BÀI 9.5 SBT VẬT LÝ 9

     Bạn đang xem: Bài 9.5 sbt vật lý 9

(eqalign& m = 0,5kg cr & S = 1mm^2 = 1.10^ - 6m^2 cr & D = 8900kg/m^3 cr & ho = 1,7.10^ - 8Omega .m cr & a),,l = ?m cr & b),R = ?Omega cr )


a) Chiều lâu năm dây dẫn là: (l = dfracVS = dfracD.VD.S = dfracmD extS = dfrac0,58900.1.10^ - 6 approx 56,18m)

b) Điện trở của dây là: (R = ho dfraclS = 1,7.10^ - 8.dfrac56,181.10^ - 6 approx 1Omega )

cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Bài Toán Tỉ Lệ Nghịch - Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Đường Kính Hình Tròn Ký Hiệu Đường Kính Hình Tròn Ký Hiệu Là Gì

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.