Bài 63 trang 87 sgk toán 7 tập 2

     

Cho tam giác(ABC) với(AC bên trên tia đối của tia(BC) đem điểm(D) sao cho(BD = AB.) bên trên tia đối của tia(CB) đem điểm(E) sao cho(CE = AC.) Vẽ các đoạnthẳng(AD, ,AE.)a) Hãy đối chiếu góc(ADC) với góc(AEB.)b) Hãy so sánh các đoạn thẳng(AD) và(AE.)
Bạn đang xem: Bài 63 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Hướng dẫn:

Dựa vào quan hệ nam nữ giữa góc cùng cạnh đối diện trong tam giác.

Bài giải:

a) Trong(ΔABC,) có:(AB > AC) (giả thiết)(Rightarrow widehatACB > widehatABC) ((1) ) (quan hệ giữa cạnh- góc vào tam giác)(Rightarrow widehatACE > widehatABD) (ΔACE)cân vì(AC = CE) (giả thiết)(Rightarrow widehatAEC = widehatEAC)(định nghĩa tam giác cân)Lại có:(widehatAEC + widehatEAC + widehatACE = 180^o) (định lí tổng cha góc trong một tam giác)Hay(widehatACE + 2widehatAEC = 180^o)(Rightarrow widehatAEC = dfrac180^o - widehatACE2) ((3))Tương tự, vào tam giác cân(ABD,) ta có:( widehatADB = dfrac180^o - widehatABD2 ) ((4))Từ((2),, (3) ,, (4)) suy ra( dfrac180^o - widehatACE2 > dfrac180^o - widehatABD2 )Hay(widehatAEC > widehatABD ) tốt (widehatAEB > widehatADC) (đpcm)b) Xét(ΔAED,) ta có:(widehatAEB > widehatADC) (chứng minh trên)( Rightarrow AD > AE)(quan hệ góc - cạnh vào tam giác)


Xem clip bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*Xem thêm: Động Cơ Điện 1 Pha Là Gì? Cấu Tạo, Ứng Dụng Và Nguyên Lý Hoạt Động, Cách Lựa Chọn

Tham khảo lời giải các bài bác tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài xích 1 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho tam giác ABC. Hãy... • Giải bài 2 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 tự điểm(A)... • Giải bài xích 3 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại tam giác(DEF.)... • Giải bài 4 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy ghép nhì ý sinh hoạt hai... • Giải bài 5 trang 86 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cũng yêu cầu như câu... • Giải bài bác 6 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 a) Hãy nêu tính chất... • Giải bài bác 7 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 hồ hết tam giác... • Giải bài xích 8 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 phần đông tam giác nào có... • Giải bài bác 63 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài bác 64 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Gọi(MH) là... • Giải bài xích 65 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 có thể vẽ được mấy... • Giải bài xích 66 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: bốn điểm dân cư... • Giải bài bác 67 trang 87 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang đến tam giác(MNP)... • Giải bài xích 68 trang 88 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến góc(xOy.) Hai... • Giải bài bác 69 trang 88 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho hai đường thẳng... • Giải bài 70 trang 88 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho(A, ,B) là hai...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7


Xem thêm: Italki - Cấu Trúc Looking Forward

bài bác trước bài bác sau