Bài 57 Trang 63 Sgk Toán 9 Tập 2

     

Đưa phương trình đã đến về dạng: (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)). Kế tiếp sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn để tìm nghiệm.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 63 sgk toán 9 tập 2

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& 5 mx^2 - 3 mx + 1 = 2 mx + 11 cr & Leftrightarrow 5 mx^2 - 5 mx - 10 = 0 cr & Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 cr)

Phương trình gồm (a – b + c = 1 + 1 – 2 = 0) nên bao gồm 2 nghiệm (x_1= -1; x_2= 2)


LG b

(displaystyle x^2 over 5 - 2 mx over 3 = x + 5 over 6)

Phương pháp giải:

Đưa phương trình đã mang lại về dạng: (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)). Tiếp nối sử dụng phương pháp nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn để tìm nghiệm.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& x^2 over 5 - 2 mx over 3 = x + 5 over 6 cr & Leftrightarrow 6 mx^2 - 20 mx = 5 mx + 25 cr & Leftrightarrow 6 mx^2 - 25 mx - 25 = 0 cr & Delta = 25^2 + 4.6.25 = 1225 cr & sqrt Delta = 35 Rightarrow x_1 = 5;x_2 = - 5 over 6 cr )

Vậy phương trình bao gồm 2 nghiệm riêng biệt (x_1 = 5;x_2 = - 5 over 6)


LG c

(displaystyle x over x - 2 = 10 - 2 mx over x^2 - 2 mx)

Phương pháp giải:

Sử dụng bí quyết giải phương trình chứa ẩn làm việc mẫu

Lời giải đưa ra tiết:

Điều kiện: (x e left 0;2 ight\)

Ta tất cả (dfracxx - 2 = dfrac10 - 2xx^2 - 2x)

( Leftrightarrow dfracxx - 2 = dfrac10 - 2xxleft( x - 2 ight))

(eginarrayl Leftrightarrow dfracx^2xleft( x - 2 ight) = dfrac10 - 2xxleft( x - 2 ight)\ Rightarrow x^2 = 10 - 2x\ Leftrightarrow x^2 + 2x - 10 = 0endarray)

Phương trình trên tất cả (Delta " = 1^2 - 1.left( - 10 ight) = 11 > 0) nên tất cả hai nghiệm (left< eginarraylx = - 1 + sqrt 11 \x = - 1 - sqrt 11 endarray ight.) (thỏa mãn)

Vậy phương trình đang cho tất cả hai nghiệm (x = - 1 + sqrt 11 ;x = - 1 - sqrt 11 ) .


LG d

(displaystyle x + 0,5 over 3 mx + 1 = 7 mx + 2 over 9 mx^2 - 1) 

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp giải phương trình cất ẩn nghỉ ngơi mẫu

Lời giải chi tiết:

(displaystyle x + 0,5 over 3 mx + 1 = 7 mx + 2 over 9 mx^2 - 1) ĐKXĐ: (x e pm 1 over 3)

(eqalign& Rightarrow 2 mx + 1 over 3 mx + 1 = 14 mx + 4 over 9 mx^2 - 1 cr & Leftrightarrow left( 2 mx + 1 ight)left( 3 mx - 1 ight) = 14 mx + 4 cr & Leftrightarrow 6 mx^2 + x - 1 = 14 mx + 4 cr & Leftrightarrow 6 mx^2 - 13 mx - 5 = 0 cr & Delta = ( - 13)^2 - 4.6.( - 5) = 289 cr & sqrt Delta = sqrt 289 = 17 cr & Rightarrow x_1 = 5 over 2(TM) cr & x_2 = - 1 over 3(loại) cr )

Vậy phương trình sẽ cho có 1 nghiệm duy nhất: (displaystyle x = 5 over 2)


LG e

(2sqrt 3 x^2 + x + 1 = sqrt 3 left( x + 1 ight))

Phương pháp giải:

Đưa phương trình đã mang lại về dạng: (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)). Tiếp đến sử dụng bí quyết nghiệm hoặc công thức sát hoạch gọn để tìm nghiệm.

Xem thêm: Lớp Dạy Cầu Lông Ở Hà Nội - 2 Giúp Bạn Chơi Tốt Chỉ Sau 2 Tháng

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl2sqrt 3 x^2 + x + 1 = sqrt 3 left( x + 1 ight)\ Leftrightarrow 2sqrt 3 x^2 - left( sqrt 3 - 1 ight)x + 1 - sqrt 3 endarray)

(eginarraylDelta = left( sqrt 3 - 1 ight)^2 - 8sqrt 3 left( 1 - sqrt 3 ight)\Delta = 3 - 2sqrt 3 + 1 - 8sqrt 3 + 24\ = 28 - 10sqrt 3 \ = 5^2 - 2.5.sqrt 3 + left( sqrt 3 ight)^2\ = left( 5 - sqrt 3 ight)^2endarray)

(eginarraylx_1 = dfracsqrt 3 - 1 - 5 + sqrt 3 4sqrt 3 = dfrac1 - sqrt 3 2\x_2 = dfracsqrt 3 - 1 + 5 - sqrt 3 4sqrt 3 = dfracsqrt 3 3endarray)

Vậy phương trình vẫn cho gồm 2 nghiệm phân biệt.


LG f

(x^2 + 2sqrt 2 x + 4 = 3left( x + sqrt 2 ight)) 

Phương pháp giải:

Đưa phương trình đã cho về dạng: (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)). Tiếp nối sử dụng phương pháp nghiệm hoặc công thức sát hoạch gọn nhằm tìm nghiệm.

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& x^2 + 2sqrt 2 x + 4 = 3left( x + sqrt 2 ight) cr & Leftrightarrow x^2 + left( 2sqrt 2 - 3 ight)x + 4 - 3sqrt 2 = 0 cr & Delta = 8 - 12sqrt 2 + 9 - 16 + 12sqrt 2 = 1 cr & sqrt Delta = 1 cr & Rightarrow x_1 = 3 - 2sqrt 2 + 1 over 2 = 2 - sqrt 2 cr & x_2 = 3 - 2sqrt 2 - 1 over 2 = 1 - sqrt 2 cr )

Vậy phương trình đang cho tất cả 2 nghiệm phân biệt.

Xem thêm: Bài Hát Hãy Trả Lời Bài Hát Em Hỏi Anh Có Khi Nào Con Sông Kia

cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp cameraquansat24h.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.