Bài 66 trang 95 sgk toán 9 tập 2

     

Đáp án và Giải bài xích 65 trang 94; Bài 66, 67, 68, 69 SGK trang 95 SGK Toán 9 tập 2: Độ dài đường tròn, cung tròn – Chương 3 hình học.

Bạn đang xem: Bài 66 trang 95 sgk toán 9 tập 2

65. Lấy cực hiếm gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào ô trống trong bảng sau (đơn vị độ dài:cm, làm cho tròn tác dụng đến chữ thập phân vật dụng hai).

Bánkính R của đgtròn

10

3

Đường kính d của đgtròn 10

3

Độdài C của đgtròn

20

25,12

Từ C = 2πR => R = C/2Π; C = πd => d= C/Π.

Vậy dùng những công thức trên nhằm tìm các giá trị chưa chắc chắn trong ô trống. Ta điền vào bảng sau:

Bánkính R của đgtròn

10

(5)

3

(1,5)

(3,2)

(4)

Đường kính d của đgtròn

(20)

10

(6)

3

(6,4)

(8)

Độdài C của đgtròn

(62,8)

(31,4)

(18,84)

(9,42)

20

25,12

66. Tính độ-dài cung 60o của mộ đường-tròn tất cả bánkính 2 dm.

b) Tính chu vi vành xe đạp điện có 2 lần bán kính 650mm

HD: a) Áp dụng số vào phương pháp l = πRn/180 ta có:

n= 60o ; R = 2 dm

⇒ l = 3,14.2.60 = 2,09 (dm) ≈ 21 (cm)


Quảng cáo - Advertisements


Vậy độdài cung 60o của đường-tròn bao gồm R = 2dm là l≈ 21 (cm)

b) Chu vi vành xe đạp điện có đường kính 650mm là:

C=π.d= 3,14. 650 = 2041 (mm) ≈ 2(m)

Bài 67 trang 95 . Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn hiệu quả đến chữ số thập phân thứ nhất và cho độ):

Bán kính R của đường-tròn

10 cm

21 cm

6,2 cm

Số đo no của cung-tròn

90o

50o

41o

25o

Độ-dài l của cung-tròn

35,6 cm

20,8 cm

9,2 cm

Giải: Vận dụng công thức: l = πRn/180 để search R hoặc no hoặc l. Gắng số vào, giám sát ta tìm kiếm được các giá trị không biết trong ô trống với điền vào bảng sau:


Bánkính R của đường-tròn

10 cm

(40,8 cm)

21 cm

6,2 cm

(21cm)

Số đo no của cung-tròn

90o

50o

(57o)

41o

25o

Độ-dài l của cung-tròn

(15,7 cm)

35,6 cm

20,8 cm

(4,4cm)

9,2 cm

Bài 68. Cho bố điểm A, B, C trực tiếp hàng làm thế nào để cho B nằm trong lòng A với C. Minh chứng rằng độ-dài của nửa đườngtròn đường kính AC bằng tổng các độ-dài của nhì nửa đườngtròn 2 lần bán kính AB và BC.

Xem thêm: Đọc Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi, Đồ Ngốc, Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

*

Gọi C1, C2, C3 theo thứ tự là độdài của các nửa đường-tròn 2 lần bán kính AC, AB, BC, ta có:

C1 = π. AC (1)

C2 = π.AB (2)

C3 = π.BC (3)

So sánh (1), (2), (3) ta thấy:

C2 + C3 = π(AB +BC) = π. AC (vì B, nằm giữa A, C).

Vậy C1 = C2+C3 (đpcm)

Bài 69. Máy kéo nntt có hai bánh sau to hơn hai bánh trước.

*
Khi bơm căng, bánh xe cộ sau có 2 lần bán kính 1,672 m cùng bánh xe trước có 2 lần bán kính là 88cm. Hỏi khi bánh xe cộ sau lăn được 10 vòng thì bánh xe cộ trước lăn được mấy vòng?HD: Bánh xe sau là một hình trụ có 2 lần bán kính D =1,672m⇒ Độdài (chu vi) của bánh xe không nên là Cs=π.D =3,14.1,672 =5,25 (m)Đoạn lối đi của bánh xe sau thời điểm quay được 10 vòng là:S=5,25.10 =52,5 (m)Bánh xe cộ trước là hình tròn có đường kính d =88cm = 0,88m.

Xem thêm: Vẽ Tranh Vũ Trụ Bằng Màu Nước

⇒ Độdài (Chu vi) của bánh xe bằng nhau, suy ra số vòng quay của bánh trước là: 52,5:2,76 ≈ 19 (vòng)Khi bánh xe sau quay 10 vòng thì bánh xe pháo trước quay 19 vòng.