BÀI NGHE TIẾNG ANH 8 CŨ

     

Listen lớn the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh 8 cũ

(Hãy nghe dự đoán thời ngày tiết sau đỏ điền vào địa điểm trống trong bảng bảng thông tin em nghe được. Từ đến trong khung để giúp đỡ em.)


Weather

cloudy cold cool dry fine humid

rainy snowy sunny warm wet windy

Temperature

Low: minus five degrees (Centigrade) (-5°C), zero degree (0°C), three degrees (3°C), etc.

High: twenty-two degrees (Centigrade) (22°C), thirty deszrees (30°C), thirty-two degrees (32°C). Etc.

*


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Audio script:

And here is today"s weather forecast for the international traveler.

1. Let"s start with Sydney. It will be dry day in Sydney today, and windy. For the temperature, the low will be twenty và the high will be twenty six degrees.

2. Tokyo will be dry và windy, with a low of fifteen & a high of twenty two.

3. London is going khổng lồ have a humid day. It will be very cold with a low of minus three và a high of seven.

4. Thủ đô bangkok will be warm và dry, with a low of twenty four degrees centigrade and a high of thirty two.

5. Thủ đô new york is going lớn have a windy day. It will be cloudy with a low of eight và a high of fifteen.

Xem thêm: Những Mạch Giải Mã 2 Sang 4, Thiết Kế Bộ Giải Mã 2 Đến 4 Dòng

6. In Paris it will be cool and dry today. The low will be ten degrees và the high will be sixteen.

Dịch bài bác nghe:

Và hiện thời là dự đoán thời ngày tiết của ngày bây giờ cho khác nước ngoài quốc tế.1. Hãy ban đầu với Sydney. Hôm nay sinh hoạt Sydney thời tiết vẫn khô và nhiều gió. Nhiệt độ ở mức thấp sẽ là 20 và nút cao sẽ là 26 độ.

2. Tokyo vẫn khô cùng gió, nhiệt độ ở tại mức thấp là 15 với cao là 22 độ.3. London sẽ có được một ngày ẩm ướt. Thời tiết sẽ rất lạnh với mức thấp là - 3 độ và mức cao là 7 độ.4. Bangkok thái lan sẽ êm ấm và khô ráo, với mức nhiệt rẻ là 24 và cao là 32 độ.5. New York sẽ sở hữu một ngày các gió. Ở đây sẽ bao gồm mây với khoảng nhiệt tốt là 8 độ với cao là 15 độ.

Xem thêm: Giải Giúp Mình Với Mình Cần Gấp, Vietnamese Traditional

6. Ở Paris, hôm nay trời vẫn mát và khô. Mức nhiệt độ thấp vẫn là 10 độ cùng mức cao đang là 16 độ.