Bài 41 trang 24 sgk toán 6 tập 2

     

Đối cùng với phân số ta gồm tính chất: Nếu(dfracab > dfraccd)và(dfraccd > dfracpq)thì(dfracab > dfracpq). Dựa vào tính hóa học này hãy so sánh:

(a) ,, dfrac67 , extvà , dfrac1110) (b) ,, dfrac419-723 , extvà , dfrac-697-313)
Bạn đang xem: Bài 41 trang 24 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

a) so sánh phân nhị phân số trên với(1)

b) so sánh hai phân số bên trên với(0)

Bài giải:

a) Ta có:

(dfrac67 hay(dfrac67 (1)

(dfrac1110 > dfrac1010)hay(dfrac1110 > 1) (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra:(f dfrac67

b)Ta có:

(dfrac419-723 = dfrac-419723 (3)

(dfrac-697-313 = dfrac697313 > 0)(4)

Từ (3) với (4), suy ra:(f dfrac419-723

Nhận xét:

+) Để đối chiếu hai phân số không cùng mẫu ngoài cách quy đồng ta còn tồn tại thêm cách đối chiếu với phân số trung gian, đối chiếu với(0), so sánh với(1)

+) Phân số có tử và chủng loại là nhì số nguyên cùng dấu thì béo hơn(0)(phân số dương)

+) Phân số có tử và mẫu là nhị số nguyên khác lốt thì nhỏ dại hơn(0)(phân số âm)

 


Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 6: đối chiếu phân số khác • Giải bài 37 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp hợp... • Giải bài bác 38 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) thời hạn nào dài... • Giải bài xích 39 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lớp 6B bao gồm (dfrac45)... • Giải bài 40 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lưới làm sao sẫm nhất?a)... • Giải bài xích 41 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đối cùng với phân số ta...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 6: đối chiếu phân số
• Giải bài 37 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 38 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 39 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 40 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 41 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6


Xem thêm: Cách Dùng Cấu Trúc The Last Time Tiếng Anh, Cấu Trúc The Last Time

Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài Soạn Siêu Ngắn: Ôn Dịch Thuốc Lá, Ôn Dịch, Thuốc Lá

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12