BÀI 3 TRANG 100 SGK TOÁN 9

     

b) trường hợp một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn nước ngoài tiếp thì tam giác chính là tam giác vuông.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 100 sgk toán 9


*

a) Xét tam giác ABC vuông tại A. Gọi O là trung điểm của BC.

Xem thêm: Giải Bài 9 Trang 9 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Toán Lớp 6: Bài 9 Trang 9 Sgk Toán 6 Tập 2

Ta có(OA = OB = OC) (tính hóa học trung đường trong tam giác vuông)

Suy ra O là trọng điểm của đường tròn đi qua A, B, C.

Xem thêm: Thước Đo Mực Nước Trong Bồn Giá Sỉ, Giá Bán Buôn, Thước Đo Mực Nước Trong Bồn

Vậy trọng điểm của con đường tròn ngoại tiếp ΔABC là trung điểm của cạnh huyền BC. (đpcm)

b) Xét tam giác ABC nội tiếp con đường tròn (O) đường kính BC, ta có:

(OA = OB = OC)

Tam giác ABC có đường trung tuyến AO bằng nửa cạnh BC yêu cầu suy ra tam giác ABC vuông tại A. (đpcm)

Ghi nhớ:

a) tâm của đường tròn nước ngoài tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền

b) trường hợp một tam giác gồm một cạnh là 2 lần bán kính của mặt đường tròn nước ngoài tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông.


Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 1: Sự khẳng định đường tròn. đặc điểm đối xứng của con đường tròn. Khác • Giải bài 1 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại hình chữ... • Giải bài bác 2 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy nối mỗi ô ở... • Giải bài xích 3 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 chứng tỏ các... • Giải bài 4 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trên mặt phẳng... • Giải bài xích 5 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố. Một tờ bài... • Giải bài xích 6 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trong số biển báo giao... • Giải bài bác 7 trang 101 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy nối từng ô ở... • Giải bài xích 8 trang 101 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến góc nhọn xAy và... • Giải bài 9 trang 101 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố:a) Vẽ hình hoa...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9