BÀI 71 TRANG 30 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     

Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chủ yếu phươnglà số bởi bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Từng tổng sau có là một số chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết những số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Bạn đang xem: Bài 71 trang 30 sgk toán 6 tập 1


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bởi bao nhiêu ? kiểm tra lại dự kiến đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng giải pháp tính, em hãy cho thấy số nào lớn hơn trong hai số sau?

a) $2^3$ với $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ với $5^2$

d) $2^10$ và 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

Xem thêm: Tạo Ảnh Bìa Hình Nền Theo Tên Của Bạn Trong 2021, Tạo Hiệu Ứng Chữ Theo Tên

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vệt "X" vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau dưới dạng lũy vượt của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong các số sau, số như thế nào là lũy vượt của một vài tự nhiên với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có khá nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 10.

b)Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 20.

Xem thêm: Vẽ Ô Tô Mơ Ước Đẹp Mới Nhất 2021, Vẽ Ô Tô Mơ Ước Đơn Giản Đẹp

b)Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá bán trị những lũy quá sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$