Bài 44 Trang 24 Sgk Toán 6 Tập 1

     

home » Giải Toán Lớp 6 Trang 24 bài xích 44 » Giải Toán Lớp 6: bài 44 Trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 - TopLoigiai


*
Hỏi đáp Giải Toán lớp 6 ADVERTISEMENT GIẢI TOÁN LỚP 6 TẬP 1 - PHẦN SỐ HỌC CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN BÀI 6. PHÉP TRỪ VÀ PHÉP phân tách Đặt câu hỏi bài xích 44 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Mục lục ngôn từ

Bài 6: Phép trừ với phép chia

Bài 6: Phép trừ với phép chia

Bài 44 (trang 24 sgk Toán 6 Tập 1)

Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) x : 13 = 41; b) 1428 : x = 14; c) 4x : 17 = 0;

d) 7x - 8 = 713; e) 8(x - 3) = 0; g) 0 : x = 0.

Bạn đang xem: Bài 44 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Lời giải:

a) x : 13 =41

x = 41.13

x = 533.

b) 1428 : x = 14;

x = 1428 : 14

x = 102

c) 4x : 17 = 0

4x = 0.17

4x = 0

x = 0.

d) 7x – 8 = 713

7x = 713 + 8

7x = 721

x = 721 : 7

x = 103.

Xem thêm: Bài Thơ: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư Nghĩa Là Gì, Bài Thơ Nam Quốc Sơn Hà

e) 8(x – 3) = 0

x – 3 = 0

x = 3.

g) 0 : x = 0.

Nhận xét: 0 chia cho rất nhiều số thoải mái và tự nhiên khác 0 đều bằng 0.

Xem thêm: Giải Vnen Toán 6 Bài 6: Phép Cộng Và Phép Nhân, Phép Cộng Và Phép Nhân

Do đó 0 : x = 0 với mọi x ∈ N*.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán lớp 6

*
Đặt thắc mắc

Từ khóa » Giải Toán Lớp 6 Trang 24 bài xích 44