Bài 48 Trang 32 Sgk Toán 8 Tập 2

     

Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh(A) và(B) là(4) triệu. Năm nay, dân số của tỉnh(A) tăng thêm(1,1\%,) còn số lượng dân sinh của tỉnh(B) tăng thêm(1,2\%.) mặc dù thế số dân của tỉnh(A) trong năm này vẫn nhiều hơn thế nữa tỉnh(B) là(807200) người. Tính số dân thời gian trước của mỗi tỉnh.
Bạn đang xem: Bài 48 trang 32 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) (triệu) là số dân thời gian trước của tỉnh(A, (0 Số dân tỉnh(B) thời gian trước là(4000000 - x)Số dân của tỉnh(A) năm nay:(x + 1,1\% x = 1,011.x)Số dân của tỉnh(B) năm nay:((4000000 - x) + 1,2\% (4000000 - x) = 1,012(4000000 - x))Vì số dân tỉnh(A) năm nay hơn tỉnh(B) là(807200) bạn nên ta gồm phương trình:(1,011x - 1,012(4000000 - x) = 807200)(Leftrightarrow 1,011x - 4048000 + 1,012x = 807200)(Leftrightarrow 2,023x = 4855200)(Leftrightarrow x = 2400000)(thỏa mãn điều kiện)Vậy số lượng dân sinh tỉnh(A) là(2.400.000) ngườiDân số tỉnh(B) là(1.600.000) người

Ghi nhớ: các bước giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình- chọn ẩn số với đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số:- Biểu diễn các đại lượng chưa chắc chắn theo ẩn và các đại lượng vẫn biết- Lập phương trình biểu thị mỗi liên hệ giữa chúng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: khám nghiệm xem trong số nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều khiếu nại của ẩn, nghiệm như thế nào không, rồi kết luận.

 


*

Tham khảo giải thuật các bài tập rèn luyện (trang 31) khác • Giải bài xích 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một số trong những tự nhiên có... • Giải bài 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm số tự nhiên và thoải mái có hai... • Giải bài bác 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm phân số tất cả đồng... • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm kiểm tra Toán... • Giải bài bác 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xí nghiệp kí hợp... • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người lái xe ô tô... • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An gởi vào quỹ... • Giải bài bác 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm ngoái, tổng thể dân... • Giải bài 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan bao gồm một miếng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học 8
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài bác 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7


Xem thêm: Hình Thái Kinh Tế Xã Hội Là Gì? 5 Hình Thái Kinh Tế Xã Hội? (CậP NhậT 2022)

Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Thi Mover Bao Nhiêu Điểm Đậu, Cách Tính Điểm Thi Cambridge Starters

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12