Bài 37 trang 79 sgk toán 8 tập 2

     

Giải bài 37 trang 79 SGK Hình học 8 tập 2 cụ thể nhất: Hình 44 cho biết góc EBA = góc BDC.

Bạn đang xem: Bài 37 trang 79 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 79 SGK Hình học tập 8 tập 2 chi tiết nhất ở trong chương III của tam giác đồng dạng và là bài bác 7: Trường phù hợp đồng dạng vật dụng ba

Đề bài

a) vào hình vẽ, tất cả bao nhiêu tam giác vuông? Hãy kể tên những tam giác đó.

b) cho thấy (AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cm). Hãy tính độ dài các đoạn trực tiếp (CD, BE, BD) với (ED) (làm tròn mang lại chữ số thập phân lắp thêm nhất).

c) So sánh diện tích s tam giác (BDE) cùng với tổng diện tích s hai tam giác (AEB) và (BCD).

*
Giải bài 37 trang 79 SGK Toán 8 tập 2

Phương pháp và giải mã chi tiết

Ta có: (widehatEBA = widehatBDC) (giả thiết) mà (widehatBDC + widehatCBD=90^0)

( Rightarrow widehatEBA + widehatCBD=90^0)

Vậy (widehatEBD = 180^0 - (widehatEBA+ widehatCBD))(, = 180^o - 90^o = 90^o)

Vậy trong hình mẫu vẽ có tía tam giác vuông đó là:

(∆ABE, ∆CBD, ∆EBD.)

b) (∆ABE) cùng (∆CDB) có:

(widehatA = widehatC=90^o)

(widehatABE= widehatCDB) (giả thiết)

( Rightarrow ∆ABE ∽ ∆CDB) (g-g)

( Rightarrow dfracABCD = dfracAECB) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

( Rightarrow CD = dfracAB.CBAE = 18, (cm))

- Áp dụng định lí pitago ta có:

( ∆ABE) vuông trên (A)

( Rightarrow BE = sqrtAE^2+AB^2) (,=sqrt10^2+15^2) ( approx 18, (cm)).

(∆BCD) vuông tại (C)

( Rightarrow BD = sqrt BC^2 + DC^2 ) (= sqrt 12^2 + 18^2 approx 21,6,,cm)

(∆EBD) vuông trên (B)

( Rightarrow ED = sqrtEB^2+BD^2) (=sqrt325+ 468 approx 28,2, (cm))

c) Ta có:

(S_ABE + S_DBC)

(= dfrac12AE.AB + dfrac12BC.CD)

(= dfrac12. 10.15 + dfrac12.12.18)

(= 75 + 108 = 183;cm^2).

Ta có: (A mE//DC,,left( ext thuộc ot AC ight) Rightarrow ) (ACDE) là hình thang.

Xem thêm: 4 Cách Làm Bình Cắm Hoa Từ Chai Nhựa Đơn Giản Độc Đáo Vô Cùng

(S_ACDE = dfrac12.(AE + CD).AC)

(= dfrac12.(10 + 18).27= 378;cm^2)

( Rightarrow S_EBD = S_ACDE - (S_ABE+ S_DBC))(; = 378 - 183 = 195,cm^2)

(S_EBD> S_ABE + S_DBC) (( 195 > 183)).

Các kiến thức và kỹ năng được áp dụng để giải bài 37 trang 79 SGK Toán 8 tập 2

Áp dụng:

- Định lí: Nếu nhì góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác kia đồng dạng.

- tính chất hai tam giác đồng dạng.

- Định lí Pitago.

- công thức tính diện tích s tam giác, diện tích s hình thang.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đếm Số Lần Xuất Hiện Của Từ Trong Chuỗi Con Trong C#

Giải bài 37 trang 79 SGK Hình học tập 8 tập 2 chi tiết nhất được đăng ở siêng mục Giải Toán 8 và biên soạn theo phần Toán hình 8 thuộc SKG Toán lớp 8. Bài bác giải toán lớp 8 được soạn bởi những thầy cô giáo dạy xuất sắc toán tư vấn, trường hợp thấy xuất xắc hãy share và comment để nhiều bạn khác cùng học tập.