Bài 4 trang 98 sgk toán hình 11

     
Trong không gian cho nhị tam giác phần đa ABC với ABC" tất cả chung cạnh AB và bên trong hai phương diện phẳng khác nhau. điện thoại tư vấn M, N, P, Q theo lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC" và C"A.


Bạn đang xem: Bài 4 trang 98 sgk toán hình 11

*

Sử dụng công thức(overrightarrowa.overrightarrowb=|a||b|cosleft( overrightarrowa,overrightarrowb ight) )
a) Ta có:(eginaligned & overrightarrowAB.overrightarrowCC"=overrightarrowAB.left( overrightarrowAC"-overrightarrowAC ight) \ & =overrightarrowAB.overrightarrowAC"-overrightarrowAB.overrightarrowAC \ và =AB.AC".cos60^o-AB.AC.cos 60^o \ và =0,,,left( extvì,AC"=AC ight) \ endaligned )b) VìM, N, P, Q theo lần lượt là trung điểm của những cạnh AC, CB, BC" với C"A.nên(left{ eginaligned & QP//AB;,QP=dfrac12AB \ và MN//AB;,MN=dfrac12AB \ endaligned ight.\Rightarrow left{ eginaligned & QP//MN \ & QP=MN \ endaligned ight. )Suy ra,(MNPQ) là hình bình hành.Mặt khác, ta lại có:(left{ eginaligned & MQ//CC" \ & MN//AB \ và ABot CC" \ endaligned ight.Rightarrow MQot MN )Do vậy,(MNPQ) là hình chữ nhật.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 2: hai đường thẳng vuông góc khác • Giải bài bác 1 trang 97 – SGK môn Hình học lớp 11 cho hình lập phương... • Giải bài bác 2 trang 97 – SGK môn Hình học tập lớp 11 mang lại tứ diện ABCD.a)... • Giải bài bác 3 trang 97 – SGK môn Hình học tập lớp 11 a) Trong không gian nếu... • Giải bài xích 4 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 Trong không gian cho nhị tam... • Giải bài bác 5 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 cho hình chóp tam... • Giải bài 6 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 Trong không khí cho hai... • Giải bài 7 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 cho S là diện tích s của... • Giải bài bác 8 trang 98 – SGK môn Hình học tập lớp 11 cho tứ diện ABCD...


Xem thêm: Tình Yêu Là Nâng Đỡ Nhau Lúc Tuổi Già, Nâng Đỡ Nhau Lúc Tuổi Già

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và xác suất - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song - Hình học 11 •Chương 3: dãy số - cấp số cùng và cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không khí - Hình học 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 11
Bài 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc
• Giải bài 1 trang 97 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 97 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài 3 trang 97 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài 4 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài bác 5 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài xích 6 trang 98 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài xích 7 trang 98 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài xích 8 trang 98 – SGK môn Hình học tập lớp 11


Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Trang 128 Sgk Toán 3, Bài 1, 2, 3 Trang 128 Sgk Toán 3

Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng Chương 2: tổ hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ tuy vậy song Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cung cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không gian Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm