BÀI 7 TRANG 71 SGK TOÁN 8 TẬP 1

     

Tìm (x) với (y) trên hình (21), hiểu được (ABCD) là hình thang gồm đáy là (AB) và (CD.)

*


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng các đặc thù của một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy vậy song: nhì góc trong cùng phía bù nhau, hai góc đồng vị bởi nhau, hai góc so le trong bằng nhau.


Lời giải chi tiết

Vì (ABCD) là hình thang có đáy là (AB) với (CD) cần (AB//CD)

(a)) Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên) 

(Rightarrow widehat A +widehat D=180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow x + 80^0 = 180^0) 

(Rightarrow x = 180^0 - 80^0 = 100^0)

Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat C +widehat B=180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow y + 40^0 = 180^0)

(Rightarrow y = 180^0 - 40^0 = 140^0)

(b)) bởi (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow x =70^0 ) (hai góc đồng vị bằng nhau)

(Rightarrow y =50^0 ) (hai góc so le trong bằng nhau)

(c)) Ta bao gồm (AB//DC) (chứng minh trên)

( Rightarrow widehat B + widehat C = 180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow x + 90^0 = 180^0)

(Rightarrow x = 180^0 - 90^0 = 90^0)

Ta có (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat D + widehat A = 180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)