Bài Tập Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Lớp 8

     
Trả lời câu hỏi 1 bài bác 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 1 bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các bất phương trình sau,

Xem lời giải
Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8

Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các bất phương trình sau:

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau (dùng nguyên tắc nhân):

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Lý giải sự tương đương...

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 5 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 5 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 6 bài bác 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 6 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem lời giải


bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình theo quy tắc gửi vế:

Xem giải mã


Bài trăng tròn trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài đôi mươi trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình (theo nguyên tắc nhân):

Xem giải thuật


bài xích 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Phân tích và lý giải sự tương đương sau:

Xem lời giải


bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài bác 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem lời giải


bài bác 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem lời giải
Xem thêm: Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Vũ Nương, Please Wait

bài xích 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình

Xem lời giải


bài bác 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Mẫu vẽ sau màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình tất cả cùng tập nghiệm)

Xem lời giải


bài xích 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Khám nghiệm xem cực hiếm x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem giải mã


bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. đến bất phương trình x2 > 0

Xem giải mã


bài bác 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Tìm kiếm x sao cho:

Xem giải mã


bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người có số tiền không quá 70 000 đồng tất cả 15 tờ giấy tệ bạc với hai nhiều loại mệnh giá: nhiều loại 2000 đồng và nhiều loại 5000 đồng. Hỏi bạn đó bao gồm bao nhiêu

Xem giải thuật


bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Giải Bài 21 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2 1 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.