẫn xuất Halogen: bài bác tập luyện tập

* Bài 1 trang 195 SGK Hóa 11: Viết bí quyết cấu tạo, gọi tên những dẫn xuất halogen tất cả công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

* Lời giải:

– những dẫn xuất của Halogen có công thức phân tử: C4H9Cl

 CH3-CH2-CH2-CH2-Cl: 1-Clobutan

 CH3-CH2Cl-CH-CH3: 2-Clobutan

 CH3-CH(CH3)-CH2-Cl: 1-Clo-2metylpropan

 CH3-C(CH3)2Cl: 2-Clo-2-metylpropan

– các ancol mạch hở bao gồm công thức phân tử: C4H10O

 CH3-CH2-CH2-CH2-OH: butan-1-ol

 CH3-CH2-CH(OH)-CH3: butan-2-ol

 CH3-CH(CH3)-CH2-OH: 2-metylpropan-2-ol

 CH3-C(CH3)2OH: 2-metylpropan-2-ol

– Các ancol mạch hở có công thức phân tử: C4H8O

 CH2=CH-CH2-CH2-OH: but-3-en-1-ol

 CH3-CH=CH-CH2-OH: but-2-en-1-ol

 CH2=C(CH3)-CH2-OH: 2-metylpropan-2-en-1-ol

* Bài 2 trang 195 SGK Hóa 11: Viết phương trình hóa học của làm phản ứng thân etyl bromua với dung dịch NaOH làm cho nóng ; dung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

* Lời giải:

– Phương trình chất hóa học của phản bội ứng giữa etyl bromua với dung dịch NaOH đun nóng

CH3-CH2-Br + NaOH  CH3-CH2-OH + NaBr

– Phương trình hóa học của bội phản ứng thân etyl bromua với dung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

CH3-CH2-Br + NaOH

*
 CH2=CH2 + NaBr + H2O

* Bài 3 trang 195 SGK Hóa 11: Viết phương trình hóa học của phản ứng (nếu xảy ra) thân ancol etylic, phenol cùng với mỗi hóa học sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

* Lời giải:

– Ancol cùng phenol đều tính năng với na theo PTHH sau:

 2CH3-CH2-OH + na → 2CH3-CH2-ONa + H2↑

 2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2↑

– Ancol etylic (C2H5OH) không phản ứng với ba chất còn lại, chỉ bao gồm phenol phản bội ứng:

 C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

 C6H5OH + 3Br2  C6H2OHBr3 + 3HBr (Br ở thế ở đoạn 2,4,6)

 C6H5OH + 3HNO3  C6H2OH(NO2)3 + 3H2O (NO2 ở đoạn 2,4,6)

* Bài 4 trang 195 SGK Hóa 11: Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh những câu sau:

a) Hợp hóa học C6H5– CH2-OH ko thuộc các loại hợp hóa học phenol mà lại thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic rất có thể hòa tan giỏi phenol, nước.

Xem thêm: Trang Trí Đường Diềm Động Vật, Trang Trí Đường Diềm Hoa Lá Và Động Vật

c) Ancol và phenol đều có thể chức năng với natri hình thành khí hidro.

d) Phenol tất cả tính axit yếu dẫu vậy dung dịch phenol vào nước ko làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

e) Phenol rã trong dung dịch NaOH là vì đã bội phản ứng với NaOH chế tạo ra thành muối hạt tan.

g) Phenol tung trong dung dịch NaOH chỉ là sự việc hòa tan thông thường .

h) dung dịch phenol trong nước làm cho quỳ tím hóa đỏ.

* Lời giải:

a) Đ; b) Đ; c) Đ; d) Đ;

e) Đ; g) S; h) S.

* Bài 5 trang 195 SGK Hóa 11: Hoàn thành những dãy gửi hóa sau bằng những phương trình hóa học:

a) Metan  Axetilen  Etilen  Etanol  Axit Axetic

b) Benzen  Brombenzen  Natri phenolat  Phenol  2,4,6-tribromphenol

* Lời giải:

a) Ta có những PTHH sau:

 2CH4

*
 C2H2 + 3H2

 CH≡CH + H2

*
 CH2=CH2

CH2=CH2 + HOH 

*
 CH3-CH2OH

CH3-CH2OH 

*
 CH3COOH + H2O

b) Ta có các PTHH sau:

 C6H6 + Br2  C6H5Br + HBr

 C6H5Br + 2NaOH(đặc)

*
 C6H5ONa + NaBr + H2O

 C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + NaHCO3

 C6H5OH + 3Br2  C6H2OH(Br3)↓(trắng) + 3HBr (Br cầm cố vào địa điểm 2,4,6) 2,4,6-tribromphenol

* Bài 6 trang 195 SGK Hóa 11: Cho lếu láo hợp có etanol cùng phenol chức năng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro sinh hoạt đktc. Nếu như cho hỗn hợp trên chức năng với hỗn hợp nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.

a) Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

b) Tính yếu tắc phần trăm cân nặng của mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp đã dùng.

* Lời giải:

Ta gọi x, y thứu tự là số mol của etanol và phenol.

a) các PTHH xảy ra:

 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑ (1)

 x(mol) x/2

 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑ (2)

 y(mol) y/2

 2C6H5OH + 3Br2 → 2C6H2OH(Br3)↓(trắng) + H2↑ (3)

 y(mol) y(mol)

C6H2OH(Br3) là: 2,4,6-tribromphenol

b) Tính thành phần tỷ lệ khối lượn

– khi cho tất cả hổn hợp etanol với phenol, phản ứng với na thì xảy ra pư (1) và (2), khi đó số mol khí H2 chiếm được là:

 

mà theo PTPƯ (1) cùng (2), ta có: 

*
 (*)

– Khi hỗn hợp trên công dụng với hỗn hợp nước brom toàn diện thu được 19,86 gam kết tủa, chỉ bao gồm phản ứng (3), số gam kết tủa thu được chính là của 2,4,6-tribromphenol;

Theo PTHH (3) ta có: 

*

Thay vào pt(*) ta được: x = 0,24.

Vậy trọng lượng etanol C2H5OH trong các thành phần hỗn hợp là: mC2H5OH = 0,24.46 = 11,4(g)

Vậy khối lượng phenol C6H5OH trong tất cả hổn hợp là: mC6H5OH = 0,06.94 = 5,64(g)


* Bài 7 trang 195 SGK Hóa 11: Trong các chất sau, chất nào có ánh nắng mặt trời sôi cao nhất?

A. Phenol; B. Etanol;

C. đimetyl ete; D. Metanol

* Lời giải:

– Đáp án: A. Phenol;

Trong những chất bên trên thì phenol có ánh sáng sôi cao nhất (khối lượng phân tử càng lớn nhiệt độ sôi càng cao).

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Từ Và Câu: Mở Rộng Vốn Từ Thiên Nhiên Trang 78

Hy vọng với phần bài tập rèn luyện về Ancol, Phenol, dẫn xuất của halogen ngơi nghỉ trên giúp các em khối hệ thống lại phần kiến thức và kỹ năng này một cách xuất sắc nhất. Mọi thắc mắc và góp ý các em hãy vướng lại ở phần phản hồi để thpt Sóc Trăngghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.