Bài 75 trang 106 sgk toán 8

     
Bốn tam giác vuông(EAH,, EBF,, GDH,, GCF) có:(AE = BE = DG = CG = ,,left( dfrac12AB = dfrac12CD ight)\ HA = FB = DH = CF ,,left( dfrac12AD= dfrac12BC ight))Xét(ΔEAH) và(ΔEBF) có:(AE = BE)(chứng minh trên)(widehatA = widehatB = 90^o)(giả thiết)(AH = BF)(chứng minh trên)(Rightarrow ΔAHE = ΔBEF)(cạnh - góc -cạnh)(Rightarrow EH = EF)(hai cạnh tương ứng)((1))Xét(ΔADG) và(ΔFCG) có:(HD = FC)(chứng minh trên)(widehatD = widehatC = 90^o)(giả thiết)(DG = CG)(chứng minh trên)(Rightarrow ΔHDG = ΔFCG)(cạnh - góc -cạnh)(Rightarrow GH = GF)((2) cạnh tương ứng)((2))Xét(ΔAHE) và(ΔDHG) có:(HA = HD)(chứng minh trên)(widehatA = widehatD = 90^o) (giả thiết)(AE = DG)(chứng minh trên)(Rightarrow ΔAHE = ΔDHG)(cạnh - góc -cạnh)(Rightarrow EH = HG)((2) cạnh tương ứng)((3))Từ((1),, (2)) và((3) Rightarrow HE = EF = HG = GF)(Rightarrow EFGH)là hình thoi (dấu hiệu nhận thấy hình thoi)


Bạn đang xem: Bài 75 trang 106 sgk toán 8

Ngoài cách chứng minh các tam giác đều nhau ta rất có thể sử dụng đặc điểm đường trung bình của tam giác.
Lưu ý:
Tứ giác gồm bốn cạnh đều nhau là hình thoi.
Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 11: Hình thoi khác • Giải bài 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm các hình thoi trên... • Giải bài bác 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 hai đường chéo cánh của... • Giải bài bác 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 minh chứng rằng các... • Giải bài xích 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng tỏ rằng các... • Giải bài bác 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng tỏ rằng:a) Giao... • Giải bài bác 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Hình 103 biểu...


Xem thêm: Cái Giá Của Sự Tự Tin Thái Quá Gọi Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Tự Tin Và Quá Tự Tin

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học tập 8
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 11: Hình thoi
• Giải bài 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 10 Staying Healthy, Unit 10: Staying Healthy

Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông