Bài 4 Trang 53 Sgk Hình 11

     

Cho tư điểm(A, B, C) và(D) không đồng phẳng. điện thoại tư vấn (G_A,G_B, G_C, G_D)lần lượt là trọng tâm của những tam giác (BCD, CDA, ABD, ABC). Chứng minh rằng(AG_A, BG_B, CG_C, DG_D) đồng quy.
Bạn đang xem: Bài 4 trang 53 sgk hình 11

*

Gọi(I) là trung điểm của (CD).

Ta có:(G_Ain BI,G_Bin AI)

Gọi(G=AG_Acap BG_B )

Ta có:(dfracIG_AIB=dfracIG_BIA=dfrac13 ext nên, G_AG_B//AB )

Suy ra(dfracGAGG_A=dfracABG_AG_B=3 )

Tương từ ta cũng có:(CG_C,,DG_D) cũng cắt(AG_A) tại(G’, G’’)

Và( dfracG"AG"G_A=3;,dfracG""AG""G_A=3 )

Như vậy(Gequiv G"equiv G"" )

Hay(AG_A, BG_B, CG_C, DG_D) đồng quy.


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 1: Đại cương cứng về đường thẳng và mặt phẳng khác • Giải bài xích 1 trang 53 – SGK môn Hình học tập lớp 11 cho điểm A ko nằm... • Giải bài 2 trang 53 – SGK môn Hình học tập lớp 11 gọi M là giao điểm... • Giải bài 3 trang 53 – SGK môn Hình học lớp 11 Cho bố đường... • Giải bài 4 trang 53 – SGK môn Hình học lớp 11 Cho bốn điểm(A,... • Giải bài xích 5 trang 53 – SGK môn Hình học lớp 11 cho tứ giác ABCD nằm... • Giải bài bác 6 trang 54 – SGK môn Hình học tập lớp 11 Cho tư điểm A, B, C và... • Giải bài bác 7 trang 54 – SGK môn Hình học lớp 11 Cho tứ điểm A, B, C và... • Giải bài 8 trang 54 – SGK môn Hình học tập lớp 11 mang lại tứ diện ABCD. Call M... • Giải bài xích 9 trang 54 – SGK môn Hình học lớp 11 mang đến hình chóp S.ABCD có... • Giải bài xích 10 trang 54 – SGK môn Hình học tập lớp 11 đến hình chóp S.ABCD có AB...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song - Hình học 11 •Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Tình dục vuông góc trong không gian - Hình học tập 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11


Xem thêm: Giải Bài 26 Trang 88 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 26 Trang 88 Toán 9 Tập 1

bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 11
Bài 1: Đại cương cứng về đường thẳng cùng mặt phẳng
• Giải bài xích 1 trang 53 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 53 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 53 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài 4 trang 53 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài bác 5 trang 53 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài 6 trang 54 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài bác 7 trang 54 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài xích 8 trang 54 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài xích 9 trang 54 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài bác 10 trang 54 – SGK môn Hình học tập lớp 11


Xem thêm: Why We Can"T Live Without Books In Pictures And Words, Unimaginable!

Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng Chương 2: tổng hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ tuy nhiên song Chương 3: dãy số - cấp số cùng và cấp cho số nhân Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không gian Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm