Bài 61 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 1

     

Quy tắc đưa vế: khi chuyển một vài hạng từ bỏ vế này quý phái vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi vệt số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" với dấu "-" biến đổi dấu "+".

Bạn đang xem: Bài 61 trang 87 sgk toán 6 tập 1


a) (7 - x = 8 - (-7) )

(7 - x = 8+7) 

(7 - x = 15) 

( - x = 15 - 7)

( - x = 8)

( x = -8) 

Cách khác: 

(7 - x = 8 - (-7) )

(7 - x = 8 +7 )

(- x = 8+7-7)

(-x = 8)

( x = - 8) 

b) (x - 8 = (-3) - 8).

Xem thêm: Nhiệt Độ Trung Bình Ngày Là Kết Quả Tổng Cộng Nhiệt Độ 3 Lần Trong Ngày Vào Các Thời Điểm

(x - 8 = -(3+8))

(x - 8 = (-11))

( x =(-11) + 8)

(x = - 3)

Cách khác: 

(x - 8 = (-3) - 8).

Xem thêm: Xuất Xứ Của 5 Điều Bác Sĩ Dạy, 12 Điều Y Đức Của Ngành Y Tế Việt Nam

(x = (-3) - 8+8)

(x = (-3) +8-8)

( x =-3 + 0)

(x = - 3) 

cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp cameraquansat24h.vn


Cảm ơn các bạn đã thực hiện cameraquansat24h.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.