Bài 4 trang 132 sgk toán 11

     

Sử dụng nguyên tắc tìm giới hạn của thương (fracfleft( x ight)gleft( x ight))

(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)) 

 (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight))

Dấu của (gleft( x ight))

 (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) over gleft( x ight))

 (L)

 ( pm infty )

Tùy ý

0

 (L > 0)

 

0

+

 ( + infty )

-

 ( - infty )

 (L

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có (undersetx ightarrow 2lim (x - 2)^2= 0) với ((x - 2)^2> 0) cùng với (∀x ≠ 2) và (undersetx ightarrow 2lim (3x - 5) = 3.2 - 5 = 1 > 0).

Do đó (undersetx ightarrow 2lim) (dfrac3x -5(x-2)^2 = +∞).
Bạn đang xem: Bài 4 trang 132 sgk toán 11

LG b

(undersetx ightarrow 1^-lim) (frac2x -7x-1)

Phương pháp giải:

Sử dụng nguyên tắc tìm giới hạn của thương (fracfleft( x ight)gleft( x ight))

(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)) 

 (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight))

Dấu của (gleft( x ight))

 (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) over gleft( x ight))

 (L)

 ( pm infty )

Tùy ý

0

 (L > 0)

 

0

+

 ( + infty )

-

 ( - infty )

 (L

 

Lời giải chi tiết:

Ta có (undersetx ightarrow 1^-lim (x - 1)=0) với (x - 1

*
Bình luận
*
phân chia sẻXem thêm: 23 Tuổi Là Tuổi Con Gì ? 23 Tuổi Con Gì? 23 Hợp Tuổi Nào? Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 23 Nữ Mạng

Bình chọn:

4.2 bên trên 72 phiếu

Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 8 - Language Focus 1 ( Bài 6 Theo Sách Giáo Khoa)

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay