Bài 8 Trang 59 Sgk Hình Học 10

     

Cho tam giác(ABC)biết cạnh(a=137,5,cm,,widehatB=83^o)và(widehatC=57^o). Tính góc(A), bán kính(R)của con đường tròn nước ngoài tiếp, cạnh(b)và(c)của tam giác.
Bạn đang xem: Bài 8 trang 59 sgk hình học 10

Ta có:(widehatA+widehatB+widehatC=180^o)(Định lý tổng 3 góc trong tam giác)

(eginalign & Rightarrow widehatA=180^o-widehatB-widehatC \ và ,,,,,,,,,,,,=180^o-83^o-57^o \ & ,,,,,,,,,,,,=40^o \ endalign )

Áp dụng định lý sin, ta có:

(eginalign và dfracasin A=dfracbsin B=dfraccsin C=2R \ và Rightarrow R=fraca2sin A=frac137,52sin 40^oapprox 106,96,,left( centimet ight) \ endalign )

(b=dfracasin Bsin A =dfrac137,5.sin 83^osin 40^o approx 212,32,,left( cm ight))

(c=dfracasin Csin A =dfrac137,5.sin 57^osin 40^o approx 179,4,,left( centimet ight))

Ghi nhớ:định lý sin vào tam giác:

Cho tam giác ABC có(BC=a;AC=b,AB=c). Lúc đó:

(dfracasin A=dfracbsin B=dfraccsin C=2R)

 


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 3: các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác khác • Giải bài 1 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 cho tam... • Giải bài bác 2 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 mang đến tam... • Giải bài xích 3 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại tam... • Giải bài 4 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 Tính diện... • Giải bài xích 5 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Tam... • Giải bài bác 6 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Tam... • Giải bài bác 7 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Tính góc lớn số 1 của... • Giải bài xích 8 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 cho tam... • Giải bài xích 9 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài 10 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 Hai mẫu tàu...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 10
Bài 3: các hệ thức lượng vào tam giác và giải tam giác
• Giải bài bác 1 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 2 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 4 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 6 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 8 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 9 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 10 trang 59 – SGK Hình học lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và áp dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai Chương 3: phương thức tọa độ trong khía cạnh phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8


Xem thêm: Cách Phát Âm S, Es, Ed Và Bài Tập Phát Âm S Es Có Đáp Án, Quy Tắc Và Bài Tập Phát Âm

Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thứ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Logo Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định Năm 2022, Đại Học Điều Dưỡng Nam Định

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12