Bài 29 Trang 85 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Gọi (Ot, Ot") là hai tia nằm trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ là đường thẳng (xy) trải qua (O.) Biết (widehatxOt=30^0,) (widehatyOt"=60^0.) Tính số đo các góc (yOt, tOt".)
Bạn đang xem: Bài 29 trang 85 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Nếu tia (Oy) nằm giữa hai tia (Ox) với (Oz) thì (widehat xOy + widehat yOz = widehat xOz).

Trên nửa phương diện phẳng bờ cất tia (Ox) bao gồm hai tia (Oy, Oz) mà (widehatxOy (góc bẹt)

Ta có (Ot) nằm trên nửa phương diện phẳng tất cả bờ là con đường thẳng (xy), (widehatxOt=30^0)

Vì (widehatxOt

*
Bình luận
*
chia sẻ
Xem thêm: Trong Em Giờ Đang Nghĩ Gì Nghĩ Gì Người Ơi, Trong Anh Giờ Đang Nghĩ Gì
Bài tiếp theo sau
*
Xem thêm: Tác Nhân Nào Gián Tiếp Gây Hại Thận, Thức Ăn Mặn