Bài 36 trang 87 sgk toán 6 tập 2

     

Cho nhị tia(Oy, , Oz) cùng nằm bên trên một nửa mặt phẳng tất cả bờ cất tia (Ox). Biết góc (widehatxOy = 30^o,, widehatxOz = 80^o). Vẽ tia phân giác(Om) của góc (xOy). Vẽ tia phân giác(On) của góc (yOz). Tính(widehatmOn.)
Bạn đang xem: Bài 36 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Cách 1: Tính(widehatyOz)sau đó tính(widehatmOy, , widehatyOn)rồi tính(widehatmOn.)

Cách 2: Tính(widehatmOn = dfracwidehatxOz2)

Bài giải:

*

Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ đựng tia(Ox)có(widehatxOy = 30^o

Do đótia(Oy)nằm thân hai tia(Ox)và(Oz)

Nên:(widehatxOy + widehatyOz = widehatxOz)(1)

+)(Om)là tia phân giác của góc(xOy)nên:(widehatxOm = widehatmOy = dfracwidehatxOy2)(2)

+)(On)là tia phân giác của góc(yOz)nên:(widehatyOn = widehatnOz = dfracwidehatyOz2)(3)

Từ (1), (2), (3) suy ra:

(widehatmOn =widehatmOy + widehatyOn = dfracwidehatxOy2 + dfracwidehatyOz2 = dfracwidehatxOz2 = dfrac80^o2 = 40^o)

Nhận xét: Góc giữa hai tia phân giác của nhị góc kề bằng nửa tổng của nhì góc đó

 


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 6: Tia phân giác của góc - rèn luyện trang 87 khác • Giải bài 30 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trên cùng một nửa mặt... • Giải bài 31 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Vẽ góc(xOy) có... • Giải bài bác 32 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 bao giờ ta kết luận... • Giải bài bác 33 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ nhị góc kề bù (xOy,... • Giải bài bác 34 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ nhị góc kề bù (xOy,... • Giải bài 35 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ góc bẹt (xOy). Vẽ... • Giải bài xích 36 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến hai tia(Oy, ,... • Giải bài bác 37 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang đến hai tia(Oy, ,...
Mục lục Lớp 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 1: Trái Đất - Giải bài bác tập SGK Địa lý 6 •Unit 1 - giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My new school - Giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách bắt đầu tập 1 •Mở đầu sinh học tập - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta - Phần 2: lịch sử hào hùng Việt nam từ bắt đầu đến vậy kỉ X •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài bác tập SGK thiết bị lý 6 •Chương 2: Góc - Hình học •: Chương 2: những thành phần tự nhiên của Trái Đất - Giải bài xích tập SGK Địa lý 6 •Unit 2- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My trang chủ - Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Đại cưng cửng về giới Thực đồ - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt phái nam từ bắt đầu đến gắng kỉ X •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài xích tập SGK thứ lý 6 •Unit 3- giờ Anh Lớp 6: My friends - Giải bài xích tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách mới tập 1 •Chương 1: Tế bào thực thiết bị - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 3: thời kì Bắc thuộc và tranh đấu giành hòa bình - Phần 2: lịch sử hào hùng Việt phái nam từ nguồn gốc đến gắng kỉ X •Chương 3: Phân số - Số học •Chương 2: Rễ - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 4: cách ngoặt lịch sử dân tộc ở đầu nỗ lực kỉ X - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt nam từ bắt đầu đến nắm kỉ X •Chương 3: Thân - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 4: Lá - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 7: Quả cùng hạt - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 8: các nhóm thực đồ gia dụng - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 9: vai trò của thực đồ dùng - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6
bài bác trước bài bác sau


Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Tả Ông Tiên Theo Trí Tưởng Tượng Của Em Hay Nhất

Lớp 6
Bài 6: Tia phân giác của góc - rèn luyện trang 87
• Giải bài xích 30 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 32 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 33 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 34 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 35 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 36 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 37 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 5 Vật Lý 9 Bài 5 : Đoạn Mạch Song Song Sgk, Giải Vật Lí 9 Bài 5: Đoạn Mạch Song Song Sgk

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 1: Trái Đất Unit 1 - giờ Anh Lớp 6: My new school mở đầu sinh học tập Chương 1: Buổi đầu lịch sử hào hùng nước ta Chương 1: Cơ học Chương 2: Góc : Chương 2: những thành phần tự nhiên và thoải mái của Trái Đất Unit 2- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My trang chủ Chương 2: Số nguyên Đại cương cứng về giới Thực vật dụng Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc Chương 2: Nhiệt học Unit 3- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My friends Chương 1: Tế bào thực trang bị Chương 3: giai đoạn Bắc nằm trong và đương đầu giành độc lập Chương 3: Phân số Chương 2: Rễ Chương 4: cách ngoặt lịch sử hào hùng ở đầu ráng kỉ X Chương 3: Thân Chương 4: Lá Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7: Quả cùng hạt Chương 8: những nhóm thực đồ dùng Chương 9: vai trò của thực trang bị Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y