Bài 96 trang 46 sgk toán 6 tập 2

     

(dfrac227 = dfrac22 . 117 . 11 = dfrac24277; ,, dfrac3411 = dfrac34 . 711 . 7 = dfrac23877)

Vì(dfrac24277 > dfrac23877)nên(f dfrac227 > dfrac3411)

Cách 2:

(dfrac227 = 3dfrac17; ,, dfrac3411 = 3dfrac111)

Vì(dfrac17 > dfrac111)nên(3dfrac17 > 3dfrac111)hay(f dfrac227 > dfrac3411)

Nhận xét: Khi so sánh hai hỗn số ta đối chiếu phần nguyên trước rồi so sánh đến phần phân số.

+) hỗn số nào tất cả phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó to hơn

+) hai hỗn số gồm cùng phần nguyên, phần phân số của lếu láo số nào lớn hơn vậy thì hỗn số đó béo hơn

+) nhị phân số gồm cùng tử số, phân số nào gồm mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó phệ hơn
Bạn đang xem: Bài 96 trang 46 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 13: láo lếu số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48 khác • Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các hỗn số sau... • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh những phân... • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cộng hai hỗn... • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành phép nhân... • Giải bài 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bạn Hoàng có tác dụng phép... • Giải bài xích 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi phân tách một số... • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài xích 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các xác suất sau... • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong xuôi các phép tính... • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài xích 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong xuôi các phép tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài bác 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng tính chất các... • Giải bài xích 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm số nghịch đảo... • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài bác 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài bác sau


Xem thêm: #1 Hội Thảo Trực Tuyến Là Gì ? 4 Giải Pháp Hội Nghị Trực Tuyến Hiệu Quả Nhất

Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 13: lếu số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48
• Giải bài bác 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Vcd Sấm Chớp Và Tốc Độ 2 Tập 02 Ai Là Đội Trưởng 1, Sam Chop Va Toc To 2 Tap 1

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số