Bài 81 trang 91 sgk toán 6 tập 1

     

Trong trò chơi phun bi vào các hình tròn trụ vẽ trên mặt đất ((h.52)), chúng ta Sơn bắn được tía viên điểm (5), một viên điểm(0) cùng hai viên điểm (-2); chúng ta Dũng phun được nhị viên điểm (10), một viên điểm(-2) và cha viên điểm (-4). Hỏi các bạn nào được điểm cao hơn?

*
Bạn đang xem: Bài 81 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính tổng cộng điểm mỗi các bạn bắn được

Bước 2: So sánh số điểm của nhị bạn

Bài giải:

Tổng số điểm của khách hàng Sơn bắn được là:

(3.5 + 1.0 + 2.(-2) = 11)(điểm)

Tổng số điểm của khách hàng Dũng phun được là:

(2.10 + 1.(-2) + 3.(-4) = 6)(điểm)

Vì(11 > 6) nên bạn Sơn được điểm cao hơn bạn Dũng.


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 11: Nhân nhì số nguyên cùng dấu - rèn luyện trang 92 khác • Giải bài 78 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,,... • Giải bài bác 79 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính(27 . (-5)).... • Giải bài xích 80 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a) là một trong những số... • Giải bài xích 81 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong các trò chơi phun bi... • Giải bài 82 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 So sánh:(a) ,, (-7) .... • Giải bài bác 83 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 quý giá của biểu... • Giải bài 84 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vệt "(+)",... • Giải bài xích 85 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,,... • Giải bài bác 86 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền số vào ô trống... • Giải bài 87 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Biết rằng(3^2 =... • Giải bài 88 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(x in... • Giải bài 89 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng laptop bỏ...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Ở Đậu Hà Lan Gen A Quy Định Hạt Vàng A Quy Định Hạt Xanh B Quy Định Hạt Trơn B Quy Định Hạt Nhăn

bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 11: Nhân nhì số nguyên thuộc dấu - rèn luyện trang 92
• Giải bài bác 78 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 79 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 80 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 81 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 82 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 83 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 84 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 85 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 86 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 87 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 88 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 89 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Trò Chơi Game Cầu Lông Siêu Hạng, Game Đánh Cầu Lông

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số