Bài 59 Trang 99 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Giải bài tập trang 99 bài bác 9 Hình chữ nhật sgk toán 8 tập 1. Câu 58: Điền vào địa điểm trống, biết rằng...

Bạn đang xem: Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1


Bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Điền vào địa điểm trống, biết rằng (a, b) là độ dài những cạnh, (d) là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

Bài giải:

Cột trang bị hai: 

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông (ABC) ta có:

(d^2 = m a^2 + m b^2 = m 5^2 + m 12^2 = m 25 m + m 144 m = m 169)

Nên (d =sqrt169= 13)

Cột thiết bị ba: 

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông (ABC) ta có:

(a^2 + m b^2 = d^2 Rightarrow a^2 = m d^2 - b^2 = (sqrt10))2 - ((sqrt6))2

(= 10 – 6 = 4Rightarrow a = sqrt 4=2)

Cột sản phẩm công nghệ tư:

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông (ABC) ta có:

(a^2 + m b^2 = m d^2 Rightarrow b^2 = m d^2 - m a^2 = m 7^2 - (sqrt13))2 

 (= 49 – 13 = 36)(Rightarrow b=sqrt 36= 6)

 

Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:a) Giao điểm hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) hai tuyến phố thẳng trải qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Bài giải:

a) 

Vì hình bình hành thừa nhận giao điểm nhị đường chéo cánh làm tâm đối xứng, nhưng hình chữ nhật là một trong những hình bình hành cần giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của hình.

b)

 

Vì hình thang cân nhận con đường thẳng trải qua trung điểm hai đáy làm cho trục đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một trong những hình thang cân tất cả hai đáy là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật nên hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật đó

 

Bài 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

 Tính độ dài con đường trung tuyến đường ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng (7cm) với (24cm).

Bài giải:

Gọi (b) là độ dài cạnh huyền của tam giác vuông (ABC).

Xem thêm: Hôm Nay E Đi Đến Trường - Lời Bài Hát Thương Lắm Thầy Cô Ơi

Theo định lí Pitago ta có:

(eqalign & b^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 cr và b = sqrt 625 = 25 cr )

Trung tuyến đường ứng với cạnh huyền gồm độ dài bằng nửa độ dài cạnh huyền. đề xuất trung tuyến đường ứng cùng với cạnh huyền gồm độ dài là (12,5cm).

 

Bài 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác (ABC), con đường cao (AH). Hotline (I) là trung điểm của (AC, E) là điểm đối xứng cùng với (H) qua (I). Tứ giác (AHCE) là hình gì ? vì chưng sao ?Bài giải:

Theo mang thiết (I) là trung điểm của (AC) nên (IA = IC)(E) là vấn đề đối xứng cùng với (H) qua (I) buộc phải (I) là trung điểm của (HE) tuyệt (IE = IH)

Tứ giác (AHCE) có hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm mỗi đường cho nên vì thế là hình bình hành (theo vết hiệu nhận thấy 5)

Mặt không giống (AH) là mặt đường cao nên (widehatAHC=90^0)

Do kia (AHCE) là hình chữ nhật (theo vệt hiệu phân biệt 3) 

 

Bài 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Các câu sau đúng giỏi sai ?

a) nếu tam giác ABC vuông trên C thì điểm C thuộc mặt đường tròn có đường kính là AB (h.88)

b) nếu điểm C thuộc mặt đường tròn có đường kính là AB ( C khác A cùng B) thì tam giác ABC vuông tại C(h.89).

Bài giải

a) Đúng.

 Gọi O là trung điểm của AB. Ta gồm CO là trung tuyến đường ứng cùng với cạnh huyền nên

(OC = frac12AB) xuất xắc (OC = OA = OB). Cần A, B, C thuộc thuộc mặt đường tròn phân phối kình OA. Vậy C thuộc mặt đường tròn đường kính AB.

b) Đúng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Đại Số 10: Ôn Tập Chương 6 Đại Số 10 Ôn Tập Chương 6 (Câu Hỏi

Gọi O là trung khu đường tròn. Tam giác ABC có trung tuyến đường CO bởi nửa cạnh AB (do (CO = AO = OB) ) đề nghị tam giác ABC vuông trên C.