Bài 4 trang 27 sgk toán 7 tập 2

     

Một ngày mùa hè, buổi sáng ánh nắng mặt trời là (t) độ, buổi trưa nhiệt độ tăng lên (x) độ so với buổi sáng, chiều tối lúc khía cạnh trời lặn ánh sáng lại giảm đi (y) độ đối với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ thời gian mặt trời lặn của ngày đó theo (t, x, y).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 27 sgk toán 7 tập 2


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Xác định nhiệt độ tại những thời điểm.

- Buổi sáng

- Buổi trưa

- Buổi chiều

Dựa vào đề bài lập biểu thức biểu hiện mối quan hệ của nhiệt độ giữa những thời điểm với nhau.


Lời giải đưa ra tiết

Buổi sáng nhiệt độ là (t) độ.

Xem thêm: Cycling And Karate Are Among Her Hobbies = ______, Cycling And Karate Are Among Her Hobbies

Buổi trưa nhiệt độ độ tăng lên (x) độ yêu cầu nhiệt độ giữa trưa là (t + x) độ.

Buổi chiều sức nóng độ giảm xuống (y) độ so với buổi trưa nên ánh nắng mặt trời buổi chiều là (t + x - y) độ.

Xem thêm: Bài Tập Bê Tông Cốt Thép 1 Có Lời Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1

Vậy biểu thức đại số biểu hiện nhiệt độ cơ hội mặt trời lặn của ngày đó là: (t + x - y) độ.


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + cameraquansat24h.vn"Ví dụ: "Bài 4 trang 27 SGK Toán 7 tập 2 cameraquansat24h.vn"