Bài 30 Trang 48 Sgk Toán 8 Tập 2

     

Một người dân có số tiền không quá (70000) đồng gồm (15) tờ giấy bội bạc với hai các loại mệnh giá: loại (2000) đồng với loại (5000) đồng. Hỏi fan đó gồm bao nhiêu tờ giấy bạc đãi loại (5000) đồng?
Bạn đang xem: Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Gọi (x) là số tờ giấy tệ bạc loại (5000) đồng ((x > 0, , x in mathbb Z))Số tờ giấy bạc đãi loại (2000) đồng là (15 - x) (tờ)Số tiền (5000) đồng là (5000x) (đồng)Số tiền (2000) đồng là (2000(15 - x)) đồngTheo đề bài ta bao gồm phương trình:(5000x + 2000(15 - x) ≤ 70000)(Leftrightarrow 5000x + 30000 - 2000x ≤ 70000)(Leftrightarrow 3000x ≤ 40000)(Leftrightarrow x ≤ 13,(3))Vì (x) là số nguyên dương nên (x) hoàn toàn có thể là số nguyên dương từ (1) đến (13.) Hay (x) rất có thể nhận những giá trị là (1;, 2;, 3;, ...; ,13)Vậy số tờ giấy tệ bạc loại (5000) đồng bạn ấy rất có thể có là những số nguyên dương thỏa mãn (1 ≤ x ≤ 13.)

Lưu ý: lúc nhân nhị vế của bất phương trình với thuộc số khác (0,) ta phải:- không thay đổi chiều bất phương trình trường hợp số kia dương;- Đổi chiều bất phương trình trường hợp số đó âm.


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập luyện tập (trang 48-49) khác • Giải bài xích 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho bất phương... • Giải bài 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm(x) sao cho:a) Giá... • Giải bài xích 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người dân có số... • Giải bài xích 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các bất phương... • Giải bài 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: trong một kì thi,... • Giải bài 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Tìm sai trái trong...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học tập 8


Xem thêm: Nga Và Việt Nam Cần Có Những Công Trình Hợp Tác Giữa Việt Nam Và Nga

bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 48-49)
• Giải bài 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Áp Dụng Hình Phạt Đối Với Tội Trộm Cắp Tài Sản, Điều 138 Bộ Luật Hình Sự

Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo