Bài 5 trang 142 sgk toán 11

     

(displaystylemathop lim limits_x o 2 x + 3 over x^2 + x + 4)

Phương pháp giải:

Hàm số xác định tại (2) nên (mathop lim limits_x o 2 fleft( x ight) = fleft( 2 ight))

Lời giải chi tiết:

(displaystyle mathop lim limits_x o 2 x + 3 over x^2 + x + 4 = 2 + 3 over 2^2 + 2 + 4 = 1 over 2)

LG b

(displaystylemathop lim limits_x o - 3 x^2 + 5x + 6 over x^2 + 3x)

Phương pháp giải:

Phân tích tử và mẫu mã thành nhân tử với rút gọn.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 142 sgk toán 11

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& mathop lim limits_x o - 3 x^2 + 5x + 6 over x^2 + 3xcr &= mathop lim limits_x o - 3 (x + 2)(x + 3) over x(x + 3) cr&= mathop lim limits_x o - 3 x + 2 over x cr & = - 3 + 2 over - 3 = 1 over 3 cr )

LG c

(displaystylemathop lim limits_x o 4^ - 2x - 5 over x - 4)

Phương pháp giải:

Đánh giá số lượng giới hạn dạng (dfracL0)

Lời giải bỏ ra tiết:

(displaystylemathop lim limits_x o 4^ - 2x - 5 over x - 4)

Ta có: (mathop lim limits_x o 4^ - (2x - 5) =2.4-5= 3 > 0)

và (left{ matrix{x - 4

LG d

(mathop lim limits_x o + infty ( - x^3 + x^2 - 2x + 1))

Phương pháp giải:

Đặt (x^3) làm nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

(mathop lim limits_x o + infty ( - x^3 + x^2 - 2x + 1) )

(displaystyle = mathop lim limits_x o + infty x^3( - 1 + 1 over x - 2 over x^2 + 1 over x^3))

 

Vì (mathop lim limits_x o + infty x^3 = + infty ) cùng (mathop lim limits_x o + infty left( - 1 + dfrac1x - dfrac2x^2 + dfrac1x^3 ight) = - 1

LG e

(displaystylemathop lim limits_x o - infty x + 3 over 3x - 1)

Phương pháp giải:

Chia cả tử với mẫu mang đến (x).

Xem thêm: Unit 4 Lớp 9: Listen Unit 4: Learning A Foreign Language, Listen Unit 4: Learning A Foreign Language

Lời giải chi tiết:

(eqalign& mathop lim limits_x o - infty x + 3 over 3x - 1 = mathop lim limits_x o - infty x(1 + 3 over x) over x(3 - 1 over x) cr và = mathop lim limits_x o - infty 1 + 3 over x over 3 - 1 over x cr & = dfrac1 + mathop lim limits_x o - infty dfrac3x - 3 - mathop lim limits_x o - infty dfrac1x cr &= dfrac1 + 0 - 3 - 0= 1 over 3 cr )

LG f

(displaystyle mathop lim limits_x o - infty sqrt x^2 - 2x + 4 - x over 3x - 1)

Phương pháp giải:

Chia cả tử và mẫu mang lại (x).

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Ưu Nhược Điểm Của Bản Thân Trên Cv Ấn Tượng, Ưu Điểm Và Nhược Điểm Là Gì

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& mathop lim limits_x o - infty sqrt x^2 - 2x + 4 - x over 3x - 1 cr&= mathop lim limits_x o - infty sqrt 1 - 2 over x + 4 over x^2 - x over 3x - 1 cr &= mathop lim limits_x o - infty - xsqrt 1 - 2 over x + 4 over x^2 - x over x(3 - 1 over x)cr& = mathop lim limits_x o - infty - sqrt 1 - 2 over x + 4 over x^2 - 1 over 3 - 1 over x cr &= dfrac - sqrt 1 - 0 + 0 - 13 - 0= - 2 over 3 cr ).

 


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + cameraquansat24h.vn"Ví dụ: "Bài 5 trang 142 SGK Đại số cùng Giải tích 11 cameraquansat24h.vn"