Bài 6 Trang 62 Sgk Toán 10

     

(eginaligned và left| 3x-2 ight|=2x+3 \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & 2x+3ge 0 \ và left< eginaligned & 3x-2=2x+3 \ & 3x-2=-2x-3 \ endaligned ight. \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & xge -dfrac32 \ và left< eginaligned và x=5 \ và x=-dfrac15 \ endaligned ight. \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned & x=5 \ và x=-dfrac15 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy(S=left 5;-dfrac15 ight )

b)

(eginaligned & left| 2x-1 ight|=left| -5x-2 ight| \ và Leftrightarrow left< eginaligned & 2x-1=-5x-2 \ và 2x-1=5x+2 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=-dfrac17 \ và x=-1 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy(S=left -dfrac17;-1 ight )c)(dfracx-12x-3=dfrac-3x+1 )Điều kiện xác định:(left{ eginaligned & x e dfrac32 \ và x e -1 \ endaligned ight. )

 

Với(xge -1) ta có:

(eginaligned & dfracx-12x-3=dfrac-3x+1x+1 \ và Rightarrow left( x-1 ight)left( x+1 ight)=left( -3x+1 ight)left( 2x-3 ight) \ & Leftrightarrow x^2-1=-6x^2+11x-3 \ & Leftrightarrow 7x^2-11x+2=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfrac11+sqrt6514,,left( extthỏa mãn ight) \ và x=dfrac11-sqrt6514,,left( extthỏa mãn ight) \ endaligned ight. \ endaligned )

Với(x ta có:

(eginaligned & dfracx-12x-3=dfrac-3x+1-x-1 \ & Rightarrow -left( x-1 ight)left( x+1 ight)=left( -3x+1 ight)left( 2x-3 ight) \ và Leftrightarrow -x^2+1=-6x^2+11x-3 \ và Leftrightarrow 5x^2-11x+4=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned & x=dfrac11+sqrt4110,,left( extloại ight) \ & x=dfrac11-sqrt4110,,left( extloại ight) \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy(S=left dfrac11-sqrt6514;dfrac11+sqrt6514 ight )

d)

Với(xge dfrac-52 ) ta tất cả phương trình:

(eginaligned và 2x+5=x^2+5x+1 \ & Leftrightarrow x^2+3x-4=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=1,,,left( extnhận ight) \ & x=-4,,left( extloại ight) \ endaligned ight. \ endaligned )

Với(x ta có:

(eginaligned & -2x-5=x^2+5x+1 \ và Leftrightarrow x^2+7x+6=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=-1,,,left( extloại ight) \ & x=-6,,left( extnhận ight) \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy(S=left 1;-6 ight )

Ghi nhớ:

Với phương trình chứa dấu cực hiếm tuyệt đối,ta thường thực hiện định nghĩa(|A|=left{eginalign&A,, extnếu,,Age0\&-A,, extnếu,,Ađể bỏ trị tuyển đối và giải phương trình.

 
Bạn đang xem: Bài 6 trang 62 sgk toán 10

*Xem thêm: Mây Trắng Bay Qua Khi Trăng Dần Lan, Bài Hát Hay

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc nhì khác • Giải bài xích 1 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải những phương... • Giải bài 2 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải và biện luận các... • Giải bài 3 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 tất cả hai rổ quýt chứa... • Giải bài bác 4 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải những phương... • Giải bài bác 5 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương trình... • Giải bài 6 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài bác 7 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải những phương... • Giải bài bác 8 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 đến phương...


Xem thêm: Nếu Biết Viết Điểm Mạnh Yếu Trong Cv Xin Việc Hiệu Quả Nhất, Hướng Dẫn Trình Bày Điểm Mạnh Của Bản Thân

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10