Bài 46 trang 76 sgk toán 7 tập 2

     

Cho tía tam giác cân(ABC, ,DBC, ,EBC) tất cả chung đáy(BC.) chứng minh ba điểm(A,, D,, E) thẳng hàng.
Bạn đang xem: Bài 46 trang 76 sgk toán 7 tập 2

*

- vì tam giác(ABC) cân tại(A) nên(AB = AC.) Suy ra(A) nằm trê tuyến phố trung trực của(BC) (định lí 2).- Tương tự: điểm(D) và(E) cũng nằm trên đường trung trực của BC.Vậy cha điểm(A, ,D,, E) thẳng hàng (đpcm).

Lưu ý: Tập hợp những điểm giải pháp đều nhị mút của một quãng thẳng là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp đó.


*Xem thêm: Đặc Sản Rạch Giá, Kiên Giang, Những Món Đặc Sản Rạch Giá Nhất Định Phải Thử

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 7: đặc thù ba con đường trung trực của tam giác - luyện tập (trang 76-77) khác • Giải bài 44 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Gọi(M) là điểm... • Giải bài 45 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng minh đường... • Giải bài xích 46 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho tía tam giác... • Giải bài xích 47 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hai điểm(M,... • Giải bài xích 48 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 nhị điểm(M)... • Giải bài 49 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hai xí nghiệp được xây... • Giải bài bác 50 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một tuyến phố quốc... • Giải bài xích 51 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho đường...


Xem thêm: Thực Hành Đọc Bản Đồ Việt Nam Bài 27, Địa Lí 8 Bài 27: Thực Hành Đọc Bản Đồ Việt Nam

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7