BÀI 57 TRANG 25 SGK TOÁN 8 TẬP 1

     

(eqalign& x^2-4x + 3 = x^2-x - 3x + 3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =left( x^2 - x ight) + left( - 3x + 3 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,= xleft( x - 1 ight) - 3left( x - 1 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) cr )

Cách 2:

(eginarraylx^2 - 4x + 3\ = x^2 - 4x + 4 - 4 + 3\ = left( x^2 - 4x + 4 ight) - 1\ = left( x^2 - 2.x.2 + 2^2 ight) - 1\ = left( x - 2 ight)^2 - 1^2\ = left( x - 2 + 1 ight)left( x - 2 - 1 ight)\ = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight)endarray) 


LG b.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

(x^2 + 5x + 4);

Phương pháp giải:

Áp dụng những phương pháp: nhóm, tách, thêm sút để mở ra nhân tử chung.

Tách (5x=4x+x)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& x^2 + 5x + 4 = x^2 + 4x + x + 4 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = left( x^2 + 4x ight) + left( x + 4 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = xleft( x + 4 ight) + left( x + 4 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x + 4 ight)left( x + 1 ight) cr )


LG c.

(x^2 - x - 6);

Phương pháp giải:

Áp dụng những phương pháp: nhóm, tách, thêm bớt để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm Na Và Al Cho M Gam X Vào Một Lượng Dư Nước Thì Thoát Ra V Lít Khí

Tách (-x=2x-3x)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& x^2-x-6 = x^2 + 2x-3x-6 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,= left( x^2 + 2x ight) + left( - 3x - 6 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = xleft( x m + m 2 ight) - 3left( x + 2 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = left( x + 2 ight)left( x - 3 ight) cr )


LG d.

(x^4 + 4)

(Gợi ý): Thêm và bớt (4x^2) vào đa thức vẫn cho).

Xem thêm: Phép Biện Chứng Duy Vật Là Gì ? (Cập Nhật 2022) Phép Biện Chứng Duy Vật

Phương pháp giải:

Áp dụng những phương pháp: nhóm, tách, thêm giảm để mở ra nhân tử chung. 

Lời giải chi tiết:

(eqalign& x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4-4x^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = left( x^4 + 4x^2 + 4 ight) - 4x^2cr&,,,,,,,,,,,,,,,,; = left< left( x^2 ight)^2 + 2.x^2.2 + 2^2 ight> - 4x^2,,,, cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2)^2-left( 2x ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2-2x)(x^2 + 2 + 2x) cr )

cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 265 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp cameraquansat24h.vn


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.