Bài 39 sgk toán 7 tập 2 trang 43

     

Ta có (Pleft( x ight) = 2 + 5x^2 - 3x^3 + 4x^2 - 2x )(,- x^3 + 6x^5)

- Thu gọn (P(x))

*

Sắp xếp những hạng tử của P(x) theo lũy thừa sút của biến:

(Pleft( x ight) = 6x^5-4x^3 + 9x^2-2x + 2)
Bạn đang xem: Bài 39 sgk toán 7 tập 2 trang 43

LG b

Viết các hệ số không giống (0) của đa thức (P(x)).

Phương pháp giải:

Viết những hệ số của các hạng tử có trong đa thức

Giải chi tiết:

Hệ số tối đa là (6) (hệ số của lũy vượt bậc 5) 

Hệ số của lũy thừa bậc (3) là (-4)

Hệ số của lũy vượt bậc (2) là (9)

Hệ số của lũy thừa bậc (1) là (-2)

Hệ số thoải mái là (2).

cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Giải Bài 158 Trang 60 Sgk Toán 6 Tập 1 58 Trang 60 Sgk Toán 6 Tập 1

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Văn 12 Tuyên Ngôn Độc Lập Phần Tác Phẩm Ngữ Văn 12, Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngắn Gọn Nhất

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.