BÀI 94 TRANG 38 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     

Không triển khai phép chia, hãy tra cứu số dư khi phân tách mỗi số tiếp sau đây cho (2), mang đến (5):

(813; ,, 264; ,, 736; ,, 6547.)
Bạn đang xem: Bài 94 trang 38 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

- dựa vào dấu hiệu phân chia hết cho(2)và cho(5), xét chữ số tận thuộc để tìm kiếm số dư

Bài giải:

- Số(813)có chữ số tận thuộc là(3)nên(813)chia(2)dư(1),(813)chia(5)dư(3)

(Giải thích:(813 = 812 + 1)mà(812 ,, vdots ,, 2)nên(813)chia(2)dư(1)

(813 = 810 + 3)mà(810 ,, vdots ,, 5)nên(810)chia(5)dư(3))

- Số(264)có chữ số tận thuộc là(4)nên(264)chia(2)dư(0),(264)chia(5)dư(4)

-Số(736)có chữ số tận cùng là(6)nên(736)chia(2)dư(0),(736)chia(5)dư(1)

-Số(6547)có chữ số tận cùng là(7)nên(6547)chia(2)dư(1),(6547)chia(5)dư(2)

Lưu ý: Số dư luôn bé dại hơn số chia


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 11: tín hiệu chia hết mang đến 2, đến 5 - luyện tập trang 39 khác • Giải bài bác 91 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong các số sau số nào... • Giải bài bác 92 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cho những số (2141; ,,... • Giải bài 93 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tổng (hiệu) sau tất cả chia... • Giải bài xích 94 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Không thực hiện phép... • Giải bài bác 95 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền chữ số vào dấu... • Giải bài bác 96 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền chữ số vào dấu... • Giải bài 97 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dùng ba chữ số(4,... • Giải bài xích 98 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đánh dấu "X" vào ô... • Giải bài xích 99 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tra cứu số thoải mái và tự nhiên có hai... • Giải bài bác 100 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Ô tô đầu tiên ra đời...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Giải Bài 25 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 52 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 25 Trang 52 Sgk Toán 9 Tập 2

bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 11: tín hiệu chia hết cho 2, đến 5 - rèn luyện trang 39
• Giải bài 91 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 92 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 93 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 94 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 95 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 96 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 97 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 98 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 99 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 100 rèn luyện trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Khai Triển Tan(A - Dictionarium Latino

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số